Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 4

*

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải toán lớp 4

• Ôn tập các số mang đến 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả đựng một chữ • Luyện tập trang 7 • Các số có sáu chữ số • Luyện tập trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh những số có khá nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu với lớp triệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 16 • Luyện tập trang 17 • Dãy số tự nhiên • Viết số tự nhiên và thoải mái vào hệ thập phân • So sánh với xếp thự từ bỏ các số thoải mái và tự nhiên • Luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo trọng lượng • Giây, cầm kỉ • Luyện tập trang 26 • Tìm số trung bình cùng • Luyện tập trang 28 • Biểu đồ dùng • Biểu đồ (tiếp theo) • Luyện tập trang 33 • Luyện tập tầm thường trang 35 • Luyện tập chung trang 36

Chương thơm 2: Bốn phxay tính cùng với các số tự nhiên. Hình học


• Phxay cộng • Phxay trừ • Luyện tập trang 40 • Biểu thức gồm cất hai chữ • Tính hóa học giao hoán của phnghiền cộng • Biểu thức tất cả chứa cha chữ • Tính hóa học phối hợp của phxay cùng • Luyện tập trang 46 • Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số kia • Luyện tập trang 48 • Luyện tập tầm thường trang 48 • Góc nhọn, góc tù hãm, góc bẹt • Hai mặt đường trực tiếp vuông góc • Hai mặt đường thẳng song tuy nhiên • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc • Vẽ hai tuyến phố trực tiếp song tuy nhiên • Thực hành vẽ hình chữ nhật • Thực hành vẽ hình vuông • Luyện tập trang 55 • Luyện tập thông thường trang 56
• Nhân với số bao gồm một chữ số • Tính chất giao hân oán của phxay nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính hóa học phối kết hợp của phnghiền nhân • Nhân cùng với số tất cả tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - m2 • Mét-vuông • Nhân một số trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • Luyện tập trang 68 • Nhân với số bao gồm hai chữ số • Luyện tập trang 69 • Giới thiệu nhân số tất cả hai chữ số cùng với 11 • Nhân cùng với số bao gồm tía chữ số • Nhân cùng với số bao gồm cha chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 74 • Luyện tập tầm thường trang 75
• Chia một tổng đến một vài • Chia mang lại số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 78 • Chia một số cho một tích • Chia một tích cho một trong những • Chia nhì số gồm tận thuộc là các chữ số 0 • Chia đến số gồm nhị chữ số • Chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 83 • Chia mang đến số tất cả nhì chữ số (tiếp theo) trang 83 • Luyện tập trang 84 • Tmùi hương có chữ số 0 • Chia mang lại số bao gồm tía chữ số • Luyện tập trang 87 • Chia mang lại số có ba chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 89 • Luyện tập bình thường trang 90 • Luyện tập tầm thường trang 91
• Dấu hiệu chia không còn mang đến 2 • Dấu hiệu phân tách hết mang lại 5 • Luyện tập trang 96 • Dấu hiệu chia hết cho 9 • Dấu hiệu chia không còn mang đến 3 • Luyện tập trang 98 • Luyện tập thông thường trang 99 • Ki-lô-mét vuông • Luyện tập trang 100

Xem thêm: Nốt Ruồi Là Gì? Tại Sao Có Mụn Ruồi Là Gì? Tại Sao Nốt Ruồi Lại Hình Thành?

• Phân số • Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên và thoải mái • Phân số cùng phnghiền phân tách số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • Luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút ít gọn phân số • Luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu mã số các phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 117 • Luyện tập phổ biến trang 118 • So sánh hai phân số cùng mẫu mã số • Luyện tập trang 1đôi mươi • So sánh nhị phân số không giống mẫu mã số • Luyện tập trang 122 • Luyện tập thông thường trang 123 phần 1 • Luyện tập chung trang 123 phần 2 • Luyện tập chung trang 124
• Phxay cùng phân số • Phnghiền cộng phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 128 • Luyện tập 2 trang 128 • Phnghiền trừ phân số • Phxay trừ phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 131 • Luyện tập phổ biến trang 131 • Phép nhân phân số • Luyện tập trang 133 • Luyện tập trang 134 • Tìm phân số của một trong những • Phxay phân tách phân số • Luyện tập trang 136 • Luyện tập trang 137 • Luyện tập bình thường trang 137 • Luyện tập thông thường trang 138 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 138 phần 2 • Luyện tập tầm thường trang 139
• Giới thiệu tỉ số • Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của hai số kia • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Luyện tập phổ biến trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó • Luyện tập 1 trang 151 • Luyện tập 2 trang 151 • Luyện tập thông thường trang 152 • Luyện tập bình thường trang 153
• Tỉ lệ bản vật • Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ vật • Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng trang bị (tiếp theo) • Thực hành • Thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phnghiền tính với số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về những phxay tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phxay tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ dùng • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phnghiền tính cùng với phân số • Ôn tập về các phnghiền tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phxay tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phnghiền tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về kiếm tìm số vừa phải cùng • Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số kia • Ôn tập về tra cứu nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số kia • Luyện tập thông thường trang 176 • Luyện tập thông thường trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên. Bảng đơn vị đo cân nặng •Cmùi hương 2: Bốn phxay tính cùng với các số tự nhiên. Hình học tập •Cmùi hương 3: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi •Cmùi hương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan mang đến tỉ số. Tỉ lệ bản vật •Chương 6: Ôn tập