Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Hoàng Kim Võ Lâm 1

*

- trách nhiệm chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư reviews của Long Ngũ, sẽ cảm nhận thư ra mắt của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe với thư gửi mang lại bạn, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi mang lại bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao hàm 3 phe : bao gồm phái, Trung lập cùng Tà phái bước đầu từ cấp đôi mươi là hoàn toàn có thể làm . Hoàn toàn có thể thực hiện nay cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- có thể thực hiện tại bằng khối hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, mang lại toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, quay về chạm mặt Mạc Sầu làm việc trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương vãi Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tiêu diệt Giới lưu lại Phong quay về Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp đến đến Điểm Thương đụng tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương đánh -> Điểm thương đụng -> tầng trệt -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau thời điểm đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp mặt Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- sau đó đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành sơn -> hưởng Thuỷ Động) đánh oán Độc (264,207).

- sau khi tiêu diệt oán Độc cù về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> công môn Tương Dương vượt mặt Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau khi tàn phá Thần túng bấn thương nhân trở lại Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm nhiệm vụ cấp 20 -> kết thúc nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đi đến La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn) vượt qua Ninh tướng tá Quân ( 254,172).

- Sau khi tiêu diệt Ninh tướng mạo Quân quay về Biện Kinh gặp gỡ Phó phái mạnh Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng xoay về gặp gỡ Phó nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Thuý yên Môn (Đại Lý -> Thúy yên Môn ) chạm mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó cho Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm các Tây phái mạnh -> kinh Hoàng Động) giết Từ từ Lực (181,214).

- Sau khi tàn phá Từ từ Lực quay về Thuý yên ổn Môn gặp mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> ba Lăng thị xã -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi mang lại Thiên vương Đảo) gặp gỡ Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khoản thời gian đánh bại Độc Tiếu Tẩu xoay về gặp mặt Phó nam giới Băng kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đến thiếu thốn Lâm từ bỏ (Biện khiếp -> thiếu Lâm Tự) gặp mặt Đại sư không Tịch (221/177).

- tiếp đến đi ra cổng sau thiếu thốn Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư cù về chạm mặt Phó phái mạnh Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> chấm dứt nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ đưa ra HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta đến Chu Tiên Trấn (Biện gớm -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp nối đi cho Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) mang Thiên mùi hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ các bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh sống Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau thời điểm lấy được Kim Phật con quay về chạm chán Thái Công Công.

- tiếp nối về chạm chán Vân Nhi, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp mặt Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- kế tiếp đi mang lại Thanh Thành sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đo ván Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- tiếp đến mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp gỡ Phó Lôi Thư (199,203) sinh sống Long Tuyền Thôn.

- khởi hành đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền làng mạc -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương nhà (186/195) trong mang Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194).

- sau đó đến Thục cương Sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) hủy diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường (243,200).

- sau thời điểm đánh bại Tiếu Vô Thường rước được địa đồ trở về Võ Đang giao mang đến Đào Thạc Môn.

- tiếp nối về chạm chán Phó Lôi Thư.

- tiếp đến đi đến Biện Kinh gặp mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

- sau đó đến gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng sơn (Lân An -> Long Tuyền xã -> Nhạn Đãng Sơn) tàn phá đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khoản thời gian diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp gỡ Trần Tam Bảo nghỉ ngơi Biện kinh (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện tởm tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện khiếp -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn -> Linh cốc Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khi đánh bại hero kháng Kim Liêu Định quay trở lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> xong xuôi nhiệm vụ.

Xem thêm: Mách Bạn 10 Cách Làm Kem Từ Sữa Bột, Món Ăn Lạ Miệng Nhưng Ngon Tuyệt

Các vướng mắc liên quan mang đến oimlya.com oimlya.comVn, quý nhân sĩ vui mắt gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900988961 để nhận được sự cung ứng tốt nhất.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 một trong những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên đánh Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- gớm nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: chạm chán Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long từ ( Đại Lý => Điểm Thương sơn => Thiên Long trường đoản cú ) gặp gỡ Si Tăng (167,176) -> ra bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ gia dụng phổ vì chưng Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) vẫn giữ. Ra phía bên ngoài Thiên Long Tự rước được thứ phổ quay về ( bạn có thể chỉ yêu cầu đánh sinh sống 1 địa điểm cũng có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phân phát hiện si mê Tăng là đưa liền quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông.

- nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa tô phái) kiếm tìm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- trọng trách thứ 3: Đi tra cứu Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường chạm chán Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> tìm kiếm Hạ Lan đưa ra (385,324) ở Thành Đô -> search Ngô Lão Thái sinh hoạt Giang Tân xã (432,387).

- trọng trách thứ 2 : xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh 50 con Sói Xanh. Sau thời điểm đánh đủ 50 bé -> về gặp Ngạo Vân Tông -> kiếm tìm Cung A Ngưu làm việc Tương Dương (193,199).

- trách nhiệm thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) sinh sống Phục Ngưu sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) -> cù về chạm chán Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu chúng ta đi thâm nhập Lôi Đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, các bạn đến chạm chán Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập nhóm với kẻ địch nữa để vào đấu .

- trách nhiệm thứ 2 : sau thời điểm thắng lôi đài xoay về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> mang đến Dương Châu chạm mặt Hỗn lếu láo (231,190) -> hãy mang lại đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa chứng minh bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân nhưng nếu có tìm kiếm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

- trách nhiệm thứ 3 : quay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho thấy thêm Du Sương Tân ở Thành Đô (421,304), vượt mặt Du Sương Tân cù về chạm mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp Hỗn lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào mặt trận (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi tảo về chạm mặt Hỗn Hỗn.

- trọng trách thứ 2 : lếu láo Hỗn hỏi chúng ta một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Bạn trả lời đúng mực -> nhấp vào lếu láo hỗn 1 lần nữa để dìm thưởng.

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Lâm An hủy diệt thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> tảo về chạm chán Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An chạm chán Liễu nam Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu chạm chán Giang tuyệt nhất Tiêu (204,192) -> cho Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh 50 bé nhím.

- trọng trách thứ 2 : Giang độc nhất Tiêu lại bảo các bạn đến gặp gỡ Lạc Thanh Thu sống Dương Châu (211,195) -> đi kiếm Bảo kê ngơi nghỉ sòng bội bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói giả dụ hạ được bang chủ Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu vẫn xoá nợ đến Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên tảo về chạm mặt bảo kê xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu.

- trách nhiệm thứ 3 : cù về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết bảo kiếm vẫn bị những nhân thứ võ lâm tranh đoạt ở nước ngoài thành, hãy đi mang bảo tìm về. Bạn ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) đánh nhân thiết bị võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm mang đến Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là đưa nhưng chúng ta đã kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp Liễu nam giới Vân -> đến Phượng Tường gặp chủ tiêu cục song Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) sinh sống Phượng Tường xong xuôi nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : tại Thành Đô gặp gỡ Hạ Lão bạn dạng (376,316) -> Thục cương sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) đánh 50 nhỏ khỉ xám .Sau khi rước đủ óc khỉ, chúng ta quay về gặp gỡ Hạ Lão kết thúc nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như lặng (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khoản thời gian thắng đàn chúng trở lại chỗ Hà Lão phiên bản -> tới chạm mặt Liễu phái nam Vân dứt nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Liễu nam Vân yêu thương cầu chúng ta đi thử sức sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến những thành này cùng với cùng 1 người nghịch khác PT, công ty PT gặp gỡ Công Binh Tử nhằm xin tham gia lôi đài).

- trách nhiệm thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về gặp Liễu phái nam Vân -> đi đánh Lôi đài một lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp mặt Liễu phái nam Vân -> đến Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm kiếm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu nam Vân yêu cầu các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trách nhiệm trung lập nên chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khoản thời gian thành công ở mặt trận quay về gặp mặt Liễu phái nam Vân, ông ấy đang hỏi bạn 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : chạm chán Liễu nam Vân cho biết thêm Long truy tìm Vũ-> mang đến Đại Lý tra cứu Long truy tìm Vũ (216,185) trả thù, sau khi chiến thắng quay về search Liễu nam giới Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau thời điểm bắt đầy đủ 50 bé quay về chạm chán Hoài Xuyên xong xuôi nhiệm vụ .

- nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu ước bạn đi tìm Trâu ngôi trường Cửu ngơi nghỉ Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong sống Dương Châu (210,192), tại chỗ này bạn phát hiện tại Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay mau lẹ một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong làm thịt thì rất có thể tìm tại Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), đánh bại hắn rồi tảo về gặp Thác BạcHoài Xuyên ở Biện ghê báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : Đến search Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di sơn (Lâm An -> Long tuyền làng mạc -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) làm thịt 50 bé Sói vàng, sau thời điểm giết được 50 con sói tiến thưởng về gặp Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) ở Tương Dương -> quay về Thác bội nghĩa Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên khu vực Tuý Hán nghỉ ngơi Lâm An (211,189) -> ra ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh tảo về gặp mặt Hoài Xuyên phục mệnh và nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm ghê nghiệm sau đó nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để dấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Thác bạc bẽo Hoài Xuyên bảo các bạn đến địa điểm Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ở Tương Dương điều tra thực hỏng -> gia nhập Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : cù về gặp Uẩn Cổ -> chạm chán Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- trọng trách thứ 3 : Về chạm mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ giáp Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn xoay về gặp mặt Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : chúng ta thấy mình chưa lập được rất nhiều chiến công nên ao ước tham gia mặt trận Tống Kim rước 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi từ mặt trận quay về Thac Bac -> mang đến Thác bạc đãi Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Tương Dương sát hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> con quay về gặp Hoài Xuyên lĩnh thưởng, ngừng nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang đến oimlya.com oimlya.comVn, quý nhân sĩ vui mừng gửi thông tin về trang fan Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự hỗ trợ tốt nhất.