HƯỚNG DẪN LAP TO KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2017


Bạn đang xem: Hướng dẫn lap to khai quyết toán thuế tndn 2017

*


Quyết toán thuế TNDN năm tài bao gồm đã vào mùa cao điểmchỉ còn không nhiều ngày có tác dụng việc nữa là hết thời hạn nộp báo (30/03/). Phần lớn những doanh nghiệpđã xong xuôi công việc lập report và quyết toán của mình, mặt cạnhđó cũng còn nhiều doanh nghiệp / kế toán viênđang chạy nước rút với công việclập report tài chính, trả thiện sổ sách cùng lập report quyết toán thuế. Dưới đây là toàn văn những nội dung tư vấn và video, hướng dẫn từ oimlya.com
1. Kiểm tra - rà xét số liệu kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
2.Đối chiếu kết quảkhai thuế GTGTvới số liệu trên sổ kế toán cùng bản cân nặng đối tài khoảnCheck cùng đánh dấu (Note) từng hóa đơn đối với bảng kê khai thuế VAT (trên HTKK hoặc phần mềm kế toán 3TSoft). Kiểm tra số dư hiện thời trước khi lập report của tài khoản sổ cái 133 cùng 3331, đảm bảo rằng sau khi thực hiện kết chuyển VAT bên trên sổ kế toán, nếu số dư tồn tại ở bên nợ 1331 thì giá bán trị này bằng chỉ tiêu 43 bên trên tờ khai thuế (01/GTGT), nếu số dư tồn tại ở bên tài năng khoản 3331 thì giá trị này bằng chỉ tiêu 40 bên trên tờ khai thuế. Lời khuyên nhủ là hãy kê khai toàn bộ hóa đơn tải vào dù cho có phát sinh VAT ở đầu vào hay là không và đồng thời kê khai toàn bộ hóa đơn xuất kho kể cả hóa đơn hỏng hủy (ghi hỏng hủy ở cột ghi chú) để làm cho căn cứ đối chiếu với BC26 được dễ dàng.
3. Số liệu kế toán nhập xuất tồn kho, doanh thu và tính giá chỉ vốn

Xem thêm: Mẹo Chơi Pubg Mobile Chuyên Nghiệp Hơn Cho Game Thủ, Hướng Dẫn Cơ Bản Pubg Cho Người Mới4. Kiểm tra nghiệp vụ tính khấu hao với ghi nhận khấu hao vào túi tiền được trừCần hoàn thiện hồ sơ tài sản, thẻ tài sản, sổ tài sản, bảng khấu hao hoặc bảng phân bổ CCDC, CPTT. Chú ý: Nếu có sự khác nhau giữa thời gian với giá trị khấu hao/phân bổ giá thành giữa nội bộ doanh nghiệp và cơ chế thuế thì cần ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu doanh nghiệp, khi lập quyết toán thuế thì ghi nhận các khoản chênh lệch ko được trừ (tạm thời cùng vĩnh viễn).Mỗi tài sản cố định vào doanh nghiệp cần gồm bộ hồ sơ lưu riêng rẽ biệt tất nhiên quyết định đưa vào sử dụng, bộ phận sử dụng, thời gian khấu hao... Để đảm bảo khấu hao là ngân sách được trừ, bạn cần chắc chắn rằng quản lý sử dụng với khấu hao tài sản cố định đã thực hiện đầy đủ theo thông tư 45/2013/TT-BTC. đưa ra tiết kiểm tra, đối chiếu với hạch toán tài sản cố định theo quy mô sau:
5. Kế toán tiền lương và giá thành nhân sự tiền lương khi quyết toán thuế TNDN
6. Vận dụng những nội dung mới về giá cả được trừ khi tính thuế TNDN theo Thông tư 96Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng toàn bộ những khoản doanh thu, thu nhập, chi phí ở tất cả những khoản mục đã được bạn đối chiếu và rà soát theo những quy định mới hướng dẫn tại Thông tư 96 gồm hiệu lực hồi tố từ đầu năm tài thiết yếu 2015. Đặc biệt là những khoản đưa ra phí: thiệt hại, hết hạn sử dụng của vật tư mặt hàng hóa, thuê tài sản cá nhân (thuê xe, mướn nhà...) đã có nhiều cải tiến với đơn giản hóa hồ sơ lúc xác định là túi tiền được trừ.Năm năm ngoái cũng không hề hạn chế chi tiêu quảng cáo tiếp thị và không thể hạn chế công tác phí, các khoản chi khoán theo thông tư 97/2010/TT-BTC như các năm trước đây.Sau lúc đảm bảo đã soát xét số liệu, kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế cần thiết, bạn lập bộhồ sơ quyết toán thuế:Bảng cân đối tài khoản (Doanh nghiệp áp dụng quyết định 48/TT133)Bảng cân nặng đối kế toánBảng kết quả sản xuất khiếp doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc con gián tiếpThuyết minh báo cáo tài chính (Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200)Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn tham gia thành viên với học thuộc oimlya.com với các khóa học hay