HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP VŨ KHÍ SAO BĂNG

Blade and Soul toàn quốc - Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được tăng cấp trường đoản cú vũ khí Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách hàng đang xem: Đá vũ khí khai sáng bns

Blade & Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm đọc game

Blade & Soul toàn quốc – Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được tăng cấp từ vũ khí Hổ Phách ngơi nghỉ cấp 10, 11 hoặc 12. lúc chúng ta cài đặt khí giới Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể upgrade lên trang bị Tinc Vân khớp ứng sinh hoạt cấp cho 1, 2, 3 tương xứng. Khi tăng cấp, tranh bị Tinh Vân sẽ hốt nhiên gửi thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Ngulặng liệu

-50 Mảnh Tinch Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-đôi mươi Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Nguim liệu – giả dụ bạn đang mua thiết bị Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình ảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – trường hợp bạn sẽ mua vũ khí Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 3

Nguim liệu – nếu bạn vẫn cài vũ khí Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu bạn đã sở hữu vũ khí Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 5

Nguim liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 12

Nguim liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng