CÁCH SỬ DỤNG CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LM35, LM335 VÀ LM34 TRÊN ARDUINO

Cách sử dụng cảm biến nhiệt độ LM35 (LM35DZ), LM335 cùng LM34 với Arduino.

Bạn đang xem: Cách sử dụng cảm biến nhiệt độ lm35, lm335 và lm34 trên arduino

Hướng dẫn này cho biết thêm giải pháp áp dụng cảm biến nhiệt độ LM35 (LM35DZ), LM335 với LM34 cùng với Arduino.Chúng tôi vẫn chỉ cho chính mình cách nối dây các cảm ứng và viết mã để có được số phát âm nhiệt độ. Cuối cùng, công ty chúng tôi có tác dụng một ví dụ để hiển thị số hiểu cảm biến trên màn hình OLED.quý khách có thể xem thêm và cài đặt linh phụ kiện trên đây:
*

LM35, LM335 với LM34 là những cảm ứng ánh nắng mặt trời đường tính tạo thành năng lượng điện áp Tỷ Lệ thuận với mức giá trị ánh sáng.
Tuyến tínhLM35 (LM35DZ)Xác Suất thuận cùng với ánh sáng trongCelsius (ºC)10mV/ºCLM335Phần Trăm thuận cùng với nhiệt độ trongKelvin (ºK)10mV/ºKLM34xác suất thuận với nhiệt độ trongFahrenheit (ºF)10mV/ºF
Các cảm ứng này vận động theo cách giống như, nhưng được hiệu chỉnh khác nhau để tạo thành điện áp Phần Trăm thuận cùng với những đơn vị chức năng ánh nắng mặt trời khác biệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Autocad Electrical 2014 Full Crack Va Hu Ng D N Cai


LM35 tạo nên ánh nắng mặt trời tăng 10 mV từng độ C.Theo biện pháp tựa như, LM335 tạo nên ánh nắng mặt trời tăng 10 mV từng độ Kelvin và LM34 tạo ra ánh nắng mặt trời tăng 10 mV mỗi độ Fahrenheit.
*

LM35 / LM34Arduino
VCC5V
VoutAny Analog Pin
GNDGND
Lưu ý: nếu bạn áp dụng cảm ứng nhiệt độ LM34, thì pinout như thể với LM35.
*

*

*