Hướng Dẫn Tuyên Truyền Bầu Cử

lí giải tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu qh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

giải đáp nghiên cứu, học tập tập, tiệm triệt cùng triển khai thực hiện Kết luận, luật của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XIII)
Nêu cao nhiệm vụ của hàng ngũ cán bộ nhân viên lãnh đạo, làm chủ cấp đại lý trong bảo đảm nền tảng tư tưởng của Đảng, đương đầu phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng lớn tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm mục đích tạo sự thống độc nhất về thừa nhận thức, tư tưởng thiết yếu trị và hành vi trong Đảng, sự đồng thuận trong làng hội để tổ chức triển khai cuộc thai cử đại biểu qh khóa XV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt hiệu quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử

- thông qua công tác tuyên truyền để cho các tầng lớp quần chúng. # nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm đặc biệt của cuộc thai cử đbqh khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức triển khai của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND những cấp đóng góp phần xây dựng và triển khai xong Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, bởi Nhân dân, vày Nhân dân.

- Tuyên truyền về quyền và trọng trách của chiến trường Tổ quốc nước ta trong tổ chức triển khai thai cử và thống kê giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV với đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Các hoạt động tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm,thiết thực, đúng sự chỉ đạo, triết lý chính trị, tứ tưởng của Đảng, chỉ đạo của Hội đồng bầu cử non sông và những văn phiên bản hướng dẫn xúc tiến của Đoàn công ty tịch, Ban trực thuộc Ủy ban tw Mặt trận nước non Việt Nam, tạo nên không khí phấn khởi trong Nhân dân; đính thêm với triển khai tiến hành nhiệm vụ của khu đất nước, địa phương, đơn vị chức năng và quyết nghị đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần máy XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, nêu nhảy mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọngcủa cuộc bầu cử đại biểu qh khóaXV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện bao gồm trị đặc biệt này, kia là non sông ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi nghành đời sống cũng giống như vượt qua hầu như khó khăn, thách thức, tốt nhất là từ dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020.

5. Nêu bật những thành tích của Quốc hội cùng Hội đồng nhân dân những cấp qua những thời kỳ; xác minh sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, đo lường và tính toán và quyết định những vấn đề quan trọng đặc biệt của đất nước; việc tiến hành trách nhiệm là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, nhà trương của Đảng thành chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, trở nên tân tiến và bảo đảm an toàn Tổ quốc giữa những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm sát đây.

6. Tuyên truyền sự lãnh đạo, lãnh đạo hiệu quả của cung cấp ủy đảng và chính quyền những cấp đối với công tác thai cử (chuẩn bị tổ chức triển khai và quy trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, lòng tin trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đối kháng vị cũng giống như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc thai cử. Tập trung tuyên truyền hiệu quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, tốt nhất là ý thức từ giác triển khai quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

7. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời hồ hết tập thể và cá thể có các kết quả xuất sắc đẹp trong công tác làm việc bầu cử, tốt nhất là thai cử ở vị trí biên giới, hải đảo, những vùng còn các khó khăn, những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Xem thêm: Tư Vấn Dầu Nhớt Nào Tốt Cho Sirius Dùng Loại Nhớt Motul Nào Tốt, Giá Hợp Lý?

8. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác bỏ thông tin, ý kiến sai trái, xuyên tạc tiêu hủy cuộc bầu cử, tận dụng bầu cử để kích động, khiến rối, phân chia rẽ khối đại hòa hợp toàn dân tộc, kháng phá Đảng cùng Nhà nước.

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Đợt 1:Từ mon 01/2021, du lịch tháng 4/2021

- Tuyên truyền phần lớn thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp qua những thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và đo lường và ra quyết định những vấn đề đặc trưng của giang sơn trong trong thời hạn gần đây.

- Tuyên truyền những Hội nghị lấy chủ kiến cử tri nơi công tác, khu vực cư trú; hội nghị vận động bầu cử.

- liên tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp, quyền và nhiệm vụ của fan ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức thai cử.

- Tuyên truyền về sứ mệnh của mặt trận Tổ quốc việt nam trong hoạt động kiểm tra, đo lường bầu cử.

- tập trung tuyên truyền công dụng bầu cử với các chuyển động chào mừng thành công xuất sắc cuộc bầu cử bên trên cả nước.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào đón Ngày thai cử đại biểu qh Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

3. Cửtri toàn nước tích cực tham gia bầu cử đbqh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

4. Bầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nhiệm vụ của mỗi công dân!

5. Thai cử đại biểu chính phủ khóaXV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!

6. Tốt nhất lựa chọn đầy đủ người vượt trội về đức, tài, xứng đáng thay mặt cho ý chí, nguyện vọng cùng quyền cai quản của Nhân dân thai vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

7. Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp thêm phần xây dựng công ty nước pháp quyền XHCN nước ta của Nhân dân, bởi Nhân dân, vì chưng Nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tựu chào mừng cuộc bầu cử đbqh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

9. Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm!

10. Nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa vn muôn năm!

11. Quản trị Hồ Chí Minh khổng lồ sống mãi vào sự nghiệp của bọn chúng ta!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban trận mạc Tổ quốc nước ta các tỉnh, thành phố trực thuộc tw phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp cho ủy, những cấp tổ chức chính quyền và các tổ chức thành viên dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch, gợi ý tổ chức xuất sắc các hoạt động tuyên truyền thai cử đbqh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chuyển vận cán bộ, đoàn viên, hội viên lành mạnh và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập kết quả chào mừng thai cử. Bám quá sát cơ sở, địa bàn, địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin để bức tốc các hoạt động, hình thức tuyên truyền bảo đảm chính xác, kịp thời, phong phú, đa dạng để đính kết các tầng lớp quần chúng. # trong xã hội hướng tới ngày bầu cử; thâu tóm tư tưởng, trọng điểm trạng của những tầng lớp nhân dân trước, trong với sau bầu cử để sở hữu những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vụ việc nhạy cảm bắt đầu phát sinh.

2. Cơ quan báo chí truyền thông của chiến trường (Báo Đại đoàn kết, Tạp chí phương diện trận, Báo người Công giáo Việt Nam, Trang tin tức điện tử MTTQ Việt Nam...), các trang tin tức điện tử, bản tin của khía cạnh trận những địa phương mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền có tác dụng về cuộc thai cử đbqh khóa XV với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung bỏng vấn, duy nhất là của cử tri và fan được trình làng ứng cử, tự ứng cử.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ việt nam các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương report kết quả về Ban trực thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn (qua Ban Tuyên giáo, ban ngành Ủy ban trung ương Mặt trận nước non Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội; Điện thoại: 024.39289210; 024.39287401) nhằm kịp thời theo dõi, tổng hợp công dụng chung.