KẾ TOÁN BÁN HÀNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng - Để các bước của chúng ta được tiện lợi cùng thuận lợi hơn, các bạn không thể thiếu kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng vậy. Sau trên đây, công ty chúng tôi đã tổng vừa lòng list từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán - kiểm tân oán mà các bạn giỏi gặp vào nghành nghề này, hy vọng bọn chúng để giúp đỡ các bạn dễ ợt làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán bởi tiếng Anh dễ dàng rộng.

Bạn đang xem: Kế toán bán hàng tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là hầu như trường đoản cú vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán thù thông dụng độc nhất vô nhị bây chừ, thuộc Shop chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông chồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách xây dựng cơ bạn dạng dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu động và chi tiêu nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả hóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Ngulặng giá bán tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản thay định

37. General và administrative sầu expenses: giá cả quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cố, biện pháp vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá gia sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mlàm việc tè khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguim giá bán tài sản cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ động khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ snghỉ ngơi hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi phí bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế cùng những khoản buộc phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành Lúc kế toán thù làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ cần trả

3. Accounts receivable: tài khoản nên thu

4. Accrual basi: phương thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: tkhô giòn toán thù bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh toán thù bởi gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại tkhô giòn tân oán ko cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: túi tiền làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá bán gốc

** Các cách làm trong giờ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ yêu cầu trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận ra + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu cùng nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý hiếm thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Thủ Thuật Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Viettel Trả Sau, Trả Trước

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Trên đây là những từ bỏ vựng chăm ngành kế tân oán được thực hiện các độc nhất vô nhị sinh hoạt từng doanh nghiệp lớn.

Để rất có thể làm xuất sắc hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay lập tức cất cánh giờ đồng hồ các bạn bắt buộc lý thuyết Xu thế trở nên tân tiến vào sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể cách giỏi với hiệu quả duy nhất cất cánh giờ đồng hồ là không xong nâng cao kỹ năng và kiến thức cũng giống như tay nghề làm việc của mình qua những khóa đào tạo kế toán thù nghỉ ngơi những trung trọng điểm.