LAI KINH TẾ LÀ GÌ

Lai kinh tế tài chính là mang lại giao phối giữa cặp trang bị nuôi phụ huynh thuộc hai dòng thuần không giống nhau, rồi dùng bé lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Không dùng con lai tởm tế để triển khai giống là vì:

Con lai F1 là khung người dị hợp, giả dụ đem những con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn đã được tổ hợp lại với nhau sinh sản thể đồng hòa hợp lặn → những tính trạng vô ích sẽ được biểu hiện ra phía bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và unique sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

oimlya.com


Bạn đang xem: Lai kinh tế là gì

*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

Xem thêm: Đánh Giá Titan Quest Review (Switch), Titan Quest Anniversary Edition On Steam

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp oimlya.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng oimlya.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép oimlya.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.