Phiếu Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên Cuối Năm 2021

Để đánh giá lại tiêu giảm, thiếu thốn sót của bản thân, Đảng viên hầu hết yêu cầu từ làm bạn dạng kiểm điểm làm cho địa thế căn cứ nhận xét, xếp nhiều loại quality từng thời điểm cuối năm. Dưới đấy là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo pháp luật mới nhất tại Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2021


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....mon....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Semitone Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc chống chọi phòng, kháng hầu hết bộc lộ suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “trường đoản cú diễn biến”, “trường đoản cú đưa hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân trường đoản cú nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc tiến hành chức trách nát, quyền lợi theo luật pháp (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái thực hiện những tiêu chuẩn, trọng trách được giao trong năm………...……….

- Trách nát nhiệm cá thể tương quan đến tác dụng, giảm bớt, điểm yếu sống nghành nghề dịch vụ, địa phương thơm, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng bởi mình prúc trách……………………...….

Tự Đánh Giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc triển khai khẳng định tu dưỡng, tập luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm và ngulặng nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Nguyên ổn nhân của tinh giảm, kngày tiết điểm………………………………………..

III. Kết trái khắc chế phần nhiều tinh giảm, điểm yếu đã có được cấp tất cả thđộ ẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra sinh hoạt các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, điểm yếu (đã làm được xung khắc phục; đang hạn chế và khắc phục, mức độ tự khắc phục; không được khắc phục); đông đảo khó khăn, vướng mắc (giả dụ có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình hầu hết sự việc được gợi nhắc kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên ổn nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá thể so với gần như giảm bớt, yếu điểm của bè đảng (trường hợp có)

VI. Phương thơm phía, phương án khắc chế tiêu giảm, kngày tiết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp các loại hóa học lượng

1. Xếp các loại cán cỗ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không chấm dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá bán, xếp một số loại chất lượng cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, reviews của tín đồ cai quản, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký kết, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng góp dấu)

Đánh giá, xếp nhiều loại unique đảng viên

- Nhận xét, Review của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ đề xuất xếp nhiều loại nút chất lượng:..............................................................