Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức năm 2015

Nhằm giúp các bạn bao gồm thêm biểu mẫu tham khảo vào quy trình học hành cùng thao tác, mời các bạn thuộc xem thêm ngôn từ biểu mẫu mã "Phiếu reviews với phân một số loại công chức năm 2015" tiếp sau đây. Hy vọng nội dung biểu mẫu mã là tài liệu xem thêm bổ ích mang lại các bạn.
Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức năm 2015

*

Mẫu số 02 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG LÙ COI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Năm 2015 Họ và tên: TRẦN TRÙNG TRỤC Chức vụ, chức danh: Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân phường Lù Coi Ngạch công chức: 01.003. Bậc: 1/9. Hệ số lương: I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Bản thân luôn luôn có tư tưởng bản lĩnh chính trị vững rubi, trung thành với Chủ nghĩa Mác­Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minc, chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành táo bạo. Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng tầm giá, quan liêu liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu mã, Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan liêu, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có mối quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, phát huy tốt quyền làm chủ của quần chúng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở. Bản thân luôn chấp hành tốt quy định về thời gian làm việc 3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Bản thân tự nhận thấy có đủ năng lực cũng như trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực tế của công việc 4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: Luôn thể hiện tính chủ động, sáng sản xuất, đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc được giao kịp thời và giải quyết công việc theo đúng thời gian luật Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân công ty, chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm trước công câu hỏi. 5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng nhỏng trong quá trình phối hợp thực hiện với các ban ngành, đoàn thể liên quan để đạt được hiệu quả cao độc nhất. Khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và giao lưu. Không có thái độ đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho người khác cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Bản thân đã cố gắng gắng phát huy và giữ mối quan hệ đoàn kết, phối phù hợp với đồng nghiệp và các tổ chức liên quan lại, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành công việc được giao.

Xem thêm: Nơi Bán Giấy Nến Bán Ở Đâu, Công Dụng Ra Sao? Giấy Nến Là GìXem thêm: Cách Gọi Xe Ô Tô Trực Tuyến Trên Grabshare Là Gì ? Cách Tính Tiền Như Thế Nào?

6. Thái độ phục vụ nhân dân: Luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, đúng mực khi giao tiếp với nhân dân và giải quyết công việc theo yêu cầu của người dân theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp dụng cụ. Tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, giải quyết công việc hài hòa, đạt tình đạt lý, được nhân dân tin tưởng. II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: a.Ưu điểm: Luôn giữ lại vững quan điểm, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn uống, thử thách trong công Việc. Không đùn đẩy né rời, có sáng sủa tạo trong công vấn đề. Luôn có ý thức từ học tập, từ bỏ bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công vấn đề. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, khả năng xử lý công việc giỏi. Có ý thức tổ chức kỷ nguyên tắc, thẳng thắn, trung thực. Có ý thức trong viêc đấu tranh phê và trường đoản cú phê bình. Có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo vệ chân lý, chống các biểu hiện tiêu rất. * Nhược điểm: Do số lượng công việc nhiều nên bản thân đôi lúc sắp xếp công việc không khoa học tập. Chưa thực sự phát huy tốt tính từ giác. Còn chậm trễ trong công tác báo cáo. 2. Phân loại đánh giá: Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 17 tháng 11 năm năm ngoái Công chức tự đánh giá (ký thương hiệu, ghi rõ họ tên) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ngày....mon....năm 20... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá chỉ IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤPhường CÓ THẨM QUYỀN 1. Nhận xét ưu, nhược điểm:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................2. Kết quả đánh giá chỉ, phân loại công chức: ­ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ­ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: ­ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: ­ Không hoàn thành nhiệm vụ: Ngày tháng năm năm ngoái Thủ trưởng đơn vị

Chuyên mục: Kiến thức