MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 78/HD-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG, CÁCH THỨC, QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂNĐỐI VỚI KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CẤP HUYỆN, XÃ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- trải qua việc lấy chủ kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khuyến cáo của nhândân mặt khác phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong thi công nông thôn mới;đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước bình thường sức xây đắp nông xã mới"giai đoạn 2016-2020 với cuộc đi lại “Toàn dân liên minh xây dựng nông xã mới,đô thị văn minh”.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

- Nhằm reviews khách quan, thực chấtkết quả tạo ra nông làng mạc mới, nêu cao nhiệm vụ của Ủy ban mặt trận Tổ quốcViệt nam giới và những tổ chức thành viên của trận mạc trong câu hỏi công nhận và công bốđịa phương đạt chuẩn nông làng mạc mới.

2. Yêu thương cầu

- bài toán đánh giá tác dụng xây dựng nôngthôn mới thông qua phiếu đánh giá bảo đảm khách quan, đúngthời gian, quy trình, phản ảnh trung thực dìm xét nhận xét của người dân về kếtquả xây dựng nông buôn bản mới.

- quá trình lấy ý kiến reviews củangười dân được thực hiện ở khu người dân do Ban công tác Mặt trận công ty trì cùng vớicác đoàn thể và Trưởng thôn phối hợp thực hiện.

II. NỘI DUNG, QUYTRÌNH THỰC HIỆN

1. Lấy chủ ý sự hài lòng của nhândân đối với việc công nhận địa phương đạt chuẩnnông thôn bắt đầu cấp xã

1.1. Nội dung lấy ý kiến

1.2. Trình tự tiến hành đánh giá

- cách 1:Trên các đại lý kế hoạch của Ban trực thuộc Ủy ban MTTQ nước ta cấp tỉnh, Ban Thườngtrực Ủy ban MTTQ nước ta cấp huyện báo cáo ủy, phối phù hợp với chính quyền chủtrì thống nhất cùng Ban sở tại Ủy ban MTTQ vn cấpxã về thời gian, nội dung, cách thức, tiến trình tổ chức thực hiện.

- cách 2:Ban sở tại Ủy ban MTTQ nước ta cấp xã phối hợp vớiBan lãnh đạo xây dựng nông thôn bắt đầu cùng cấp cho triển khaiphân ngã phiếu cho những khu dân cư. Công ty trì cùng các tổ chức đoàn thể xóm tổ chứcphát phiếu với lấy ý kiến nhận xét của nhân dân.

- bước 3:Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức phátphiếu và lấy ý kiến reviews của nhândân. Tùy theo tình hình ví dụ của địa phương hoàn toàn có thể tổ chức họp quần chúng hoặcxin ý kiến trực tiếp tại gia đình. Cần suy xét việctrả lời, tiếp thu chủ ý của từng fan dân khi tổ chức triển khai phát phiếu, ghi phiếu.

- bước 4:Ban công tác Mặt trận tổng hòa hợp phiếu giữ hộ MTTQ vn cấp xã; Ban thường trực Ủyban MTTQ nước ta cấp xã kết hợp cùng Ủy ban Nhân dâncùng cấp tổng hợp, report bằng văn bảngửi Ủy ban MTTQ nước ta cấp huyện.

1.3. Công dụng đánh giá

- công dụng của việcđánh giá chỉ sự ăn nhập của fan dân nên được thực hiện trên 60% thay mặt sốhộ mái ấm gia đình ở những khu cư dân tham gia còn chỉ được thừa nhận khitrên 90% số tín đồ được hỏi vấn đáp hài lòng trở lên trên (câu hỏi sản phẩm 17 của phiếu hỏi).16/16 câu hỏi còn lại có hơn 80% số tín đồ được hỏi vấn đáp hài lòng.

- Ban trực thuộc Ủy ban MTTQ ViệtNam cung cấp huyện tổng hợp report bằng văn bạn dạng gửi MTTQ cấp cho tỉnh. Ban thường trực Ủyban mặt trận Tổ quốc nước ta cấp thức giấc thẩm tra và report các member Ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới cấptỉnh tại cuộc họp xét công nhận đạt chuẩn chỉnh nông xã mới so với cấp xã.

- kết quả đánh giá bán sự sử dụng rộng rãi củanhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ởkhu dân cư và được công bố hàng ngày trên phương tiện đi lại phát thanh của xã. Thờigian niêm yết và chào làng trên phươngtiện phân phát thanh của xã ít nhất là 7ngày. Nếu như có chủ kiến thắc mắc của nhân dân thì quản trị Ủy ban chiến trận Tổ quốcViệt nam giới xã gồm trách nhiệm vấn đáp theo thẩm quyền; những vấn đề ngoài thẩm quyềnthì report với Ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của xã cùng Ủy ban chiến trường Tổquốc việt nam huyện nhằm giải quyết.

2. Bài toán lấy chủ kiến sự ưng ý củanhân dân so với công nhấn địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện

2.1. Nội dung lấy ý kiến

2.2. Trình tự thực hiện đánh giá

- bước 1: Ban thường trực Ủy ban MTTQ vn cấp tỉnhchủ trì tạo kế hoạch, phối hợp thống nhất cùng Ban sở tại Ủy ban MTTQViệt Nam cung cấp huyện tổ chức thực hiện.

- cách 2:Tiến hành phân chia phiếu cho những khu dân cư. Ủy ban MTTQ nước ta xã chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể xã tổ chức triển khai phát phiếu với lấy ý kiến đánhgiá của nhân dân. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của địa phương hoàn toàn có thể tổ chức họpnhân dân hoặc xin chủ ý trực tiếp ngay tại nhà đình. đề xuất quantâm tới sự việc trả lời, thu nạp lắng nghe chủ kiến của từngngười dân khi tổ chức phát phiếu, ghi phiếu.

- cách 3:Ban sở tại Ủy ban MTTQ vn cấp thức giấc tổng hợp, report bằng văn bạn dạng gửi Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ đạoxây dựng nông thôn bắt đầu cấp tỉnh. Bên cạnh số liệu tổng hợpchung, báo cáo cần phân tích cụ thể sự đánh giá của nhân dân đối với từng văn bản của phiếu hỏi; tổng vừa lòng đề xuất, kiến nghị,sáng kiến của nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới của huyện.

2.3. Kết quả đánh giá

- tác dụng của việc đánh giá sự hàilòng của fan dân cần được thực hiện trong khoảng từ 20% mang đến 30% đại diện thay mặt sốhộ gia đình của các xã trực thuộc huyện, phân chia ở toàn bộ các buôn bản (lưu ý số fan được hỏi ko trùng với số bạn đã được hỏikhi công nhận cấp cho xã đạt chuẩn) còn chỉ được thừa nhận khi trên 90% số người đượchỏi trả lời hài lòng trở lên trên (câu hỏithứ 10 của phiếu hỏi); 09/09 câu hỏicòn lại có hơn 80% số tín đồ được hỏi trả lời hài lòng.

Xem thêm: Dịch Vụ Dịch Thuật Công Chứng Bằng Tiếng Anh Ở Đâu ? Dịch Và Công Chứng Tiếng Anh Ở Đâu Tại Tphcm

- tác dụng đánhgiá sự sử dụng rộng rãi của quần chúng được niêm yết công khai tạinhà văn hóa truyền thống hoặc công ty sinh hoạt xã hội ở khu cư dân và được ra mắt hàng ngàytrên phương tiện phát thanh của cung cấp xã. Thời gian niêm yết và ra mắt trênphương nhân thể phát thanh của xã tối thiểu là 7 ngày. Nếu cóý kiến thắc mắc của quần chúng. # thì quản trị Ủy ban mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp cho huyện gồm trách nhiệm vấn đáp theo thẩm quyền; những vụ việc ngoài thẩm quyền thì báo cáo với Ban chỉ huy xây dựng nôngthôn mới của cung cấp tỉnh với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Namcấp tỉnh để giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

- Ban trực thuộc Ủy ban MTTQ ViệtNam những cấp công ty trì phối hợp với Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu giang sơn xâydựng nông thôn new cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai rõ ràng tại địa phương;bảo đảm mang lại việc nhận xét sự chuộng của người dân đượcthực hiện theo đúng mục đích, yêu ước về thời gian và phù hợp với thực tếcủa địa phương, cơ sở.

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ ViệtNam cung cấp tỉnh phát hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện so với cấp huyện. Ban Thườngtrực Ủy ban MTTQ việt nam cấp huyện ban hành kế hoạch cùng tổ chức triển khai đốivới cấp xã.

- Trong quá trình thực hiện, Ban Thườngtrực Ủy ban MTTQ nước ta các cấp cho phối hợp nghiêm ngặt với Ban chỉ đạo Chươngtrình mục tiêu non sông xây dựng nông làng mới, các tổ chức thành viên cùng cấpđể tiến hành công tác đo lường và thống kê và tổ chức tiến hành việc đánh giá sự hài lòng củangười dân ở những địa phương.

- Ban sở tại Ủy ban chiến trận Tổquốc vn cấp thức giấc gửi report chung và những nội dung có tương quan về côngtác chỉ đạo, phối hợp, giải đáp lấy ý kiến về sự việc hài lòng của fan dân trong xây dừng nông thôn new về Ban thường trực Ủy ban tw ViệtNam nhằm rà soát, có chủ kiến tại cuộc thẩm định và đánh giá cấp thị xã đạt chuẩn chỉnh nông làng mạc mớicủa trung ương.

- ngân sách đầu tư triển khai tiến hành donhà nước đảm bảo an toàn trên cơ sở dự toán của Ban sở tại Ủy ban trận mạc Tổ quốcViệt Nam thuộc cấp.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Thườngtrực Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam về nội dung, giải pháp thức, quytrình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân so với kếtquả xây đắp nông thôn mới ở cấp cho huyện, xã. Trong quá trình tổ chức tiến hành nếu còn những vấn đề cần sửa đổi, đềnghị Ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổ quốc việt nam các tỉnh, tp thông tin về Ban thường trực Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam (qua Ban Phong trào) để sửa đổi cho phù hợp.

khu vực nhận: - Thủ tướng chính phủ nước nhà (báo cáo); - quản trị Ủy ban trung ương MTTQVN (báo cáo); - BCĐ TW lịch trình MTQGXDNTM; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển Nông thôn; - Các bạn bè trong BTT Ủy ban TWMTTQ VN; - những tổ chức thành viên MTTQ toàn nước ở Trung ương; - Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố; - những ban, đơn vị chức năng thuộc phòng ban TWMTTQ VN; - lưu lại VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH Trương Thị Ngọc Ánh

Phiếu số 01

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Sự ưa chuộng của fan dân về kếtquả tạo nông thôn new tại xã………………………………………………………………..

Để gồm cơ sở reviews một phương pháp khách quan tiền về kết quả, ý nghĩa, ảnh hưởng xã hội và đặc biệt quan trọng làgóp phần nâng cao đời sốngnhân dân từ bỏ việc triển khai chủ trương, cơ chế của Đảng, bên nước về xây dừng nông làng mới, Ban thường trực Ủy ban mặt trậnTổ quốc việt nam .................................. Tiến hành khảo sát reviews sự bằng lòng củangười dân trong tổ chức triển khai và tác dụng mang lại trong gây ra nông thôn bắt đầu tại địa phương.

Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổquốc việt nam ……………………………… kínhmong nhận được sự hợp tác của Ông/Bà thông qua việc vấn đáp đầy đủ, khách hàng quancác thắc mắc sau đây. Xin trân trọng cảm ơn Ông/Bà!

Họ cùng tên: …………………………………………Năm sinh……………………………………

STT

NỘI DUNG

Hài lòng

Chưa hài lòng

Không ý kiến

1

Về quy hoạch, bố trí các dự án công trình hạ tầng, khu vực sản xuất, khu dân cư tại xã

2

Hệ thống giao thông vận tải tại địa phương ship hàng nhu mong đi lại, sản xuất, liên kết thị trường, tiêu tốn sản phẩm

3

Hệ thống tưới, tiêu ship hàng sản xuất, phòng chống thiên tai trên xã

4

Việc bảo vệ cung cấp điện an toàn, định hình cho dân chúng tại xã

5

Chất lượng giáo dục của các trường học tập tại xã

6

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, quality khám chữa bệnh lý của bệnh trạm y tế xã

7

Các vận động văn hoá, âm nhạc phục vụ cải thiện chất lượng đời sống ý thức của tín đồ dân sinh sống địa phương

8

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, bớt nghèo bền vững, cải thiện thu nhập.

9

Việc fan dân được áp dụng nước hợp lau chùi và nước sạch mang lại sinh hoạt hàng ngày

10

Kết trái xử lý, hạn chế độc hại môi trường ở địa phương cùng ý thức gia nhập của bạn dân

11

Về cảnh quan, không gian sinh sống của bạn dân

12

Việc lấy ý kiến người dân khi cơ quan ban ngành triển khai xây dựng những công trình giao hàng sản xuất với đời sống của nhân dân

13

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và quốc chống tại địa phương

14

Việc huy động sự góp sức của nhân dân giao hàng xây dựng nông thôn new (tiền, đồ dùng chất, lao động...)

15

Việc cách tân các thủ tục hành chủ yếu ở địa phương với tinh thần, thái độ ship hàng của đội hình công chức địa phương

16

Vai trò chỉ đạo, thống trị của các cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành và công tác tuyên truyền, tải của phương diện trận, đoàn thể trong desgin nông xã mới

17

Sự ăn nhập của ông/bà đối với tác dụng chung về xuất bản nông thôn bắt đầu tại địa phương

Ngày…….tháng……năm……..

TRƯỞNG THÔN

NGƯỜI PHÁT PHIẾU HỎI

NGƯỜI TRẢ LỜI

* Ghi chú: ký ghi rõ họ với tên

Phiếu số 02

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Sự hài hòng của tín đồ dân về kếtquả chế tạo nông thôn new tại huyện……………………………………

Để bao gồm cơ sở review một phương pháp khách quan về kết quả, ýnghĩa, tác động xã hội và nhất là góp phần cải thiện đời sinh sống nhân dân từ việc thực hiệnchủ trương, chính sách của Đảng, đơn vị nước về xây dựngnông xóm mới, Ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổ quốcViệt nam …………………………… tiến hành khảo sát nhận xét sựhài lòng của fan dân trong tổ chức triển khai và công dụng mang lại trong xây dựngnông thôn mới tại địa phương.

Ban trực thuộc Ủy ban mặt trận Tổquốc Việt Nam………………………….. Kính mong mỏi nhận được sự hợp tác và ký kết của Ông/Bà trải qua việc vấn đáp đầy đủ,khách quan lại các thắc mắc sau đây. Xin trân trọng cảmơn Ông/Bà!

Họ cùng tên: …………………………..Năm sinh……………………………………………………

STT

NỘI DUNG

Hài lòng

Chưa hài lòng

Không ý kiến

1

Về quy hoạch, xây dựng những công trình theo quy hoạch đã có phê duyệt

2

Hệ thống giao thông, thủy lợi bảo vệ kết nối tới những xã cùng theo quy hoạch

3

Hệ thống điện được bảo đảm yêu mong kỹ thuật của khối hệ thống và nhu yếu của nhân dân

4

Việc thỏa mãn nhu cầu yêu mong của nhân dân so với bệnh viện huyện với Trung trung ương y tế của xã, huyện

5

Hoạt rượu cồn của Trung tâm văn hóa - Thể thao thị xã và vấn đề thu hút các hoạt động văn hóa - thể thao

6

Đáp ứng yêu mong của nhân dân so với các trường học của huyện

7

Hình thành vùng tiếp tế nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa tập trung; có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức links từ thêm vào đến tiêu hao các sản phẩm chủ lực của huyện

8

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi ngôi trường của huyện

9

Tình hình đảm bảo bình yên an ninh, bơ vơ tự xã hội của huyện

10

Sự thích hợp của ông/bà đối với công dụng chung về thiết kế nông thôn mới của huyện