Mediocre Là Gì

a person that is not very good at something or not very good at anything in particular, or something that is not very good:

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú Cambridge.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một cách tự tin.

He rendered the utmost service in destroying the exaggerated reputations of the mediocrities of his time, but his judgment was sometimes at fault. Những quan điểm của các ví dụ cấp thiết hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép. In other words, you have rejected responsibility in favour of solidarity, và you have dismissed solidarity in favour of greed, mediocrity & accounting. Surely it is not the standardisation of mediocrity but the inequality of individuality which makes for progress. Institutions which vì not change their structure as they grow run obvious risks of loss of personal contacts & mass mediocrity. Democracy has too often meant the triumph of mass thinking, mass behaviour and a rather dull cấp độ of mediocrity. Although consensus politics was inherent in it, “in reality this degenerates into compromise and mediocrity“. When they have reached mediocrity in a competitive age, they have had to vì chưng something about it or go out of business.


Bạn đang xem: Mediocre là gì

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Xref Và Xattach Trong Autocad, Xref Trong Autocad

*

*

Thêm đặc tính có lợi của Cambridge Dictionary vào trang mạng của người sử dụng sử dụng phầm mềm khung tra cứu kiếm miễn phí của bọn chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ điển của công ty chúng tôi ngay bây giờ và chắc chắn rằng rằng các bạn không khi nào trôi mất xuất phát điểm từ một lần nữa. Cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép trình làng Giới thiệu năng lực truy cập Cambridge English Cambridge University Press bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications