Cấu Trúc Và Cách Dùng Much Of Là Gì Trong Tiếng Anh? Ý Nghĩa Của Make Much Of Sth Trong Tiếng Anh

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú oimlya.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng much of là gì trong tiếng anh? Ý nghĩa của make much of sth trong tiếng anh

*

a stomach that temporarily sticks out as if you are pregnant, caused by eating a large amount

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: 1️⃣ Scp Ở Đâu - Vị Trí Các Khu Vực An Toàn Phân

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語