Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu 2013

Đã bao gồm Nghị định hướng dẫn biện pháp đấu thầu 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 63/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 mon 06 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌNNHÀ THẦU

Căn cứ chính sách Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ quy định Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầu tư,

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhchi máu thi hành một vài điều của hiện tượng Đấuthầu về chọn lựa nhà thầu,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀUCHỈNH

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này nguyên lý chi tiếtthi hành một số trong những điều của chế độ Đấu thầu về chọn lựa nhà thầu tiến hành các góithầu trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều1 của pháp luật Đấu thầu.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu 2013

2. Việc lựa lựa chọn nhà thầu trong lĩnhvực dầu khí giải pháp tại Khoản 4 Điều 1 của nguyên tắc Đấu thầu ápdụng đối với dự án đầu tư chi tiêu phát triển quyđịnh tại các Điểm a, b cùng c Khoản 1 Điều 1 của nguyên lý Đấu thầu,trừ việc lựa lựa chọn nhà thầu tương quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò,phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

3. Trường phù hợp điều ước quốc tế, thỏathuận thế giới có quy định vấn đề áp dụng giấy tờ thủ tục lựa chọn nhà thầu thì thực hiệntheo phép tắc tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của cơ chế Đấu thầu.Thủ tục trình, thẩm định và đánh giá và phê duyệt triển khai theo phương tiện của Nghị địnhnày.

4. Trường hợp điều cầu quốc tế, thỏathuận quốc tế không tồn tại quy định về vấn đề áp dụng giấy tờ thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu, việclựa chọn nhà thầu tiến hành theo lý lẽ của giải pháp Đấu thầu với Nghị định này.

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNHTRANH vào ĐẤU THẦU

Điều 2. đảm bảo an toàn cạnhtranh trong đấu thầu

1. Bên thầu tham dự quan tâm, tham dựsơ tuyển chọn phải đáp ứng nhu cầu quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 củaLuật Đấu thầu.

2. Công ty thầu tham gia thầu gói thầu hỗnhợp phải độc lập về pháp luật và tự do vềtài chủ yếu với công ty thầu lập report nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ xây dựng kỹthuật, lập làm hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế cho gói thầu đó, trừ ngôi trường hợp những nội dung công việc này là 1 trong những phầncủa gói thầu láo lếu hợp.

3. Công ty thầu tư vấn rất có thể tham giacung cấp cho một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lậpbáo cáo phân tích tiền khả thi, lập report nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiếtkế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát.

4. Bên thầu được đánh giá độc lập vềpháp lý và tự do về tài chủ yếu với nhà thầu khác; với đơn vị thầu tứ vấn; với chủđầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 với 3 Điều 6 củaLuật Đấu thầu khi đáp ứng nhu cầu các đk sau đây:

a) Không thuộc thuộc một phòng ban hoặctổ chức trực tiếp cai quản đối với đơn vị sự nghiệp;

b) bên thầu với nhà đầu tư, bên mờithầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

c) công ty thầu không có cổ phần hoặc vốngóp bên trên 20% của nhau khi cùng tham gia thầu vào một gói thầu đối với đấu thầuhạn chế;

d) bên thầu tham dự thầu với đơn vị thầutư vấn mang đến gói thầu đó không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng tất cả cổphần hoặc vốn góp bên trên 20% của một tổ chức, cá thể khác với từng bên.

5. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế tài chính nhà nước, giả dụ sản phẩm, dịchvụ trực thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất sale chính của tập đoàn và là đầura của khách hàng này, bên cạnh đó là đầu vào của doanh nghiệp kia trong tập đoàn thì tậpđoàn, các công ty nhỏ của tập đoàn lớn được phép tham dự quy trình lựa lựa chọn nhà thầucủa nhau. Trường vừa lòng sản phẩm, thương mại & dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra output của công tynày, đôi khi là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn lớn và là tốt nhất trên thịtrường thì triển khai theo biện pháp của Thủ tướng chủ yếu phủ.

Mục 3: ƯU ĐÃITRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Nguyên tắcưu đãi

1. Trường hợp sau khoản thời gian tính ưu đãi, nếucác làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên xếp hạng tương tự thì ưu tiên đến nhà thầucó đề xuất túi tiền trong nước cao hơn nữa hoặc sử dụng nhiều lao đụng địa phươnghơn (tính trên cực hiếm tiền lương, chi phí công đưa ra trả).

2. Trường hợp bên thầu tham gia thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng nhiều hơn thế một các loại ưuđãi thì khi tính ưu tiên chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo chính sách củahồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu.

3. Đối cùng với gói thầu láo lếu hợp, việctính chiết khấu căn cứ toàn bộ các đề xuất ở trong nhà thầu trong các phần công việc tưvấn, cung ứng hàng hóa, xây lắp. Bên thầu được hưởng chiết khấu khi tất cả đề xuất chi tiêu trongnước (chi phí bốn vấn, hàng hóa, xây lắp) trường đoản cú 25% trở lên giá bán trị quá trình củagói thầu.

Điều 4. Ưu đãi đốivới đấu thầu quốc tế

1. Đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụtư vấn:

a) Trường đúng theo áp dụng phương pháp giáthấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mãi phải cộng thêm mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giátrị giảm ngay (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đigiá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng;

b) Trường đúng theo áp dụng cách thức giácố định hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật, công ty thầu thuộc đối tượng được hưởngưu đãi được thêm vào đó 7,5% điểm kỹ thuật của phòng thầu vào điểm chuyên môn của nhàthầu đó để so sánh, xếp hạng;

c) Trường thích hợp áp dụng phương pháp kếthợp giữa kỹ thuật với giá, nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộngthêm 7,5% điểm tổng hợp của phòng thầu vàođiểm tổng hợp ở trong nhà thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng.

2. Đối cùng với gói thầu cung ứng dịch vụphi tứ vấn, xây lắp, hỗn hợp:

a) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp giáthấp nhất, đơn vị thầu ko thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng chiết khấu phải cộng thêm mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giátrị giảm giá (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đigiá trị giảm giá (nếu có) trong phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

b) Trường hòa hợp áp dụng phương thức giá đánh giá, bên thầu ko thuộc đối tượngđược hưởng ưu tiên phải cộng thêm một khoản tiền bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi,hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có) vào giá reviews của nhàthầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

c) Trường vừa lòng áp dụng phương thức kếthợp giữa kỹ thuật với giá, công ty thầu thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi được cộngthêm 7,5% điểm tổng hợp ở trong nhà thầu vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó nhằm sosánh, xếp hạng.

3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,việc ưu đãi so với hàng hóa vào nước thực hiện theo cơ chế tại Điều 5 củaNghị định này.

Điều 5. Ưu đãi đốivới sản phẩm & hàng hóa trong nước

1. Hàng hóa chỉ được hưởng khuyến mãi khinhà thầu minh chứng được hàng hóa đó có giá thành sản xuất trong nước chiếm phần tỷ lệtừ 25% trở lên trên trong giá hàng hóa. Xác suất % ngân sách sản xuất nội địa của hànghóa được tính theo bí quyết sau đây:

D(%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá xin chào của hàng hóatrong hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ đề xuất trừ đi quý giá thuế và các túi tiền nhập ngoạibao bao gồm cả phí, lệ phí;

- G: Là giá kính chào của sản phẩm & hàng hóa trong hồsơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo trừ đi cực hiếm thuế;

- D: Là tỷ lệ % ngân sách sản xuấttrong nước của sản phẩm hóa. D ³ 25% thì hàng hóa đó được hưởng chiết khấu theo quy địnhtại Khoản 2 Điều này.

2. Cách tính ưu đãi:

a) Trường đúng theo áp dụng cách thức giáthấp nhất, hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mãi phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bằng 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giátrị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnhsai lệch, trừ đi giá bán trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) ở trong phòng thầu nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường đúng theo áp dụng phương pháp giáđánh giá, hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị giảm ngay (nếu có) của hàng hóa đó vàogiá tiến công giá trong phòng thầu để so sánh, xếp hạng;

c) Trường phù hợp áp dụng phương thức kếthợp thân kỹ thuật với giá, hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên được cộngđiểm ưu đãi vào điểm tổng phù hợp theo công thức sau đây:

Điểmưu đãi = 0,075 x (giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) x điểm tổng hợp

Trong đó: Giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi là giádự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá bán trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) củahàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được tận hưởng ưu đãi.

Điều 6. Ưu đãi đốivới đấu thầu vào nước

1. Đối cùng với gói thầu buôn bán hàng hóa,việc ưu đãi đối với hàng hóa vào nước triển khai theo lao lý tại Điều 5 củaNghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên củanhà thầu gồm tổng số lao hễ là chị em giớihoặc yêu đương binh, fan khuyết tật chiếm phần trăm từ 25% trở lên và gồm hợp đồnglao động về tối thiểu 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng người dùng đượchưởng khuyến mãi theo phép tắc tại Khoản 3 Điều 14 của công cụ Đấu thầuđược xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất của phòng thầu không thuộcđối tượng được hưởng chiết khấu trong ngôi trường hợphồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

3. Đối cùng với gói thầu xây lắp tất cả giágói thầu không quá 05 tỷ vnđ chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ dại vàsiêu nhỏ dại theo luật của luật pháp về công ty tham gia đấu thầu.

4. Trường hợp sau khoản thời gian ưu đãi ví như cáchồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên xếp hạng tương tự thì ưu tiên xếp thứ hạng cao hơncho nhà thầu ở địa phương nơi tiến hành gói thầu.

Mục 4: CUNG CẤP,ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; đưa ra PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ trong QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 7. Cung cấpvà đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trách nhiệm hỗ trợ thông tin:

a) những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, phòng ban khác sống Trung ương, Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấpthông tin nêu trên Điểm g Khoản 1 Điều 8 của mức sử dụng Đấu thầulên hệ thống mạng đấu thầu nước nhà hoặc cho Báo đấu thầu;

b) các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc chính phủ, cơ sở khác ở Trung ương, Ủyban nhân dân cấp tỉnh tất cả trách nhiệm cung cấp tin nêu trên Điểm h Khoản 1 Điều 8 của chính sách Đấu thầu lên khối hệ thống mạng đấuthầu quốc gia;

c) mặt mời thầucó trách nhiệm tin báo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của qui định Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) công ty thầu có trách nhiệm tự cung cấpvà update thông tin về năng lực, tởm nghiệm của bản thân mình vào cơ sở dữ liệu nhàthầu trên hệ thống mạng đấu thầu đất nước theo luật tại Điểmd Khoản 1 Điều 5 cùng Điểm k Khoản 1 Điều 8 của giải pháp Đấu thầu;

2. Nhiệm vụ đăng cài thông tin:

a) bộ Kế hoạch với Đầu tứ chịu tráchnhiệm trong bài toán đăng tải thông tin về đấu thầu;

b) tin tức hợp lệ theo luật đượcđăng thiết lập trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên trên Báo đấu thầu. Lúc phát hiệnnhững tin tức không vừa lòng lệ, bộ Kế hoạch với Đầu tư có trọng trách thông báotrên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu để các đơn vị hỗ trợ thôngtin biết, chỉnh sửa, hoàn thành xong để được đăng tải.

3. Tin tức về chọn lựa nhà thầu quamạng được bên mời thầu trường đoản cú đăng download trên hệ thống mạng đấu thầu giang sơn nhưngphải bảo vệ hợp lệ theo luật pháp tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

4. Đối với phần đa dự án, gói thầu thuộcdanh mục kín đáo nhà nước, việc công khai thông tin tiến hành theo qui định củapháp nguyên lý về bảo đảm an toàn bí mật bên nước.

5. Khuyến khích cung ứng và đăng tảithông tin về đấu thầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu cùng cácphương tiện tin tức đại chúng khác đối với những gói thầu không thuộc phạm viđiều chỉnh của pháp luật Đấu thầu.

Điều 8. Thời hạn,quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trường thích hợp tự đăng thiết lập thông tinlên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Các đối tượng người tiêu dùng có trách nhiệm cungcấp tin tức theo chính sách tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này triển khai đăngký tham gia khối hệ thống mạng đấu thầu giang sơn theo lý lẽ tại Điều 87 của Nghịđịnh này và tự đăng tải tin tức lên khối hệ thống mạng đấu thầu đất nước theo hướngdẫn của cục Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đối với thông tin quy định tại cácĐiểm b với Điểm c Khoản 1 Điều 8 của quy định Đấu thầu, bên mờithầu phát hành hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ nước sơyêu ước theo thời hạn quy định trong thông tin mời nộp làm hồ sơ quan tâm, thôngbáo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm an toàn tốithiểu là 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày đầu tiên các tin tức này được đăng tảitrên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Đối với tin tức quy định trên cácĐiểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của dụng cụ Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải tin tức phảibảo đảm thời gian tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày có tác dụng việc, nói từngày văn bản được ban hành.

2. Ngôi trường hợp đưa thông tin choBáo đấu thầu:

a) Đối với tin tức quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của phép tắc Đấu thầu, thời hạnBáo đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiếnphát hành làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu.Các thông tin này được đăng cài 01 kỳ bên trên Báo đấu thầu;

b) Đối với thông tin quy định trên cácĐiểm d, đ cùng g Khoản 1 Điều 8 của giải pháp Đấu thầu, thời hạnBáo đấu thầu dìm được tin tức không muộn hơn 07 ngày làm việc, tính từ lúc ngày văn bạn dạng được ban hành. Các thông tin này đượcđăng thiết lập 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

3. Trong tầm 02 ngày làm cho việc, đề cập từkhi những tổ chức từ bỏ đăng tải thông tin quy định tại những Điểm b,c, d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của cách thức Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia, Báo đấu thầu có nhiệm vụ đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

4. Trong tầm 02 ngày làm việc, đề cập từkhi Báo đấu thầu thừa nhận được tin tức quy định tại các Điểm b,c, d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của lao lý Đấuthầu, Báo đấu thầu có trọng trách đăng mua lên khối hệ thống mạng đấu thầu quốcgia và trên Báo đấu thầu. Đối với tin tức quy định trên Điểmb với Điểm c Khoản 1 Điều 8 của nguyên lý Đấu thầu, bên mời thầu sản xuất hồ sơmời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu theo thời gianquy định trong thông tin mời nộp làm hồ sơ quan tâm, thông tin mời sơ tuyển, thôngbáo mời thầu, thông báo mời xin chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày có tác dụng việc,kể tự ngày đầu tiên các tin tức này được đăng thiết lập trên khối hệ thống mạng đấu thầuquốc gia hoặc trên Báo đấu thầu.

5. Việc cung cấp và đăng sở hữu thôngtin so với đấu thầu qua mạng tiến hành theo phương tiện tại Khoản 2 Điều 88 củaNghị định này.

Điều 9. Chi phítrong quá trình lựa lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ quy mô, đặc thù của góithầu, chủ chi tiêu quyết định mức giá thành một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(bao tất cả cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đốivới hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng so với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốctế, mức giá bán theo thông thường đấu thầu quốc tế.

2. Ngân sách lập, đánh giá hồ sơ mờiquan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển:

a) ngân sách lập hồ sơ mời quan tiền tâm, hồsơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000đồng và về tối đa là 30.000.000 đồng;

b) giá cả thẩm định hồ sơ mời quantâm, hồ sơ mời sơ tuyển được xem bằng 0,03% giá bán gói thầu nhưng tối thiểu là1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

3. Giá thành lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu:

a) túi tiền lập hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu cầu được xem bằng 0,1% giá gói thầu nhưng buổi tối thiểu là một triệu đồng và tốiđa là 50.000.000 đồng;

b) ngân sách chi tiêu thẩm định làm hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu được xem bằng 0,05% giá bán gói thầu nhưng về tối thiểu là 1.000.000 đồngvà về tối đa là 50.000.000 đồng.

4. Giá thành đánh giá hồ sơ quan tâm, hồsơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất:

a) túi tiền đánh giá bán hồ sơ quan tâm, hồsơ dự sơ tuyển được xem bằng 0,05% giá chỉ gói thầu nhưng về tối thiểu là 1.000.000 đồngvà tối đa là 30.000.000 đồng;

b) túi tiền đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồsơ khuyến nghị được tính bởi 0,1% giá bán gói thầu nhưng buổi tối thiểu là 1.000.000 đồngvà tối đa là 50.000.000 đồng.

5. Ngân sách chi tiêu thẩm định hiệu quả lựa chọnnhà thầu của cả trường thích hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giágói thầu nhưng buổi tối thiểu là một triệu đồng và về tối đa là 50.000.000 đồng.

6. Đối với những gói thầu tất cả nội dungtương từ bỏ nhau thuộc cùng một dự án, dự trù mua sắm, các gói thầu nên tổ chứclại việc lựa chọn nhà thầu thì các chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời quan liêu tâm,hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu được xem tốiđa là 50% mức chi tiêu quy định trên Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Trường đúng theo tổchức lại vấn đề lựa lựa chọn nhà thầu thì bắt buộc tính toán, bổ sung cập nhật chi tầm giá lựa chọnnhà thầu vào dự án, dự toán mua sắm phù hợp với thực tế của gói thầu.

7. Ngân sách chi tiêu quy định tại các Khoản 2,3, 4, 5 cùng 6 Điều này áp dụng so với trường hợp nhà đầu tư, bên mời thầu trựctiếp thực hiện. Đối với trường vừa lòng thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các côngviệc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 với 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trêncác câu chữ và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm củachuyên gia hỗ trợ tư vấn và những yếu tố khác.

8. Túi tiền cho Hội đồng tư vấn giảiquyết loài kiến nghị trong phòng thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá bán dự thầucủa công ty thầu có ý kiến đề xuất nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

9. Ngân sách đăng tảithông tin về đấu thầu, giá cả tham gia khối hệ thống mạng đấu thầu nước nhà và việcsử dụng những khoản thu trong quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo phía dẫncủa cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ và cỗ Tài chính.

Điều 10. Lưu lại trữhồ sơ trong quá trình lựa lựa chọn nhà thầu

1. Cục bộ hồ sơ tương quan đến quátrình gạn lọc nhà thầu được giữ lại đến buổi tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toánhợp đồng, trừ hồ sơ qui định tại những Khoản 2, 3 với 4 Điều này.

2. Hồ sơ lời khuyên về tài thiết yếu của cácnhà thầu không vượt qua bước đánh giá vềkỹ thuật được trả lại nguyên trạng mang đến nhà thầu theo thời hạn sau đây:

a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụtư vấn: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng với bên thầu được lựa chọn;

b) Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụphi tư vấn, sắm sửa hàng hóa, xây lắp, láo hợp áp dụng phương thức một giai đoạnhai túi hồ sơ: Cùng thời hạn với việc trả lại hoặc giải tỏa đảm bảo dự thầu củanhà thầu không được lựa chọn.

Trường phù hợp trong thời hạn lý lẽ tạiĐiểm a và Điểm b Khoản này, nhà thầu không sở hữu và nhận lại hồ nước sơ khuyến cáo về tài chínhcủa mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tàichính tuy nhiên phải bảo vệ thông tin trong hồ nước sơ đề xuất về tài chính của phòng thầukhông bị ngày tiết lộ.

Xem thêm: 20 Cách Trị Nếp Nhăn Đánh Bay Ám Ảnh Lão Hóa, 10 Cách Làm Giảm Nếp Nhăn Từ Thiên Nhiên

3. Trường phù hợp hủy thầu, hồ sơ liênquan được lưu giữ trong khoảng thời hạn 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết địnhhủy thầu.

4. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn côngvà các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được giữ trữtheo lý lẽ của luật pháp về lưu giữ trữ.

Chương II

QUY TRÌNH ĐẤU THẦURỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, mua SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP,HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

Mục 1: PHƯƠNG THỨCMỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 11. Quytrình đưa ra tiết

1. Chuẩn bị lựa lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập hồ nước sơmời thầu;

b) đánh giá và thẩm định và phê ưng chuẩn hồ sơ mờithầu.

2. Tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) vạc hành, sửa đổi, hiểu rõ hồ sơ mờithầu;

c) chuẩn chỉnh bị, nộp, tiếp nhận, quản lí lý,sửa đổi, rút làm hồ sơ dự thầu;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra, review tính hợp lệ củahồ sơ dự thầu;

b) Đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu;

c) Xếp hạng công ty thầu.

4. đàm phán hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê chăm nom vàcông khai tác dụng lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

Điều 12. Lập hồsơ mời thầu

1. địa thế căn cứ lập làm hồ sơ mời thầu:

a) đưa ra quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận chi tiêu đối với dựán, quyết định phê để mắt dự toán bán buôn đối với sắm sửa thường xuyên cùng cáctài liệu liên quan. Đối với gói thầu cần triển khai trước lúc có ra quyết định phêduyệt dự án công trình thì căn cứ theo ra quyết định của tín đồ đứng đầu chủ đầu tư chi tiêu hoặc ngườiđứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ sẵn sàng dự án trong trường hợp không xác địnhđược nhà đầu tư;

b) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt;

c) tài liệu về kiến thiết kèm theo dựtoán được duyệt so với gói thầu xây lắp; yêu ước về đặc tính, thông số kỹ thuậtđối với sản phẩm & hàng hóa (nếu có);

d) các quy định của pháp luật về đấuthầu và các quy định của luật pháp liên quan; điều mong quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốctế (nếu có) so với các dự án công trình sử dụng vốn cung cấp phát triển bao gồm thức, vốn vayưu đãi;

đ) Các chính sách của đơn vị nước về thuế,phí, ưu đãi trong chắt lọc nhà thầu và những quy định không giống liên quan.

2. Hồ sơ mời thầu cần quy định vềtiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao hàm tiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lực vàkinh nghiệm; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về kỹ thuật; xác định giá tốt nhất (đối vớitrường hợp áp dụng phương thức giá thấp nhất); tiêu chuẩn chỉnh xác định giá tiến công giá(đối cùng với trường hòa hợp áp dụng phương thức giá tấn công giá). Trong hồ sơ mời thầukhông được nêu bất kể điều khiếu nại nào nhằm mục tiêu hạn chế sự tham gia ở trong phòng thầu hoặcnhằm tạo lợi thế cho một hoặc một trong những nhà thầu gây nên sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không bình đẳng.

3. Tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ dự thầuđối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực vàkinh nghiệm

Sử dụng tiêu chí đạt, ko đạt đểxây dựng tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về năng lực và kinh nghiệm, trong các số đó phải quy địnhmức yêu cầu tối thiểu để review là đạt đối với từng câu chữ về năng lực vàkinh nghiệm trong phòng thầu. Cụ thể như sau:

- gớm nghiệm thực hiện các gói thầutương tự; gớm nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính cóliên quan đến việc thực hiện gói thầu;

- năng lực sản xuất cùng kinh doanh, cơsở vật hóa học kỹ thuật, chuyên môn cán bộ chuyên môn có liên quan đến vấn đề thực hiệngói thầu;

- năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổngnợ đề nghị trả, gia sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồngđang triển khai dở dang và những chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực vềtài chính ở trong nhà thầu.

Việc khẳng định mức độ yêu thương cầu rõ ràng đốivới từng tiêu chuẩn chỉnh quy định trên Điểm này cần căn cứ theo yêu cầu của từng góithầu vắt thể. Công ty thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thìđáp ứng yêu mong về năng lực và khiếp nghiệm.

b) Tiêu chuẩnđánh giá chỉ về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặcphương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để tạo tiêu chuẩnđánh giá về kỹ thuật, trong các số ấy phải qui định mức điểm tối thiểu cùng mức điểm tốiđa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết khi sử dụng phươngpháp chấm điểm. Câu hỏi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về nghệ thuật dựa trên các yếutố về khả năng đáp ứng nhu cầu các yêu mong về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng,vận chuyển, gắn đặt, bảo hành, uy tín trong phòng thầu thông qua việc tiến hành cáchợp đồng tương tự trước kia và các yêu ước khác nêu trong làm hồ sơ mời thầu. Căn cứvào từng gói thầu nắm thể, lúc lập làm hồ sơ mời thầu phải rõ ràng hóa những tiêu chílàm đại lý để đánh giá về chuyên môn bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật củahàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lí và tác dụng kinh tế củacác chiến thuật kỹ thuật, biện pháp tổ chức triển khai cung cấp, lắp mua hàng hóa;

- nấc độ đáp ứng nhu cầu các yêu ước về bảohành, bảo trì;

- tài năng thích ứng về khía cạnh địa lý,môi trường;

- Tác động so với môi trường và biệnpháp giải quyết;

- Khả năng hỗ trợ tài chính (nếu cóyêu cầu);

- các yếu tố về đk thương mại,thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

- Tiến độ hỗ trợ hàng hóa;

- Uy tín trong phòng thầu trải qua việcthực hiện những hợp đồng tương tự như trước đó;

- các yếu tố quan trọng khác.

c) Xác định giá bèo nhất (đối vớitrường phù hợp áp dụng phương pháp giá phải chăng nhất):

- xác định giá dự thầu;

- Sửa lỗi;

- Hiệu chỉnh sai lệch;

- Trừ giá bán trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có);

- đổi khác giá dự thầu sang một đồngtiền tầm thường (nếu có);

- xác minh giá trị ưu tiên (nếu có);

- đối chiếu giữa các hồ sơ dự thầu đểxác định giá thấp nhất.

d) Tiêu chuẩn xác định giá tấn công giá(đối với trường vừa lòng áp dụng phương pháp giá tấn công giá):

Công thức khẳng định giá tấn công giá:

GĐG = G ± ∆G +∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi± quý giá hiệu chỉnh sai lệch) - giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá trị các yếu tốđược quy về một khía cạnh bằng cho cả vòng đời áp dụng của sản phẩm & hàng hóa bao gồm:

+ giá cả vận hành, bảo dưỡng;

+ túi tiền lãi vay mượn (nếu có);

+ Tiến độ;

+ quality (hiệu suất, công suất);

+ Xuất xứ;

+ những yếu tố khác (nếu có).

∆ƯĐ là giá trị cần cộngthêm đối với đối tượng người sử dụng không được hưởng khuyến mãi theo luật pháp tại Điểm b Khoản 2Điều 5 của Nghị định này.

4. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ dự thầuđối với gói thầu xây đính thêm bao gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá bán về năng lực vàkinh nghiệm

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt đểxây dựng tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về năng lực và ghê nghiệm, trong đó phải quy địnhmức yêu thương cầu về tối thiểu để reviews là đạt so với từng câu chữ về năng lượng vàkinh nghiệm ở trong nhà thầu. Cụ thể như sau:

- tởm nghiệm tiến hành các gói thầutương tự về quy mô, đặc thù kỹ thuật, điều kiện địa lý, địa chất, hiện trường(nếu có); gớm nghiệm hoạt động trong nghành nghề sản xuất, sale chính bao gồm liênquan mang đến việc triển khai gói thầu;

- năng lượng kỹ thuật: Số lượng, trìnhđộ cán bộ trình độ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầuvà số lượng thiết bị kiến tạo sẵn có, năng lực huy hễ thiết bị kiến thiết để thựchiện gói thầu;

- năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổngnợ đề xuất trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồngđang thực hiện dở dang và những chỉ tiêu quan trọng khác để đánh giá về năng lựctài chính của phòng thầu;

Việc khẳng định mức độ yêu cầu ví dụ đốivới từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này cần địa thế căn cứ theo yêu mong của từng góithầu. đơn vị thầu được nhận xét đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứngyêu mong về năng lượng và tởm nghiệm.

b) Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, ko đạt hoặc cách thức chấm điểm theo thang điểm 100hoặc 1.000 để tạo ra tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong các số ấy phải quy địnhmức điểm tối thiểu và mức điểm buổi tối đa so với từng tiêu chuẩn chỉnh tổng quát, tiêu chuẩn cụ thể khi áp dụng phươngpháp chấm điểm. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá bán về kỹ thuật dựa trên những nộidung về khả năng đáp ứng nhu cầu các yêu mong về hồ sơ thiết kế, tiên lượng mời thầu, uytín của phòng thầu thông qua việc triển khai các thích hợp đồng tương tự trước đó với cácyêu ước khác nêu trong làm hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cố kỉnh thể, khi lập làm hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóacác tiêu chí làm cơ sở để review về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và phải chăng và khả thi của những giảipháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với lời khuyên về quy trình tiến độ thicông;

Trừ phần lớn trường hòa hợp do tính chất củagói thầu mà hồ sơ mời thầu yêu ước nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện phápthi công nêu trong làm hồ sơ mời thầu, trong hồ sơ mời thầu cần quy định đơn vị thầuđược đề xuất biện pháp kiến thiết khác vớibiện pháp xây cất nêu trong làm hồ sơ mời thầu.

- tiến trình thi công;

- những biện pháp đảm bảo an toàn chất lượng;

- đảm bảo điều kiện dọn dẹp vệ sinh môi trườngvà những điều kiện khác ví như phòng cháy, chữa cháy, an ninh lao động;

- mức độ thỏa mãn nhu cầu các yêu mong về bảohành, bảo trì;

- Uy tín của phòng thầu trải qua việcthực hiện những hợp đồng tựa như trước đó;

- những yếu tố cần thiết khác.

c) Xác định giá tốt nhất (đối vớitrường hợp áp dụng phương pháp giá phải chăng nhất) thực hiện theo phương pháp tại Điểmc Khoản 3 Điều này;

d) Tiêu chuẩn chỉnh xác định giá tiến công giá(đối với trường đúng theo áp dụng phương pháp giá tiến công giá)

Công thức xác minh giá tiến công giá:

GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi± giá trị hiệu chỉnh không đúng lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá bán trị các yếu tốđược quy về một phương diện bằng cho tất cả vòng đời thực hiện của công trình bao gồm:

+ túi tiền vận hành, bảo dưỡng;

+ chi tiêu lãi vay mượn (nếu có);

+ Tiến độ;

+ hóa học lượng;

+ các yếu tố khác (nếu có).

- ∆ƯĐ là giá trị phải cộngthêm đối với đối tượng người sử dụng không được hưởng chiết khấu theo giải pháp tại Điểm b Khoản 2Điều 4 của Nghị định này.

5. Đối với góithầu hỗ trợ dịch vụ phi hỗ trợ tư vấn và gói thầu láo lếu hợp

Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầuvà giải pháp tại những Khoản 2, 3 và 4 Điều này để xác minh tiêu chuẩn chỉnh đánh giá vềnăng lực cùng kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá tốt nhất(đối với trường vừa lòng áp dụng phương thức giá tốt nhất) hoặc tiêu chuẩn chỉnh xác địnhgiá đánh giá (đối cùng với trường hòa hợp áp dụng cách thức giá tiến công giá) cho phù hợp.

6. Không sử dụng cách thức đánh giákết hòa hợp giữa kỹ thuật cùng giá đối với gói thầu áp dụng phương thức chọn lọc nhàthầu một tiến trình một túi hồ nước sơ.

7. Hồ sơ mời thầu không được nêu yêucầu về nhãn hiệu, xuất xứ rõ ràng của hàng hóa. Trường thích hợp không thể biểu hiện chitiết sản phẩm & hàng hóa theo tính năng kỹ thuật, kiến tạo công nghệ, tiêu chuẩn công nghệthì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm ví dụ để tham khảo, minh họacho yêu ước về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng đề xuất ghi kèm theo các từ “hoặc tươngđương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời nên quy xác định rõ nội hàm tương tự vớihàng hóa đó về công năng kỹ thuật, khả năng sử dụng, tiêu chuẩn chỉnh công nghệ vàcác câu chữ khác (nếu có) để tạo dễ ợt cho bên thầu trong quá trình chuẩnbị làm hồ sơ dự thầu. Chỉ yêu mong nhà thầu nộp giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bánhàng trong phòng sản xuất hoặc Giấy ghi nhận quan hệ công ty đối tác trong trường hợphàng hóa là quánh thù, phức tạp cần thêm vớitrách nhiệm của phòng sản xuất vào việc hỗ trợ các thương mại dịch vụ sau bán hàng như bảohành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế.

8. Giải pháp về sử dụng lao động:

a) Đối với đấu thầu quốc tế, khi lậphồ sơ mời thầu buộc phải quy định sử dụng lao cồn trong nước đối với những vị trícông việc mà lao cồn trong nước đáp ứng nhu cầu được và có khả năng cung cấp, quánh biệtlà lao rượu cồn phổ thông. Chỉ được sử dụng lao động quốc tế khi lao hễ trongnước không đáp ứng nhu cầu yêu cầu. Công ty thầu không tuân hành quy định về câu hỏi sử dụnglao đụng khi triển khai hợp đồng, phụ thuộc vào mức độ vi phạm có khả năng sẽ bị cấm tham gia hoạtđộng đấu thầu tại việt nam theo khí cụ tại Khoản 4 Điều 122 của Nghị địnhnày;

b) Đối với số đông gói thầu bắt buộc sử dụngnhiều lao đụng phổ thông, hồ sơ mời thầu đề nghị yêu ước nhà thầu đề xuất phươngán áp dụng lao rượu cồn địa phương vị trí triển khai tiến hành dự án, gói thầu;

c) Chủ chi tiêu chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc tuân hành quy định tại Điểm a Khoản này trong quá trình lập hồsơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu, ký kếtvà tiến hành hợp đồng;

d) làm hồ sơ dự thầu của nhà thầu khôngđáp ứng yêu ước của làm hồ sơ mời thầu về sử dụnglao động dụng cụ tại Điểm a Khoản này có khả năng sẽ bị loại.

Điều 13. Thẩm địnhvà phê xem xét hồ sơ mời thầu

1. Hồ sơ mời thầu nên được thẩm địnhtheo luật tại Điều 105 của Nghị định này trước lúc phê duyệt.

2. Vấn đề phê để ý hồ sơ mời thầu phảibằng văn bạn dạng và căn cứ vào tờ trình phêduyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

Điều 14. Tổ chứclựa chọn nhà thầu

1. Mời thầu:

Bên mời thầu đăng tải thông báo mờithầu theo khí cụ tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Phát hành, sửa đổi, hiểu rõ hồ sơ mờithầu:

a) hồ sơ mời thầu được xây đắp chocác bên thầu tham gia đấu thầu rộng thoải mái hoặc cho các nhà thầu có tên trong danhsách ngắn. Đối với đơn vị thầu liên danh, chỉ việc một thành viên trong liên danhmua hoặc nhấn hồ sơ mời thầu, bao gồm cả trường hợp không hình thành liên danh khimua hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

b) Trường thích hợp sửa thay đổi hồ sơ mời thầusau lúc phát hành, mặt mời thầu nên gửi ra quyết định sửa thay đổi kèm theo phần đông nội dung sửa thay đổi hồ sơ mời thầu đến cácnhà thầu đã cài hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

c) Trường hợp cần nắm rõ hồ sơ mời thầuthì công ty thầu đề nghị gửi văn bạn dạng đề nghị đến bên mời thầu về tối thiểu 03 ngày làm việc(đối cùng với đấu thầu vào nước), 05 ngày thao tác làm việc (đối cùng với đấu thầu quốc tế) trướcngày có thời khắc đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc hiểu rõ hồ sơ mời thầu đượcbên mời thầu triển khai theo một hoặc các vẻ ngoài sau đây:

- nhờ cất hộ văn bạn dạng làm rõ cho những nhà thầu đã tải hoặc dìm hồ sơ mời thầu;

- trong trường hợp đề nghị thiết, tổ chứchội nghị tiền đấu thầu để hội đàm về phần nhiều nội dung trong làm hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu không rõ. Văn bản trao đổiphải được mặt mời thầu lưu lại thành biên phiên bản và lập thành văn bạn dạng làm rõ hồ nước sơmời thầu gửi cho những nhà thầu đã cài hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

- Nội dung hiểu rõ hồ sơ mời thầukhông được trái với nội dung của làm hồ sơ mời thầu vẫn duyệt, Trường hợp sau khilàm rõ làm hồ sơ mời thầu dẫn đến buộc phải sửa đổihồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo lý lẽ tại Điểmb Khoản này;

d) quyết định sửa đổi, văn phiên bản làm rõhồ sơ mời thầu là một trong những phần của hồ sơ mời thầu.

3. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý,sửa đổi, rút làm hồ sơ dự thầu:

a) công ty thầu chịu trách nhiệm trong việcchuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu ước của hồ sơ mời thầu;

b) mặt mời thầu đón nhận và quản ngại lýcác làm hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ cai quản hồ sơ mật cho tới khi công khai kếtquả tuyển lựa nhà thầu; trong đa số trường đúng theo không được tiết lộ thông tin tronghồ sơ dự thầu của nhà thầu này mang lại nhà thầu khác, trừ các thông tin được côngkhai khi mở thầu. Hồ sơ dự thầu được gửiđến mặt mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không còn được mở, không hợp lệ cùng bịloại. Ngẫu nhiên tài liệu như thế nào được nhà thầu gửi mang đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ dự thầu đã nộp phần đa khônghợp lệ, trừ tài liệu đơn vị thầu gởi đến để gia công rõ hồ sơ dự thầu theo yêu ước củabên mời thầu hoặc tài liệu có tác dụng rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư giải pháp hợp lệ, nănglực với kinh nghiệm của phòng thầu;

c) Khi ý muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dựthầu đang nộp, nhà thầu phải gồm văn bạn dạng đề nghị gửi đến mặt mời thầu. Bên mời thầuchỉ chấp thuận việc sửa thay đổi hoặc rút làm hồ sơ dự thầu của phòng thầu nếu cảm nhận văn bản đề nghị trước thời điểm đóng thầu;

d) bên mời thầu phải chào đón hồ sơdự thầu của tất cả các công ty thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời gian đóng thầu, kểcả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa tải hoặc không nhận hồ sơ mời thầu trựctiếp từ bên mời thầu. Trường thích hợp chưa cài hồ sơ mời thầu thì nhà thầu buộc phải trảcho mặt mời thầu một lượng tiền bằng giá cả hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dựthầu được tiếp nhận.

4. Mở thầu:

a) việc mở thầu đề nghị được tiến hànhcông khai và ban đầu ngay trong vòng 01 giờ, tính từ lúc thời điểm đóng thầu. Chỉ tiếnhành mở những hồ sơ dự thầu mà mặt mời thầu nhận ra trước thời khắc đóng thầutheo yêu mong của hồ sơ mời thầu trước việc chứng loài kiến của đại diện thay mặt các công ty thầutham dự lễ mở thầu, không dựa vào vào sự xuất hiện hay vắng ngắt mặt của các nhà thầu;

b) vấn đề mở thầu được tiến hành đối vớitừng làm hồ sơ dự thầu theo sản phẩm công nghệ tự chữ cái tên ở trong phòng thầu cùng theo trình tự sauđây:

- yêu thương cầu thay mặt đại diện từng nhà thầu thamdự mở thầu xác nhận việc gồm hoặc không tồn tại thư giảm ngay kèm theo làm hồ sơ dự thầu củamình;

- bình chọn niêm phong;

- Mở hồ sơ cùng đọc rõ các thông tin về:Tên đơn vị thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá bán dự thầu ghi trong đơn dự thầu;giá trị giảm ngay (nếu có); thời hạn có hiệu lực của làm hồ sơ dự thầu; thời gianthực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực củabảo đảm dự thầu; những thông tin không giống liên quan;

c) Biên bản mở thầu: các thông tinnêu tại Điểm b Khoản này bắt buộc được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bạn dạng mở thầuphải được ký chứng thực bởi đại diện thay mặt của bên mời thầu và những nhà thầu tham dự lễmở thầu. Biên bạn dạng này nên được gửi cho các nhà thầu tham gia thầu;

d) Đại diện của mặt mời thầu bắt buộc kýxác dìm vào phiên bản gốc đơn dự thầu, thư ưu đãi giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của ngườiđại diện theo pháp luật trong phòng thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảođảm dự thầu; những nội dung khuyến cáo về tài bao gồm và những nội dung quan trọng kháccủa từng làm hồ sơ dự thầu.

Điều 15. Nguyêntắc reviews hồ sơ dự thầu

1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phảicăn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu và những yêu ước khác trong làm hồ sơ mờithầu, địa thế căn cứ vào làm hồ sơ dự thầu vẫn nộp, các tài liệu giải thích, nắm rõ hồ sơ dựthầu của nhà thầu để đảm bảo an toàn lựa chọn được nhà thầu gồm đủ năng lượng và gớm nghiệm,có phương án khả thi để thực hiện gói thầu.

2. Việc reviews được thực hiện trênbản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống độc nhất giữa phiên bản gốc với bảnchụp. Trường hợp có sự sai không giống giữa phiên bản gốc và bạn dạng chụp nhưng không làm nỗ lực đổithứ từ bỏ xếp hạng bên thầu thì địa thế căn cứ vào bản gốc để tấn công giá.

3. Trường hợp gồm sự không đúng khác thân bảngốc và bạn dạng chụp dẫn đến công dụng đánh giá trên phiên bản gốc khác công dụng đánh giátrên phiên bản chụp, làm biến đổi thứ từ xếp hạng bên thầu thì làm hồ sơ dự thầu của nhàthầu bị loại.

Điều 16. Làm rõhồ sơ dự thầu

1. Sau khi mở thầu, công ty thầu có tráchnhiệm hiểu rõ hồ sơ dự thầu theo yêu ước của bên mời thầu. Trường thích hợp hồ sơ dựthầu ở trong nhà thầu thiếu thốn tài liệu minh chứng tư cách hợp lệ, năng lực và kinhnghiệm thì mặt mời thầu yêu ước nhà thầu làm rõ, bổ sung cập nhật tài liệu để chứng minhtư phương pháp hợp lệ, năng lực và ghê nghiệm. Đối với các nội dung khuyến cáo về kỹ thuật,tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu ở trong phòng thầu, việc làm rõ phải bảo vệ nguyêntắc không làm đổi khác nội dung cơ phiên bản của làm hồ sơ dự thầu đang nộp, không gắng đổigiá dự thầu.

2. Trường hợp sau khoản thời gian đóng thầu, nếunhà thầu phát hiện tại hồ sơ dự thầu thiếu những tài liệu chứng minh tư phương pháp hợp lệ,năng lực và kinh nghiệm thì bên thầu được phép nhờ cất hộ tài liệu đến mặt mời thầu đểlàm rõ về tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của mình. Bên mời thầu cótrách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ trong phòng thầu để thấy xét, tiến công giá;các tài liệu ngã sung, nắm rõ về tư bí quyết hợplệ, năng lực và ghê nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ đượcthực hiện tại giữa mặt mời thầu cùng nhà thầu gồm hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phảibảo đảm hiệ tượng không làm núm đổi thực chất của nhà thầu tham dự thầu. Nộidung hiểu rõ hồ sơ dự thầu buộc phải thể hiện bằng văn phiên bản và được bên mời thầu bảoquản như 1 phần của hồ sơ dự thầu.

Điều 17. Sửa lỗivà hiệu chỉnh sai lệch

1. Sửa lỗi là bài toán sửa lại rất nhiều saisót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và những lỗi khác được triển khai theonguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi vị thựchiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu.Trường hợp hồ sơ mời thầu gồm yêu cầu phảiphân tích 1-1 giá chi tiết thì đề nghị lấy số liệu vào bảng phân tích đơn giá dựthầu chi tiết làm các đại lý cho việc sửa lỗi số học. Trường phù hợp không nhất quán giữađơn giá với thành chi phí thì lấy đơn giá làm cho cơ sởcho việc sửa lỗi; trường hợp phát hiện 1-1 giá tất cả sự không nên khác không bình thường do lỗi hệ thậpphân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành chi phí là cửa hàng cho bài toán sửa lỗi;

b) những lỗi khác:

- tại cột thành tiền đã được điền đầyđủ quý hiếm nhưng không tồn tại đơn giá tương ứng thi đơn giá được xác định bổ sung bằngcách chia thành tiền đến số lượng; lúc có đơn giá tuy vậy cột thành tiền bỏ trốngthì quý giá cột thành tiền đã được xác minh bổ sung bằng phương pháp nhân con số với đơn giá; nếu một văn bản nào đó có điềnđơn giá bán và giá trị tại cột thành chi phí nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏtrống được xác minh bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơngiá của văn bản đó. Ngôi trường hợp số lượng được xác định bổ sung cập nhật nêu trên khác với số lượng nêu trong hồ sơ mời thầu thì quý giá sai khác đó là xô lệch về phạmvi cung ứng và được hiệu chỉnh theo lao lý tại Khoản 2 Điều này;

- Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại chophù hợp với yêu ước của hồ sơ mời thầu;

- Trường phù hợp có khác hoàn toàn giữa nhữngnội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và ngôn từ thuộc khuyến cáo tài bao gồm thì nộidung thuộc lời khuyên kỹ thuật đã là các đại lý cho vấn đề sửa lỗi.

2. Hiệu chỉnh không đúng lệch:

a) Trường đúng theo có rơi lệch về phạm vicung cung cấp thì cực hiếm phần xin chào thiếu sẽ tiến hành cộng thêm vào, giá trị phần chàothừa sẽ tiến hành trừ theo mức đối kháng giá tương ứng trong làm hồ sơ dự thầu của phòng thầucó sai lệch;

Trường vừa lòng trong hồ sơ dự thầu củanhà thầu bao gồm sai lệch không có đơn giá chỉ thì mang mức solo giá chào cao nhất đối vớinội dung này trong số các hồ sơ dự thầu không giống vượt qua bước nhận xét về kỹ thuậtđể làm cửa hàng hiệu chỉnh không đúng lệch; trường đúng theo tronghồ sơ dự thầu của các nhà thầu quá qua bước review về kỹ thuật không có đơngiá thì lấy đơn giá trong dự toán làm cửa hàng hiệu chỉnh không đúng lệch; trường hợpkhông có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đối chọi giá hiện ra giá gói thầu làm cơsở hiệu chỉnh không nên lệch;

Trường hợp chỉ tất cả một nhà thầu duy nhấtvượt qua bước nhận xét về nghệ thuật thì thực hiện hiệu chỉnh lệch lạc trên cơ sởlấy mức đối chọi giá tương xứng trong hồ sơ dự thầu của phòng thầu này; trường phù hợp hồsơ dự thầu trong phòng thầu không tồn tại đơn giá thì rước mức đối kháng giá trong dự toán củagói thầu; ngôi trường hợp không tồn tại dự toán gói thầu thì căn cứ vào 1-1 giá hìnhthành giá gói thầu làm đại lý hiệu chỉnh không đúng lệch;

b) ngôi trường hợp công ty thầu xin chào thiếu thuế,phí, lệ phí cần nộp theo yêu mong nêu trong làm hồ sơ mời thầu thì mặt mời thầu phảicộng các giá thành đó vào giá dự thầu. Phần túi tiền này không được xem vào không nên lệchthiếu theo lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của cách thức Đấu thầu;

c) ngôi trường hợp công ty thầu có thư giảmgiá, câu hỏi sửa lỗi với hiệu chỉnh lệch lạc được thực hiện trên cơ sở giá dự thầuchưa trừ đi giá trị bớt giá. Tỷ lệ tỷ lệ (%) của rơi lệch thiếu được xác địnhtrên các đại lý so với mức giá dự thầu ghi trong đối chọi dự thầu;

d) trường hợp nhà thầu tất cả hồ sơ dự thầuđược hiệu chỉnh lệch lạc xếp hạng trước tiên được mời vào đàm phán hợp đồng,khi thương lượng hợp đồng đề nghị lấy mức đơn giá kính chào thấp nhất trong các các hồ nước sơdự thầu không giống vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo so với phần sailệch thiếu.

3. Sau khoản thời gian sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệchtheo chính sách tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều này, mặt mời thầu phải thông tin bằngvăn bản cho công ty thầu biết về vấn đề sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch so với hồ sơ dựthầu của phòng thầu. Trong tầm 03 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận được thông báocủa mặt mời thầu, bên thầu phải gồm văn bản thông báo cho bên mời thầu về việcchấp thuận tác dụng sửa lỗi, hiệu chỉnh lệch lạc theo thông tin của mặt mời thầu.Trường hợp công ty thầu không đồng ý chấp thuận với tác dụng sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệchtheo thông tin của bên mời thầu thì làm hồ sơ dự thầu của phòng thầu đó sẽ ảnh hưởng loại.

Điều 18. Đánhgiá hồ sơ dự thầu

1. Khám nghiệm tính hợp lệ của hồ sơ dựthầu, bao gồm:

a) soát sổ số lượng bản gốc, bản chụphồ sơ dự thầu;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ nước sơdự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận hợp tác liên danh (nếu có), giấy ủy quyền kýđơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; những tài liệu chứng tỏ tư phương pháp hợp lệ;tài liệu chứng tỏ năng lực và kinh nghiệm; lời khuyên về kỹ thuật; lời khuyên vềtài chính và các thành phần không giống thuộc hồ sơ dự thầu;

c) soát sổ sự thống nhất nội dung giữabản nơi bắt đầu và bạn dạng chụp để phục vụ quá trình tiến công giá cụ thể hồ sơ dự thầu.

2. Đánh giá tính hợp lệ của làm hồ sơ dựthầu:

Hồ sơ dự thầu ở trong nhà thầu được đánh giálà thích hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc làm hồ sơ dự thầu;

b) Có đối chọi dự thầu được đại diện hợppháp trong phòng thầu ký kết tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu ước của hồ sơ mời thầu; thờigian tiến hành gói thầu nêu trong đối kháng dự thầu phải tương xứng với khuyến cáo về kỹthuật; giá chỉ dự thầu ghi trong solo dự thầu buộc phải cụ thể, thắt chặt và cố định bằng số, bằng chữvà đề nghị phù hợp, xúc tích với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, khôngđề xuất những giá dự thầu khác nhau hoặc tất cả kèm theo điều kiện gây ăn hại cho chủđầu tư, mặt mời thầu. Đối với bên thầu liên danh, đối chọi dự thầu yêu cầu do đại diệnhợp pháp của từng thành viên liên danh cam kết tên, đóng vết (nếu có) hoặc thànhviên tiên phong liên danh đại diện thay mặt liên danh ký đối kháng dự thầu theo cắt cử tráchnhiệm vào văn bản thỏa thuận liên danh;

c) hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu đáp ứngyêu cầu theo luật pháp trong hồ sơ mời thầu;

d) Có đảm bảo an toàn dự thầu với giá trị vàthời hạn hiệu lực đáp ứng yêu mong của hồ sơ mời thầu. Đối cùng với trường hòa hợp quy địnhbảo đảm dự thầu theo hiệ tượng nộp thư bảo hộ thì thư bảo lãnh phải được đạidiện đúng theo pháp của tổ chức triển khai tín dụng hoặc trụ sở ngân hàng nước ngoài đượcthành lập theo pháp luật Việt Nam cam kết tên với giá trị cùng th