Nhận xét đánh giá cán bộ đề nghị bổ nhiệm

Mẫu bạn dạng ghi chép dìm xét, đánh giá đối với những người được ý kiến đề xuất bổ nhiệm

Mẫu bạn dạng ghi chép nhận xét, review đối với người được ý kiến đề xuất bổ nhiệm là mẫu phiên bản nhận xét được lập ra để dấn xét, reviews đối với những người được đề xuất bổ nhiệm. Chủng loại nêu rõ nội dung nhận xét, tấn công giá...

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá cán bộ đề nghị bổ nhiệm

chủng loại được phát hành theo Thông tứ số 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.


Nội dung cơ phiên bản của mẫu bản ghi chép nhận xét, reviews đối với người được ý kiến đề xuất bổ nhiệm như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc--------------

........., ngày...tháng...năm...


BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM

(của tập thể chỉ huy trường/trung tâm)

I- qua quýt về lý kế hoạch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ với tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày bao gồm thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chủ yếu trị, ngoại ngữ.

4- quy trình công tác: đa số việc, chuyên dụng cho đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể đã kinh qua và dùng cho hiện nay.

II- dìm xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, khía cạnh yếu; triển vọng

1- tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao

a) kết quả về khối lượng, hóa học lượng, hiệu quả các bước của bạn dạng thân trong nghành nghề được phân công, phụ trách.

b) công tác làm việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) dìm thức, tư tưởng chủ yếu trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước với ý thức tổ chức kỷ luật.

Xem thêm: Top 3 Cách Làm Nhỏ Bắp Chân: Nguyên Nhân, Cách Tập Và Ăn Như Thế Nào

b) niềm tin học tập cải thiện trình độ.


c) câu hỏi giữ gìn đạo đức với lối sinh sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các thể hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, rõ ràng trong công tác.

đ) Tác phong, quan lại hệ kết hợp công tác; ý thức thái độ giao hàng nhân dân.

e) tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường, trung tâm; sự việc đoàn kết, tổ hợp cán bộ.

3- tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, phương diện yếu nổi trội

III- kết luận chung

1- Về đảm bảo an toàn tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng ngừng nhiệm vụ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)(3)

(1) thương hiệu cơ quan thống trị trực tiếp trường/trung tâm.

(2) thương hiệu trường/trung tâm ý kiến đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm ý kiến đề xuất bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

Mẫu bạn dạng ghi chép nhấn xét, reviews đối với người được kiến nghị bổ nhiệm


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 8.894
Chia sẻ bài bác viết
sở hữu về
Bạn rất có thể tải về tập tin ưng ý hợp cho chính mình tại những liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*