Núi tu di nằm ở đâu

Núi Tu Di và Tứ Đại cỗ Châu ở trong về quả đât quan của Đạo Phật. Đại lược thì trong một Tiểu nhân loại gồm: Một phương diện trời, một phương diện trăng, một núi Tu Di, Tứ Đại bộ Châu…

Đại thiên vắt giới còn được gọi là Tam thiên đại thiên thế giới do ba lần ngàn nắm giới phối kết hợp lại mà lại thành. Từ đó thì: Một ngàn Tiểu thế giới hợp lại thành một tè thiên vắt giới. Một ngàn Tiểu thiên trái đất hợp lại thành một Trung thiên vắt giới. Một nghìn Trung thiên quả đât hợp lại thành một Đại thiên cố kỉnh giới.

Bạn đang xem: Núi tu di nằm ở đâu

Một Tiểu nhân loại có một Lục Dục thiên, tức tất cả có: Một khía cạnh Trăng với một phương diện Trời, một núi Tu Di và một Tứ đại châu. Trái khu đất nơi chúng ta đang sống đây thuộc nam giới Thiệm cỗ Châu, một trong những Tứ đại châu thiên hạ của một Tiểu nạm giới.

Lại tất cả vô lượng vô biên các cõi Tam thiên đại thiên vậy giới. Mỗi Đại thiên thế giới tức là một Phật độ. Nghĩa là từng cõi đều phải sở hữu chư Phật hiện thân giáo hóa chúng sanh.

1. Một Tiểu quả đât trong Đại thiên thay giới

Để nhìn được sự vô hạn của Đại thiên thế giới, ta yêu cầu nắm đại lược về một Tiểu thế giới. Tiểu nhân loại gồm 6 phần thiết yếu yếu:

Một phương diện trời với một khía cạnh trăngNúi Tu Di làm trung tâmTứ Châu thiên hạĐịa NgụcThiên Xứ Ở Núi Tu DiCõi ko cư Thiên

Tiểu quả đât được cha lớp bao bọc. Lớp nhất ở trong hotline là Kim luân, lớp trang bị hai gọi là Thủy luân, lớp thứ tía là Phong luân. Quanh đó Phong luân lại sở hữu hư không rộng thoải mái vô biên tế. Từ đó thì: Kim luân an trụ địa điểm Thủy luân, Thủy luân an trụ địa điểm Phong luân, Phong luân an trụ nơi hư không.

2. Tam Luân Bao Bọc

Tiểu-thế-giới được cha lớp bao bọc. Lớp duy nhất ở trong gọi là Kim luân (lớp cứng chắc), bề thâm hậu 3 lạc-xoa 20000 du-thiện-na, bề rộng 12 lạc-xoa 3.450 du-thiện-na. (Mỗi lạc-xoa là 1 trong ức, số ức ngày xưa có bốn bậc: 100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000 du-thiện-na, tức do-tuần, do-tuần cũng có ba bậc: 16 dặm, 30 dặm, 60 dặm).

Ngoài Kim luân, có lớp sản phẩm hai gọi là Thủy luân, bề thâm nám hậu 8 lạc-xoa du-thiện-na, bề rộng cũng 12 lạc-xoa 3.450 du-thiện-na. (Thủy luân lúc còn là tương đối nước, không bị gió thổi ứ đọng lại, bề rạm hậu cho 11 lạc-xoa 20.000 du-thiện-na). Do nghiệp lực của chúng sanh, nước không tan chảy như thức ăn, khi không tiêu không sa vào thục tạng.

Ngoài Thủy luân, gồm lớp thứ bố là Phong luân, bề rạm hậu 16 lạc-xoa du-thiện-na, bề rộng gồm vô số du-thiện-na.

Ngoài Phong luân lại sở hữu hư không thoáng rộng vô biên tế.

Kim luân an trụ vị trí Thủy luân. Thủy luân an trụ địa điểm Phong luân. Phong luân an trụ khu vực hư không.

(Trích luận Câu Xá, theo những Kinh luận khác như Trường A Hàm Kinh, Khởi nỗ lực Kinh, Khởi nạm Nhân bản Kinh, lâu Thán Kinh, Lập nắm A Tỳ Đàm Luận, thì gồm chỗ lại sản xuất Địa luân, về bề thâm nám hậu cùng chiều rộng của mỗi luân bao gồm đôi chút sai khác).

3. Chín Núi Tám Biển

Một Tiểu nhân loại có một núi Tu Di làm trung chổ chính giữa điểm; chính là lớp núi thứ nhất. Núi Tu Di an trụ chỗ Kim luân, hình thể trên dưới rộng ra, khoảng chừng giữa eo lại, bề cao từ khía cạnh nước trở lên trên 80.000 do-tuần (có chỗ nói 84.000 do-tuần).

Ngoài núi Tu Di có một vòng đại dương nước thơm call là mùi hương thủy hải, chiều ngang cũng rộng rãi 80000 do-tuần. Kế biển cả nầy tới trường núi thứ hai là Trì tuy vậy Sơn, bề cao từ mặt nước trở lên 40.000 do-tuần, ngoài bao gồm một vòng hương thủy hải bao bọc, chiều ngang rộng lớn 40.000 do-tuần.

Kế đại dương nầy tới trường núi thứ tía là Trì Trục tô bề cao từ phương diện nước trở lên 40.000 do-tuần, ngoài có một vòng hương thủy hải bao bọc, chiều ngang cũng khá rộng rãi 20.000 do-tuần.

Kế biển nầy đến lớp núi thứ tứ là Chiêm Mộc Sơn, bề cao từ khía cạnh nước trở lên 10.000 do-tuần, ngoài có một vòng hương thủy hải bao bọc, chiều ngang cũng khá rộng rãi 10.000 do-tuần.

Kế biển khơi nầy đến lớp núi máy năm là Thiện con kiến Sơn, bề cao từ mặt nước trở lên trên 5.000 do-tuần, ngoài có một vòng hương thủy hải bao bọc, chiều ngang cũng rộng 5.000 do-tuần.

Kế đại dương nầy đến lớp núi máy sáu là Mã Nhĩ Sơn, bề cao từ khía cạnh nước trở lên 2.500 do-tuần, ngoài gồm một vòng mùi hương thủy hải bao bọc, chiều ngang cũng rộng….

… như vậy có toàn bộ chín lớp núi, tám lớp biển. Núi Tu Di bởi vì bốn hóa học báu: vàng, bạc, giữ ly, trộn lê hợp thành. Bảy lớp núi kế gọi là Thất Kim Sơn, đều vị chất vàng chế tác thành. Núi Thiết Vi do chất sắt tạo thành. Tu Di Sơn là chỗ chư thiên, chư thần ở. Thất Kim Sơn là nơi chư thiên thần với ngũ thông tổ tông ở. Thiết Vi Sơn là chỗ của chúng Ngạ quỷ, Địa ngục tù ở.

Chín lớp núi phần nhiều an trụ trên Kim luân và chiều sâu từ khía cạnh nước trở xuống phần nhiều 80000 do-tuần, chu vi của mỗi núi bởi bề cao từ phương diện nước trở lên. Tám lớp biển đều sâu 80000 do-tuần. Bảy biển khơi trước hotline là nội hải, dẫy đầy nước chén công đức ngọt thơm; một biển lớn sau call là nước ngoài hải, trực thuộc về vùng nước mặn.

Thế nào là chén bát công đức thủy của hương hải? Ấy là thứ nước gồm tám quánh tánh: Ngon ngọt, đuối mẻ, vào sạch, nhu nhuyễn, dịu nhàng, trơn nhuần, thơm tho không mùi hôi, uống vào trừ đói khát với bịnh hoạn, uống vào có thể trưởng dưỡng những căn (theo những Kinh luận khác, chiều rộng của mỗi biển, cùng chiều sâu của từng núi trường đoản cú mặt đại dương trở xuống bao gồm hơi không đúng biệt).

*

4. Núi Tu Di và Tứ Đại cỗ Châu

Bốn đại-bộ-châu địa điểm ở vào vùng biển lớn thứ tám là Đại Hàm Thủy hải.

Nam Thiệm cỗ Châu

Phía nam giới núi Tu Di là vị trí của phái nam Thiệm cỗ Châu. Châu nầy cũng mang tên là Diêm Phù Đề, do ở phương bắc của bạn dạng châu tất cả thứ cây Diêm phù, bên dưới cây ấy tất cả chất vàng vô cùng quý thương hiệu là Diêm phù mãng cầu đàn. Hình rứa châu phái mạnh Thiệm cỗ phương bắc rộng, phương nam hẹp, chu vi độ 7000 du-thiện-na, xung quanh gồm hai trung châu và những tiểu châu. Đây là Châu mà bọn họ đang ở.

Đông chiến hạ Thần Châu

Phía đông núi Tu Di là Đông thắng Thần Châu. Châu nầy giờ đồng hồ Phạm hotline là Tỳ Đề Ha hay Phất Bà Đề. Châu chiến hạ Thần hình chào bán nguyệt, phương đông hẹp, phương tây rộng, chu vi độ 9000 du-thiện-na, xung quanh có hai trung châu và những tiểu châu.

Xem thêm: Các Dịch Vụ Vá Xe Máy 24/24 Đà Nẵng, Vá Xe Máy Di Động Tại Đà Nẵng

Tây Ngưu Hóa Châu

Phía tây núi Tu Di là châu quay Đà Ni, cũng hotline là Ngưu Hóa Châu. Dân chúng ở châu nầy dùng trâu, bò, ngựa, châu báu, để sở hữ bán, thay đổi chác đồ dụng cho nhau, nên do này mà được mệnh danh. Lập cầm Luận thì cho rằng ở châu nầy tất cả một trái núi siêu to, hình y hệt như con trâu, vì thế nên được gọi là tảo Đà Ni. Tây Ngưu Hóa Châu địa dường như mặt trăng tròn, chu vi độ 8000 du-thiện-na, xung quanh gồm hai trung châu và các tiểu châu.

Bắc Câu Lư Châu

Phía bắc núi Tu Di là Bắc Câu Lư Châu, cũng gọi là Uất Đan Việt. Cảnh quan và nhơn trang bị ở châu nầy các hơn ba châu kia. Về y báo thì tại phiên bản châu đất nước tú lệ; cây xanh thanh u, nhiều hồ ao vào mát, củ quả đủ màu sắc tốt tươi. Các loài chim như bạch nga, hồng, nhạn, oan ương kêu hót giao hòa khắp nơi. Nhiệt độ quanh năm mát mẻ trong lành; không tồn tại gai góc cùng loài ruồi, muỗi, độc trùng; những thứ gạo thơm tự nhiên sanh ra, khá đầy đủ vị ngon.

Về chánh-báo thì chủng loại người ở đây toàn là giống domain authority trắng, mạnh bạo sống lâu, thân hình to lớn xinh đẹp. Khi ước ao ăn, họ rước gạo thơm nhằm trong bảo khí, phía bên dưới đặt hạt châu Diệm quang quẻ Ma Ni; trong tích tắc ánh sáng hạt châu tắt là gạo sẽ chín. Lúc ý muốn cần dùng y phục, đồ dụng, họ mang đến cây hương thơm thọ hái trái chín; trái nầy trường đoản cú nứt ra, trong ấy bao gồm đủ y phục xuất sắc đẹp, hoặc đồ dùng, hoặc thức ăn.

Muốn ngủ mát, họ mang đến dưới cây Khúc-cung; cây nầy cây cỏ dày nhặt xanh tươi, nắng và nóng mưa ko lọt, hoàn toàn có thể nằm ngủ ở dưới mà không lo ngại. Mong muốn dạo chơi, họ xuống bảo thuyền tập bơi nhẹ theo sông hồ; đề huề bọn sáo, khúc ca giờ nhạc hòa điệu lẫn nhau, âm nhạc du dương vào trẻo nhiệm mầu. Khi bầy đoàn tắm rửa gội, chúng ta xếp y phục bỏ lên mé hồ; ai lên trước cứ gặp mặt cái nào mặc ngay mẫu ấy, không bắt buộc tìm lựa chọn đồ của mình; mặc chấm dứt cũng hóa vừa vặn xinh như y phục cũ.

Người làm việc Bắc Câu Lư Châu hình mạo phần đa đồng, không có tật bịnh; tóc chỉ rủ xuống cho tới chân mày, màu xanh da trời biếc. Cơ hội nghĩ tới việc dục lạc, tín đồ nam chăm chú nhìn bạn nữ; nếu như bên người vợ đồng ý, thì lấy nhau cho vườn cây. Như bạn nữ nhơn với nam giới nhơn vốn là người thân thuộc thì cây Khúc-cung không lấp xuống, mỗi bên tự tản đi. Nếu chưa phải người vào thân, tự nhiên và thoải mái cây bao phủ xuống chụp úp kín đáo, hai bên tùy ý ân ái xuất phát từ một ngày đến bảy ngày rồi phân tán.

Người chị em mang bầu độ bảy tám ngày tức thì sanh. Cơ hội sanh ra, mặc dù là trai hay gái, cũng đem đặt tại ngã bốn đường; mọi cá nhân đi qua những đến gửi ngón tay vào mồm đứa bé, từ trong ngón tay tuôn ra hóa học sữa ngọt, hài nhi được no đủ. Như thế đến ngày đồ vật bảy, đứa nhỏ bé cao phệ như hay nhơn; đàn ông thì đi theo đoàn bạn nam, phụ nữ đi theo đoàn người nữ.

Đất sinh sống châu nầy nhu nhuyễn, dân chúng khi đi, chân đạp mang đến đâu đất khu vực ấy tự êm dịu bởi phẳng. Lúc bạn đại tè tiện, đất tự nứt ra, khi xong rồi, cũng tự khép lại. Nhơn dân ở châu Uất Đan Việt lâu lượng hồ hết đúng 1.000 tuổi, nên những khi chết ko ai tỉ ti tang điếu. Kẻ bị tiêu diệt được đồng bọn gói gắm kỹ, lấy để vị trí đường vắng. Ngay tức thì đó bao gồm loại chim to lớn tên là Ưu Uất Thiền Già gắp thây đem đi xa bỏ chỗ khác. Chúng sanh ở vị trí đây tại vì được phước báo như thế, là vì vì đời trước gồm tu Thập thiện nghiệp.

Châu Bắc Câu Lư hình vuông, chu vi độ 10.000 do-tuần, xung quanh gồm hai trung châu và các tiểu châu.

Các kinh luận hầu hết nói, dáng vẻ của châu nào ra sao, thì khuôn khía cạnh của dân bọn chúng châu đó tương tự như thế ấy. Như người ở phái mạnh Thiệm bộ Châu, khuôn mặt hầu như trên mập dưới nhỏ. Bạn ở Đông chiến hạ Thần Châu khuôn phương diện tương tợ hình bán nguyệt. Người ở Tây Ngưu Hóa Châu khuôn phương diện như trăng tròn. Fan ở Bắc Câu Lư Châu khuôn mặt hơi vuông.

5. Thiên Xứ Ở Núi Tu Di

Tứ Thiên Vương và tùy thuộc

Như trên đã nói, núi Tu di hình thế khoảng chừng giữa eo lại, xấp xỉ rộng ra. Từ mặt nước lên tới giữa núi Tu Di gồm bốn tầng cấp. Tầng cấp trước tiên bao vòng xung quanh núi là nơi ở của thần Kiên Thủ. Tầng cung cấp thứ nhì bao vòng quanh núi là nơi ở của thần Trì Hoa Man. Tầng cung cấp thứ ba bao vòng xung quanh núi là chỗ ở của thần thường Phóng Dật. Bố xứ sở nầy là khu vực ở các thần dưới quyền thống lãnh của Tứ Thiên Vương. Tầng cấp cho thứ tư bao vòng quanh núi là trụ xứ của tư vị thiên vương, hotline là Tứ Thiên Vương.

Tứ Thiên vương vãi thống lãnh chư thần ủng hộ tứ đại cỗ châu.

Phương đông, giữa chừng núi Tu Di, là chỗ ở của Trì Quốc thiên vương cùng chư thiên tùy thuộc. Họ bảo lãnh Đông thắng Thần Châu.Phương nam thân chừng núi Tu Di, là chỗ ở của vững mạnh thiên vương với chư thiên tùy thuộc. Họ bảo hộ Nam Thiệm bộ Châu.Phương tây thân chừng núi Tu Di, là chỗ ở của Quảng Mục thiên vương với chư thiên tùy thuộc. Họ bảo hộ Tây Ngưu Hóa Châu.Phương bắc giữa chừng núi Tu Di, là chỗ ở của Đa Văn thiên vương với chư thiên tùy thuộc. Họ bảo lãnh Bắc Câu Lư Châu.

Tứ Thiên Vương từng vị đều có tám viên đại tướng, chín mươi mốt tín đồ con. Theo Trí Luận thì những thần núi, sông, đất, rừng, cây, thành quách, cung điện…. Tất cả Quỷ thần số đông thuộc về quyền thống nhiếp của Tứ Ðại Thiên Vương.

Như vậy tính ra một Đại thiên cầm giới có một tỉ núi Tu Di.

Tam thập tam Thiên (Trời Đao Lợi)

Trên đảnh núi Tu Di là xứ sở của trời Đao Lợi (Tam thập tam thiên). Khu vực đây vị trí rộng rãi xuất sắc đẹp. Ở tứ góc trên đảnh núi Tu Di có bốn tòa núi nhỏ, bề cao với rộng đông đảo 500 bởi vì tuần, tất cả thần Dược Xoa tên là Kim cưng cửng Thủ trụ chỗ đây để tuần thị cùng hộ vệ chư thiên. ở chính giữa đảnh Tu Di tất cả khu thành rộng lớn tên là Diệu Kiến. Nơi nầy là thủ đô hà nội của trời Đế Thích, lâu các nguy nga tráng lệ, nghiêm sức bằng những thứ tạp bảo.

Xung quanh thành Diệu Kiến tất cả 32 thiên xứ, mỗi nơi vì chưng một vị thiên chủ chốt trị. Bố mươi hai thiên xứ nầy với trung đô của Đế thích, hợp lại 33 thiên xứ, nên người ta gọi là Tam thập tam thiên. Trường hợp tính từ mặt đất lên tới cảnh trời Đao-lợi thì khoảng cách là 84.000 do-tuần.

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Ðao Lợi” là giờ đồng hồ Phạn, trung hoa dịch là “tam thập tam”, có nghĩa là chỉ cõi trời cha Mươi Ba. Như thế, có phải trời Ðao Lợi nằm ở tầng thứ bố mươi bố không? không phải! Tuy gọi là cõi trời “Ba Mươi Ba”, mà lại đó chưa hẳn do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời trang bị nhất, tầng trời vật dụng hai, rồi đến tầng trời đồ vật ba,… cho tới tầng trời thứ tía mươi ba. Vậy thì như vậy nào? Cõi trời cha Mươi bố này vốn nằm bao gồm giữa, với ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có tám cõi trời. Do đó, tổng cộng có bố mươi nhì cõi trời phân bố chung xung quanh cõi trời ba Mươi Ba.

Thiên công ty của cõi trời tía Mươi tía là Ðế Thích. Trong khiếp A Di Ðà có kể đến “Thích Ðề hoàn Nhân”, tức là vị Ðế đam mê này vậy. Ko kể ra, vào Chú Lăng Nghiêm bao gồm câu “Nam tế bào Nhân Ðà La Da”, thì Nhân Ðà La da cũng đó là Thiên nhà Ðế Thích. Ở cõi trời thì Ðế Thích là một vị Thiên Chủ; còn vào Phật Giáo thì Ngài là một trong vị Hộ Pháp – Ngài chẳng rất nhiều không được quản lý mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa, Ngài chỉ đứng làm việc ngưỡng cửa mà thôi!

Thiên công ty Ðế say đắm cũng đó là đấng “Thượng Ðế Vạn Năng” mà người đời thường xuyên xưng tụng. Ðúng vậy, Ðế thích hợp quả là một trong “đấng vạn năng” – Ngài quản lý tất cả mọi câu hỏi ở cõi trời tương tự như ở cõi người. Mặc dù nhiên, giữa Ngài và fan thế gian bọn họ chẳng bao gồm gì biệt lập lắm. Vì sao? vì chưng Ngài vẫn còn đấy tâm dâm dục, với vẫn cần ăn uống uống, ngủ nghỉ; có khác chăng là ba thứ dục vọng ấy làm việc Ngài thì nhẹ cùng tinh tế, chứ không nặng nề với thô thiển như sinh sống phàm phu bọn chúng ta!

Người cầm cố gian chúng ta chỉ không nạp năng lượng không uống vài bữa là chịu đựng không nổi; vài ba ngày ko dâm dục là cảm giác khó chịu, vài hôm ko ngủ ngủ là thấy uể oải, tệ bạc nhược. Còn Trời Ðế mê say thì một trăm ngày không ăn cũng được; thậm chí là hai trăm ngày, bố trăm ngày, hoặc 1 năm mới ăn uống một lần cũng chẳng sao; trong cả năm ko ngủ cũng vẫn tỉnh táo như thường, và quanh năm ko dâm dục cũng chẳng lấy có tác dụng phiền. Mặc dù nhiên, Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng.

Tuổi lâu của chư thiên nghỉ ngơi cõi trời Ðao Lợi là một trong ngàn năm. Một trăm năm của cõi nhân gian chúng ta chỉ là 1 trong những ngày một đêm ở cõi trời Ðao Lợi. Vậy, khách hàng thử tính xem, so với những người thế gian họ thì lâu mạng của chư thiên lâu dài được từng nào năm?

Cõi trời Ðao Lợi rộng lớn tám vạn do-tuần; toàn bộ tường vách của thành trì chỗ đây đều được thiết kế bằng bảy vật dụng báu. Thành trì của Thiên công ty Ðao Lợi Thiên là Thiện con kiến Thành, rộng lớn sáu vạn do-tuần; và toàn bộ cung điện đa số được xây bởi những vật liệu quý báu nhất. Ðây cũng chính là lý do khiến cho Thiên chủ Ðế Thích sau khoản thời gian được sinh về đó rồi thì chỉ mong ở lại làm cho chúa trời, chứ không muốn “dọn nhà” đi địa điểm khác! phần đông thứ bao phủ Ðế say đắm toàn làm bằng châu báu; ngay các bạn cửa phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật tư vô cùng quý giá.

Vì được sống tại một nơi đẹp đẽ với hồ hết cung điện tráng lệ như thế, yêu cầu Ðế Thích khó khăn thể ngừng bỏ dục tâm. Ngài lấy có tác dụng thỏa mãn, an nhiên trải nghiệm phước trời, và nhận định rằng đó là khu vực vui mừng rỡ nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy sinh về “thiên quốc” – thế giới của Ngài.

Ðối với Ngài, cõi trời Ðao Lợi là một trái đất đầy vui thú; vị đó, ai ưng ý thì cứ mang lại ở, Ngài sẵn lòng hoan nghênh vớ cả. Ngài cho rằng Ngài hết sức khảng khái, rộng lớn lượng. Bởi lúc nào thì cũng hoan hỷ nghênh đón mọi bạn đến làm việc và thuộc an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài; mặc dù vậy, Ngài phân vân rằng sở dĩ phiên bản thân bản thân chưa ra khỏi vòng sanh tử là do mình còn tham đắm dục lạc!

Vì sao Ngài được làm Thiên Chủ? liệu có phải là trước tiên thì làm Ðịa chủ (chúa đất), rồi sau đó được thăng chức làm Thiên chủ (chúa trời)? giỏi là buộc phải từ địa vị Ðịa nhà rồi lên Nhân chủ (chúa nhân gian), kế tiếp mới trường đoản cú Nhân công ty mà thăng lên làm cho Thiên Chủ? ko phải! cố gắng thì dựa vào đâu nhưng mà Ngài được thiết kế Thiên Chủ?

Vào thời Ðức Phật Ca Diếp, vị chúa trời Ðế say mê này là một cô gái từng vạc tâm kiến tạo ngôi tháp bái Phật Ca Diếp. Bởi nhân duyên gì cơ mà cô phát trọng tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy một ngôi miếu đổ nát và mất nóc. Vào miếu tất cả pho tượng Phật đã biết thành mưa gió có tác dụng loang lổ lớp xoàn thếp trên mặt, cô cảm thấy rất nhức lòng: “Chao ôi! Tượng Phật này đã bị nhện giăng bụi bám, hiện thời lại còn bắt buộc chịu cảnh gió táp mưa sa…Tôi thật ko đành lòng!”.

Thế là cô ta phạt tâm cải thiện ngôi cổ miếu ấy lại đến trang nghiêm. Mặc dù nhiên, vì không tồn tại tiền, cô ta bèn kiếm tìm đến anh em và những người dân thân thuộc, nói với họ rằng: “Tôi mong muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ nhưng không tồn tại tiền. Chẳng tuyệt quý vị hoàn toàn có thể giúp tôi một tay không? quý vị ai có người thân thì lôi kéo người thân, ai có bằng hữu thì kêu gọi bạn bè; chúng ta hãy thích hợp lực để gia công một câu hỏi từ thiện, cùng nhau trùng tu ngôi cổ miếu này.”

Bạn bè cùng bà nhỏ quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng: “Ðược, tất cả bọn họ hãy hợp tác để duy tu ngôi cổ miếu!”. Cô ta kiếm được ba mươi hai người có cùng một tâm nguyện cùng với mình, và chắc hẳn rằng tất cả phần đông là thiếu nữ giới. (Ðiều này không thể kiểm chứng qua định kỳ sử, cũng bắt buộc tra cứu ở đâu được!) mặc dù có quý ông tham gia thì con số cũng khá ít; vị sao ư? Vì phái mạnh thường tự cho là mình tài giỏi, không thích vấn đề xây chùa dựng tháp, lại còn nói rằng họ nhường công việc đó đến phái nữ!

Sau khi cô bé khởi xướng và cha mươi nhị người con gái ấy hoàn tất việc duy tu ngôi cổ miếu. Trong khi họ còn cùng nhau cất thêm 1 bảo tháp nữa. Bọn họ cứ kẻ góp công bạn góp của, ai nấy đều phụ thuộc vào khả năng của bản thân mình mà góp phần. Nhờ vào đó câu hỏi xây dựng ngôi bảo tháp cũng được thành tựu viên mãn. Ðến khi thọ mạng của ba mươi ba người này vẫn hết, tất cả đều được sinh lên cõi trời. Lên trời thì mỗi cá nhân một cõi, cho nên vì vậy ba mươi tía người thì có bố mươi tía cõi trời. Vị Thiên công ty của cõi trời tw Ba Mươi tía – Ðao Lợi Thiên – là Ðế Thích, tức là cô nàng khởi xướng việc duy tu ngôi cổ miếu thuở trước. Ðó là việc tích của cung trời Ðao Lợi.