Phí Thẩm Định Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Biểu mức thu tiền phí thẩm định báo cáo nhận xét ảnh hưởng môi trường


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 56/2018/TT-BTC

thủ đô hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘPhường., QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁOCÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật phí cùng lệ phí ngày 25mon 11 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Luật bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên ngày23 mon 6 năm 2014;

Căn uống cứ đọng Luật túi tiền nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ cơ chế về quy hoạchđảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên, review môi trường kế hoạch, Reviews tác động ảnh hưởng môi trườngcùng chiến lược bảo đảm an toàn môi trường;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 mon 8 năm năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết và giải đáp thi hànhmột vài điều của Luật chi phí và lệ phí;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 mon 7 năm 2017 của nhà nước phép tắc công dụng, trọng trách, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách thuế,

Bộ trưởng Sở Tài chủ yếu ban hànhThông tư nguyên lý nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý cùng sử dụng giá thành thẩm địnhreport reviews tác động ảnh hưởng môi trường thiên nhiên vì cơ quantrung ương triển khai thẩm định.

Bạn đang xem: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh cùng đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ này mức sử dụng mức thu, chếđộ thu, nộp, cai quản và thực hiện giá tiền thẩm định báo cáo nhận xét ảnh hưởng tác động môi trườngvị cơ sở TW thực hiện đánh giá và thẩm định.

2. Thông tứ này áp dụng so với ban ngành,tổ chức, cá thể nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức triển khai, cá nhân không giống liên quan đếnthu, nộp phí thẩm định và đánh giá report Review tác động ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Điều 2. Người nộptổn phí với tổ chức triển khai thu phí

1. Người nộp phí tổn là những ban ngành, tổchức, cá thể đề xuất cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền ở TW thực hiện thđộ ẩm địnhreport nhận xét tác động ảnh hưởng môi trường xung quanh. Người nộp phí tổn tiến hành nộp tầm giá thđộ ẩm địnhvào thời gian từ thời khắc nộp làm hồ sơ đề xuất thẩm định và đánh giá, đánh giá và thẩm định lại đến trướcKhi tổ chức triển khai họp Hội đồng đánh giá. Phí nộp trực tiếp đến tổ chức triển khai thu tiền phí hoặcnộp vào tài khoản chi phí đợi nộp túi tiền của tổ chức triển khai thu tiền phí msinh hoạt tại Kho bạc nhànước.

2. Tổ chức thu tiền phí bao gồm:

a) Tổng viên Môi ngôi trường trực ở trong BộTài nguyên và Môi trường;

b) Các phòng ban được các Sở, cơ quanngang Sở giao đánh giá báo cáo nhận xét tác động môi trường xung quanh.

Điều 3. Mức thuphí

Mức thu tiền phí đánh giá và thẩm định report đánhgiá chỉ ảnh hưởng tác động môi trường xung quanh được phép tắc tại Biểu nút thu tiền phí phát hành kèm theoThông tứ này.

Điều 4. Kê khai,nộp phí

1. Chậm tốt nhất là ngày 05 mỗi tháng, tổchức thu tiền phí phải gửi số tiền phí tổn vẫn thu của mon trước vào tài khoản giá thành chờnộp túi tiền mnghỉ ngơi trên Kho bạc đơn vị nước.

2. Tổ chức thu tiền phí tiến hành kê knhị,nộp số chi phí tổn phí thu được theo tháng, quyết tân oán năm theo phía dẫn tại khoản 3 Điều 19 với khoản 2 Điều 26 Thông tứ số 156/2013/TT-BTCngày thứ 6 tháng 11 năm 2013 của Sở trưởng Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thực hành một sốđiều của Luật cai quản thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản ngại lýthuế cùng Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Tổchức thu tiền phí nộp số tiền giá thành theo phần trăm hiện tượng tại Điều 5 Thông tứ này vàochi phí công ty nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tè mục của Mục lụctúi tiền nhà nước.

Điều 5. Quản lýcùng sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp 100% chi phí phínhận được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải đến chuyển động thẩm định,thu phí vày chi phí bên nước sắp xếp vào dự toán thù của tổ chức triển khai thu theo cơ chế,định mức chi chi phí công ty nước theo lý lẽ của pháp luật.

2. Trường thích hợp tổ chức triển khai thu tiền phí là cơquan nhà nước thuộc diện khoán chi phí vận động từ thu nhập giá thành theo quy địnhtrên khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 tháng8 năm năm 2016 của Chính phủ công cụ cụ thể và lí giải thực hành một số điều củaLuật phí và lệ mức giá thì được trích giữ lại 90% tổng số tiền tổn phí đánh giá và thẩm định thựcnhận được để chi mang đến hoạt động đánh giá và thẩm định, thu tiền phí cùng nộp 10% vào ngân sách nhànước. Tiền tầm giá được để lại được thống trị với áp dụng theo phương pháp tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 mon 8 năm 2016 củanhà nước giải pháp chi tiết và khuyên bảo thực hiện một vài điều của Luật tầm giá với lệphí; trong số đó, các khoản chi khác tương quan đến thực hiện các bước, hình thức dịch vụ vàthu phí, bao gồm cả: giá cả kiểm soát, nhận xét trên cửa hàng,trên địa điểm triển khai dự án với tổ chức triển khai họp của hội đồng thẩm định và đánh giá báo cáo đánhgiá bán ảnh hưởng môi trường (bỏ ra đem chủ ý, bạn dạng nhận xét thẩm định và đánh giá, báo cáo thẩm định);nút bỏ ra theo qui định trên Thông tứ số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017của Sở trưởng Bộ Tài bao gồm giải đáp quản lý kinh phí sự nghiệp bảo đảm an toàn môi trườngvới các văn uống bản sửa thay đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa (trường hợp có).

Điều 6. Tổ chứctiến hành với điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhTính từ lúc ngày 10 mon 8 năm 2018 và thay thế sửa chữa Thông bốn số195/2016/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 1một năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Sở Tài chính phương pháp mứcthu, cơ chế thu, nộp, cai quản cùng sử dụng tầm giá thẩm định và đánh giá report Reviews tác độngmôi trường, đề án bảo đảm an toàn môi trường xung quanh chi tiết vì phòng ban trung ương tiến hành thẩmđịnh.

Xem thêm: Mua Bột Nếp Rang Bán Ở Đâu, Mua Bột Bánh Dẻo Ở Đâu Tốt Nhất

2. Các nội dung khác liên quan đếnthu, nộp, quản lý, sử dụng, bệnh tự thu, công khai minh bạch chính sách thu tiền phí thđộ ẩm địnhreport review ảnh hưởng tác động môi trường thiên nhiên không đề cập trên Thông tứ này được thực hiệntheo phương tiện tại Luật chi phí với lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng8 năm năm 2016 của Chính phủ dụng cụ chi tiết với hướng dẫn thực hiện một trong những điều củaLuật tầm giá với lệ phí; Thông tứ số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 mon 1một năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Tài bao gồm giải đáp thi hành một vài điều của Luật quản lý thuế; Luậtsửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22 mon 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tứ số303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu phía dẫnvấn đề in, thiết kế, cai quản cùng áp dụng các các loại hội chứng từ bỏ thu tiền phí, lệ tầm giá nằm trong chi phí nhà nước cùng các văn bản sửa đổi, vấp ngã sunghoặc thay thế sửa chữa (nếu như có).

3. Trong quá trình tiến hành, nếu cóvướng mắc đề nghị các tổ chức triển khai, cá nhân đề đạt kịp thời vềSở Tài chính nhằm nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Trung ương và những Ban của Đảng; - Văn uống phòng Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần kề quần chúng tối cao; - Tòa án dân chúng về tối cao; - Kiểm toán công ty nước; - Các Bộ, Cơ quan lại ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Ủy Ban Nhân Dân, Slàm việc Tài bao gồm, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước những thức giấc, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản (Sở Tư pháp); - Các đơn vị ở trong Bộ Tài chính; - Website Sở Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai

BIỂUMỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNHBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(kèmtheo Thông tứ số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Sở Tàichính)

Số tt

Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mức giá thành so với những Nhóm dự án (triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

1

Đến 10

8,0

8,6

8,8

9,2

9,6

6,0

2

Trên 10 đến 20

12,5

13,0

13,5

14,0

15,0

9,0

3

Trên trăng tròn mang đến 50

21,0

22,0

22,5

23,0

24,0

15,0

4

Trên 50 cho 100

37,5

38,0

39,0

41,0

43,0

27,0

5

Trên 100 đến 200

41,5

42,0

43,0

45,0

47,0

30,0

6

Trên 200 đến 500

54,0

55,0

56,0

59,0

62,0

39,0

7

Trên 500 mang đến 1.000

61,0

62,0

63,5

66,0

69,0

44,0

8

Trên 1.000 đến 1.500

65,0

67,0

68,5

72,0

75,0

48,0

9

Trên 1.500 cho 2.000

67,0

68,0

70,0

73,5

76,5

49,0

10

Trên 2 nghìn mang lại 3.000

70,0

71,0

73,0

76,0

79,0

51,0

11

Trên 3.000 cho 5.000

72,5

74,0

76,0

79,0

82,0

53,0

12

Trên 5.000 mang đến 7.000

77,0

78,0

80,0

84,0

87,0

56,0

13

Trên 7.000

84,0

86,0

88,0

92,0

96,0

61,0

Ghi chú:

1. Mức thu phí đánh giá và thẩm định lại báo cáođánh giá ảnh hưởng môi trường bởi 50% nút thu tiền phí thẩm định và đánh giá đầu tiên tương ứngvào Biểu nêu bên trên.

2. Nhóm dự án

a) Nhóm 1. Dự án công trình xây dựng dân dụng.

b) Nhóm 2. Dự án hạ tầng chuyên môn (trừdự án công trình giao thông).

c) Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâmnghiệp, tdiệt sản, thủy lợi.

d) Nhóm 4. Dự án giao thông vận tải.

e) Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

g) Nhóm 6. Dự án cách xử lý chất thải với cảithiện môi trường thiên nhiên với các Dự án không giống (không nằm trong đội 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối cùng với các dự án ở trong từ 02 nhóm trởlên thì áp dụng nấc tầm giá của group có nấc thu tối đa./.