Phiếu Đánh Giá Giáo Viên Theo Quyết Định 06

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 06/2006/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NONVÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘNỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụngvà quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của chính phủ nước nhà quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Nội vụ;Theo đề nghị của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23tháng 5 năm 2005;Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá giáo viên theo quyết định 06

Nay ban hành kèm theoQuyết định này quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên thiếu nhi và thầy giáo phổthông công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thực hiện sau 15 ngày tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan lại ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, thànhphố trực nằm trong Trung ương phụ trách thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG Đỗ quang quẻ Trung

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁOVIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP (Ban hành cố nhiên Quyết địnhsố 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của cục trưởng cỗ Nội vụ)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng người dùng điều chỉnh

1. Quy chế này pháp luật nội dung, tiêuchuẩn tiến công giá, xếp loại đối với giáo viên hiện giờ đang công tác trong số cơ sởgiáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung trọng điểm giáo dục liên tục vàtrung trung khu kỹ thuật tổng thích hợp - hướng nghiệp công lập.

2. Quy định này không áp dụng đểđánh giá, xếp một số loại giáo viên, giảng viên hiện nay đang công tác tại những cơ sở giáodục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếpgiảng dạy dỗ tại những cơ sở giáo dục đào tạo quy định tại Khoản 1 điều này.

Điều 2. Mụcđích đánh giá, xếp loại

Đánh giá, xếp các loại giáo viên nhằmmục đích nắm rõ năng lực, trình độ, tác dụng công tác, phẩm chất thiết yếu trị, đạođức, lối sinh sống làm căn cứ để những cấp thống trị giáo dục bố trí, sử dụng, ngã nhiệm,đào tạo, tu dưỡng và thực hiện cơ chế chính sách so với giáo viên.

Điều 3. Yêucầu tấn công giá, xếp loại

1. Đánh giá, xếp một số loại giáo viên làmột nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi triển khai đánh giá, xếploại phải bảo đảm khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản nghịch ánhđúng năng lượng và phẩm hóa học của giáo viên; phải hiểu rõ được ưu điểm, khuyết điểm,mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, năng lượng và hiệuquả công tác, năng lực phát triển của giáo viên.

2. Đánh giá, xếp loại giáo viên làviệc làm cho thường xuyên của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong mỗi năm học nhằm mục tiêu thúc đẩy độingũ giáo viên không ngừng học tập, tập luyện để nâng cao phẩm chất bao gồm trị, đạođức, lối sống, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho những người học.

3. Đánh giá, xếp các loại giáo viên phảibảo đảm các kết luận đúng và bao gồm xác.

4. Việc đánh giá, xếp nhiều loại giáoviên tiến hành hàng năm sau một năm học.

Điều 4. Căn cứđánh giá, xếp loại

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn chỉnh và nhiệmvụ ở trong phòng giáo được chế độ tại Khoản 2 Điều 61, Điều 63 với Điều67 Luật giáo dục ngày 02 mon 12 năm 1998; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luậtgiáo dục sửa thay đổi ngày 14 mon 6 năm 2005.

2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ,công chức không được gia công quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 với Điều đôi mươi của Pháp lệnh cán bộ,công chức năm 1998 cùng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnhcán bộ, công chức năm 2000.

3. Chức trách, trách nhiệm của giáoviên được phân công; những mức sử dụng về cô giáo được phương pháp trong Điều lệnhà trường, quy định về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của nhà trường hiện hành cùng điều kiệnthực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên.

4. Hiệu quả rèn luyện với giảng dạycủa giáo viên trong thời hạn học được tiến công giá.

Chương 2:

NỘI DUNG ĐÁNHGIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI

Điều 5. Nộidung tấn công giá

Việc tiến công giá, xếp loại giáo viênsau một năm học phải địa thế căn cứ vào những quy định tại Điều 4 của quy định này về cácmặt:

1. Phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, lốisống:

a. Dấn thức tứ tưởng, chính trị;

b. Chấp hành chính sách, pháp luậtcủa bên nước;

c. Vấn đề chấp hành quy định củangành, giải pháp của cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng, quality ngày, giờcông lao động;

d. Giữ gìn đạo đức, nhân giải pháp và lốisống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đương đầu chống những biểu hiệntiêu cực; sự tin tưởng trong đồng nghiệp, học viên và nhân dân;

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trungthực trong công tác; quan hệ tình dục đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân cùng học sinh.

2. Kết quả công tác được giao:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quảgiảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện côngtác cố thể;

b. ý thức học tập nâng caotrình độ chăm môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệmtrong đào tạo và công tác; niềm tin phê bình, trường đoản cú phê bình.

3. Kĩ năng phát triển (về chuyênmôn, nghiệp vụ, năng lực thống trị và vận động xã hội v.v...).

Điều 6. Tiêuchuẩn xếp loại

1. Tiêu chuẩn xếp loại về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống:

a. Loại tốt: Là rất nhiều giáo viên đạtcác yêu cầu sau:

- Chấp hành xuất sắc chính sách, phápluật của nhà nước;

- Gương mẫu thực hiện tương đối đầy đủ nghĩavụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ công ty trường, quy chế về tổ chứcvà buổi giao lưu của nhà trường;

- xong xuất sắc những nhiệm vụđược giao;

- giữ gìn phẩm chất, uy tín, danhdự ở trong nhà giáo; tôn kính nhân cách của fan học, đối xử công bằng với ngườihọc, bảo đảm an toàn các quyền, lợi ích đường đường chính chính của người học;

- Sống mẫu mã mực, vào sáng; gồm uytín cao trong đồng nghiệp, học viên và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong đơn vị trườngvà xung quanh xã hội.

b. Các loại khá: Là đa số giáo viên đạtcác yêu ước sau:

- Chấp hành không thiếu thốn chính sách,pháp luật trong phòng nước;

- Thực hiện vừa đủ nghĩa vụ củacán bộ, công chức, những quy định của Điều lệ đơn vị trường, quy chế về tổ chức vàhoạt động của phòng trường;

- chấm dứt tốt những nhiệm vụ đượcgiao;

- giữ lại gìn phẩm chất, uy tín, danhdự trong phòng giáo; tôn trọng nhân biện pháp của người học, đối xử vô tư với ngườihọc, đảm bảo an toàn các quyền, lợi ích quang minh chính đại của fan học;

- có uy tín cao trong đồng nghiệp,học sinh cùng nhân dân.

c. Nhiều loại trung bình: Là phần lớn giáoviên đạt các yêu mong sau:

- Chấp hành bao gồm sách, pháp luậtcủa đơn vị nước;

- Thực hiện tương đối đầy đủ nghĩa vụ củacán bộ, công chức, những quy định của Điều lệ nhà trường, quy định về tổ chức vàhoạt động trong phòng trường;

- chấm dứt các trách nhiệm đượcgiao;

- không đủ sót vào kỷ phép tắc laođộng, nề nếp chuyên môn và lối sống, gồm khuyết điểm nhưng chưa tới mức độ kỷ luậtkhiển trách;

- Uy tín trong đồng nghiệp và họcsinh không cao.

Xem thêm: Tại Sao Ma Lại Sợ Tỏi - Ma Quỷ Có Sợ Tỏi Hay Không

d. Một số loại kém: Là đa số giáo viên viphạm một trong những trường hợp sau:

- ko chấp hành vừa đủ chínhsách, pháp luật ở trong nhà nước;

- tất cả thiếu sót về đạo đức cùng lối sống;

- Không xong các trọng trách đượcgiao;

- Bị xử lý kỷ điều khoản từ hình thứckhiển trách trở lên;

- không thể tín nhiệm trong đồngnghiệp, học viên và nhân dân.

2. Tiêu chuẩn xếp nhiều loại về chuyênmôn, nghiệp vụ:

Tất cả giáo viên của những cơ sởgiáo dục hình thức tại Khoản 1 Điều 1 của quy định này gần như được đánh giá xếp loạichuyên môn, nghiệp vụ định kỳ một lần trong thời hạn học ở cung cấp trường để xếp thành04 loại: tốt, khá, trung bình, kém. Công dụng đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệpvụ là tiêu chuẩn chỉnh quan trọng nhằm phân nhiều loại giáo viên sau tiến công giá.

Nội dung, tiêu chuẩn cụ thể về chuyênmôn, nhiệm vụ của loại tốt, khá, trung bình, nhát theo mức sử dụng và giải đáp củaBộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất (Quy chế đánh giá, xếp nhiều loại chuyên môn, nghiệp vụ giáoviên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học tập cơ sở, gia sư trung họcphổ thông, gia sư của trung trọng tâm giáo dục tiếp tục và trung tâm kỹ thuậttổng thích hợp - hướng nghiệp và lý giải đánh giá, xếp một số loại giờ dạy ở bậc trung học).

Điều 7. Cáctrường hợp xem xét gắng thể

1. Lúc chứng kiến tận mắt xét đến uy tín, lối sống,cần đối chiếu với những hành vi bị cấm của gia sư được luật trong Điều lệnhà trường, Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của nhà trường, trung tâm giáo dục đào tạo thườngxuyên với trung trung ương kỹ thuật tổng thích hợp - phía nghiệp. Nếu giáo viên vi phạm luật mộttrong những hành vi mà lại nhà giáo không được thiết kế quy định trên Điều75 Luật giáo dục sửa thay đổi ngày 14 mon 6 năm 2005 thì bị xếp tiêu chuẩn chỉnh vềphẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống thấp hơn một bậc cạnh bên so cùng với quy định.

2. Ko xếp tiêu chuẩn về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống đạt một số loại tốt so với những giáo viên gồm tiêu chuẩnxếp loại về trình độ nghiệp vụ từ vừa đủ trở xuống.

3. Ngôi trường hợp cô giáo bị cách xử lý kỷluật nhưng đã có ra quyết định hết hiệu lực kỷ nguyên tắc thì không địa thế căn cứ vào vẻ ngoài kỷluật kia để tấn công giá, xếp một số loại về đạo đức cho thời hạn tiếp theo.

Điều 8. Phânloại thầy giáo sau đánh giá

Căn cứ vào nội dung reviews vàtiêu chuẩn xếp loại chính sách tại Điều 5 và Điều 6 của quy chế này, bạn đứng đầucác đại lý giáo dục thực hiện phân nhiều loại giáo viên theo 04 các loại sau:

1. Nhiều loại xuất sắc: Là rất nhiều giáoviên tất cả phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống xếp một số loại tốt; siêng môn, nghiệpvụ xếp nhiều loại tốt.

2. Loại khá: Là đa số giáo viênkhông đủ điều kiện xếp nhiều loại xuất dung nhan đạt những yêu mong sau: gồm phẩm chất chủ yếu trị,đạo đức, lối sinh sống và trình độ nghiệp vụ xếp từ nhiều loại khá trở lên.

3. Loại trung bình: Là hồ hết giáoviên ko đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, loại khá cùng đạt những yêu cầu sau: Cóphẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống xếp loại trung bình trở lên; chăm môn,nghiệp vụ xếp nhiều loại trung bình.

4. Nhiều loại kém: Là phần đông giáo viên cómột trong những xếp nhiều loại sau đây:

a. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lốisống xếp nhiều loại kém;

b. Siêng môn, nghiệp vụ xếp loạikém.

Điều 9. Quytrình đánh giá, xếp loại

Việc reviews xếp một số loại giáo viênđược tiến hành theo trình tự sau:

1. Cá nhân viết bản tự dấn xét,đánh giá, xếp một số loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn chỉnh xếp loại phép tắc tại Điều5, Điều 6 của quy chế này.

2. Bầy tổ cỗ môn (hoặc tổchuyên môn) nơi giáo viên thao tác tham gia góp ý và ghi ý kiến nhận xét của tổvào phiên bản tự dìm xét, review của cá nhân.

3. Fan đứng đầu các cơ sở giáo dụctrực tiếp đánh giá, xếp nhiều loại giáo viên theo từng nội dung mức sử dụng tại Quy chếnày sau thời điểm tham khảo ý kiến nhận xét của tổ cỗ môn (hoặc tổ siêng môn) theo04 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém. Người đứng đầu những cơ sở giáo dụccông cha công khai hiệu quả phân loại giáo viên trước phiên họp của Hội đồng nhàtrường và report cơ quan cai quản cấp trên trực tiếp bởi văn bản.

4. Giáo viên gồm quyền được trìnhbày chủ ý của mình, bảo để ý kiến tự reviews nhưng cần chấp hành ý kiến kếtluận của cơ quan cai quản có thẩm quyền.

5. Fan đứng đầu các cơ sở giáo dụcghi rõ công dụng đánh giá, xếp một số loại vào bản tự tấn công giá, xếp nhiều loại của giáo viênvà được lưu thường niên vào hồ sơ cán cỗ của giáo viên.

Điều 10. Cácgiáo viên khác

Giáo viên công tác ở những vùng cao,vùng sâu, hải đảo, vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc trưng khó khăn; giáoviên các bộ môn thể thao Thể thao, Nhạc, Họa, giáo dục đào tạo công dân thì phụ thuộc vào điềukiện rõ ràng của địa phương với nguồn thầy giáo được đào tạo và giảng dạy để vận dụng Quy chếnày khi tiến công giá, xếp loại.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm của Bộ giáo dục và Đào tạo ra và cỗ Nội vụ

1. Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra hướng dẫn,kiểm tra việc tiến hành quy chế này của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương.

2. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo chủ trìphối phù hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy địnhtại quy chế này.

Điều 12.Trách nhiệm của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở, ngành thuộc tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương

1. Người đứng đầu Sở giáo dục đào tạo và Đào tạochủ trì phối phù hợp với Giám đốc Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ươngchỉ đạo, khám nghiệm việc tiến hành quy chế này đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lậpquy định trên Khoản 1 Điều 1 của quy định này và report kết quả triển khai về BộGiáo dục và Đào tạo để theo dõi.

2. Người có quyền lực cao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo,Giám đốc các Sở, ngành có những cơ sở giáo dục và đào tạo trực trực thuộc chỉ đạo, bình chọn việcthực hiện quy chế này so với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phân cấp cho hiện hành.

Điều 13.Trách nhiệm trong phòng Giáo dục cùng Phòng Nội vụ - Lao đụng thương binh và Xã hộiquận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trưởng phòng giáo dục đào tạo chủ trì phốihợp với Trưởng phòng Nội vụ - Lao động thương binh với Xã hội chỉ đạo, kiểm traviệc thực hiện Quy chế này so với các cơ sở giáo dục theo phân cấp hiện hànhvà báo cáo kết quả thực hiện về Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất và Sở Nội vụ.

Điều 14.Trách nhiệm của những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Người đứng đầu các cơ sở giáo dụccông lập có nhiệm vụ tổ chức tiến hành việc tiến công giá, xếp nhiều loại giáo viêntheo quy chế này và báo cáo kết quả mang lại cơ quan làm chủ cấp trên trực tiếp theotừng năm học của các cấp đào tạo.