Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2017-2018

3. Tinch thần trách rưới nhiệm, cách biểu hiện phục vụ dân chúng, tinh thần hợp tác và ký kết cùng với đồng nghiệp cùng bài toán thực hiện phép tắc ứng xử của viên chức:

.

4. Việc triển khai các nghĩa vụ khác của viên chức:

 


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2017-2018

*
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Msrp Price Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

quý khách hàng đang xem ngôn từ tài liệu Mẫu: Phiếu reviews và phân các loại viên chức năm học: 2017 - 2018, để mua tài liệu về đồ vật các bạn cliông xã vào nút DOWNLOAD sống trên
Mẫu số 03Trường trung học cơ sở Cát HanhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học: 2017 - 2018Họ với tên: .............................................................................................................................Chức danh nghề nghiệp: ......................................................................................................Đơn vị công tác: ..................................................................................................................Hạng chức vụ nghề nghiệp: .. Bậc: .. Hệ số lương: ................I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả triển khai các bước hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết:................................................................................................................................................2. Việc triển khai dụng cụ về đạo đức nghề nghiệp:................................................................................................................................................3. Tinch thần trách rưới nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lòng tin hợp tác ký kết cùng với người cùng cơ quan cùng câu hỏi thực hiện phép tắc ứng xử của viên chức:...............................................................................................................................................4. Việc thực hiện những nghĩa vụ khác của viên chức:................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:................................................................................................................................................2. Phân một số loại đánh giá: ..(Phân loại Đánh Giá theo một trong các 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)Ngày 23 tháng 05 năm 2018Viên chức tự đánh giá(cam kết tên, ghi rõ chúng ta tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬPhường THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPhường QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý con kiến của bạn hữu đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của lãnh đạo thẳng làm chủ viên chức: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày tháng ..năm Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký kết thương hiệu, ghi rõ chúng ta tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết trái đánh giá, phân loại viên chức:(Phân một số loại đánh giá theo một trong 4 nút sau: Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không ngừng nhiệm vụ)...............................................................................................................................................Ngày ..mon ..năm Thủ trưởng solo vị(ký kết thương hiệu, ghi rõ bọn họ thương hiệu, đóng dấu)