Pooling Là Gì

Pooling là thuật ngữ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên (resource management). Có mang pooling hay hàm chỉ đến việc sử dụng một lượng buổi tối thiểu tài nguyên nhưng lại vạc huy buổi tối đa công suất sử dụng. Trong nghành phần mềm, pooling hay được đề cập ở 4 lĩnh vực nhỏ hơn bao gồm:

Memory PoolingThread PoolingObject PoolingConnection Pooling

Tham khảo từ: teachmaster.vn


Bạn đang xem: Pooling là gì

*

*

*

Xem thêm: Thế Nào Là Câu Chủ Đề Của Đoạn Văn Là Câu Như Thế Nào, Thế Nào Là Câu Chủ Đề Của Đoạn Văn

*

*

Bình luận mới nhất

*
Paige Short trong kim chỉ nam hay là quátrình
*
Tino Pham vào Dependency Injection – W…
*
Newbie Dev vào Dependency Injection – W…
*
http://eksioduller.c… trong sức mạnh của cách biểu hiện và thói q…
*
Puffy Nipples trong sức mạnh của thể hiện thái độ và thói q…

Thẻ

.NET.NET Core.NET Ecosystem.NET Framework.NET StandardAbstract ClassAI ChatbotsAngular 2AngularjsAPIArchitectureAuthenticationAuthorizationBlockchainC#Cach HocCodingCong NgheCyber SecurityDependency InjectionDesign PatternsDIFrameworkGulpHTML5InterfaceJavaScriptLibraryMicroservicesMindsetMotivationOAuthPattern DesignPerformancePolyfillPoolingProgressive website AppsPush NotificationsResource ManagerSAScrumSecuritySingle Page SitesSoft SkillSoftware ArchitectSOLIDSolution ArchitectStatefulStatelessStatic WebsiteThuật Ngữ Lập TrìnhTwo-Factor AuthenticationTypeScriptTypographyWeb DevelopmentWeb Hot TrendWindow 10Xamarin