Quản trị kinh doanh tiếng anh là gì

I. Kiến thức giáo dục đại cưng cửng Basic Subject Knowledge I.1 Lý luận Mác-Lênin với tưởng Hồ chí Minh Marxism và Leninism sciences and Ho Chi Minh’ s ideology 1 Những nguyên tắc cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism & Leninist Phylosophy 2 Đường lối giải pháp mạng của Đảng cùng sản Việt nam giới Revolutionary Roads and Policies of Vietnamese Communist Party 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’ s ideology I.2 Khoa học thôn hội-nhân văn uống Social Sciences và Humanities 4 Tiếng Việt thực hành Practical Vietnamese Language 5 Pháp lao lý đại cương General Law I.3 Ngoại ngữ Foreign Language 6 Tiếng Anh Basic English 7 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý khu đất đai Special English for Land Management I.4 Khoa học tự nhiên và thoải mái Natural Science 8 Toán thù cao cấp Mathematics 9 Xác suất thống kê lại Statistics and Probability 10 Tin học đại cưng cửng General Informatics 11 Thực hành Tin học: 60 ngày tiết Practice on Informatics 12 Vật lý Physics 13 Sinh học tập đại cương cứng General Biology 14 Thực hành sinh, hoá: 30 huyết Practice on Chemistry & Biology I.5 Giáo dục thể hóa học và giáo dục quốc chống Physical và National Defense Education 15 Giáo dục đào tạo thể hóa học Physical Education 16 Giáo dục quốc phòng National Defense Education II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức các đại lý ngành Basic Knowledge 17 Kinc tế vi mô Microeconomics 18 Pháp công cụ kinh tế Economic Laws 19 Nguim lý những thống kê Statistics Theory trăng tròn Ngulặng lý kế toán thù Accounting Theory 21 Tài chủ yếu tiền tệ Monetary Finance 22 Marketing căn uống bản Principles of Marketing 23 Quản trị học tập Administration Science 24 Tài chính học Finance Science 25 Tân oán kinh tế Mathematical Economics 26 Tin học tập vận dụng trong marketing Application Informatics in Interprise II.2 Kiến thức ngành Special Knowledge 27 Quản lý quality Quality Management 28 Quản trị marketing Business Administration 29 Quản trị dự án đầu tư chi tiêu Investment Project Management 30 Quản trị phân phối Production Management 31 Quản trị kinh doanh quốc tế International Business 32 Quản trị tài chính Financial Administration 33 Kế tân oán quản trị Management Accounting 34 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics 35 Tâm lý quản lý Psychological Management 36 thị phần hội chứng khoán thù Stoông chồng Market 37 Kế toán doanh nghiệp lớn 1 Business Accounting 1 38 Kinc tế mô hình lớn Macroeconomics 39 Kiểm toán thù Auditing 40 Thđộ ẩm định tài bao gồm dự án đầu tư chi tiêu Investment Finance Project Assessment 41 Bảo hiểm Insurance II.3 Các học phần trường đoản cú lựa chọn (chọn 2 vào 4) Selt-Selected Subjects 42 43 Thuế nhà nước State Taxation Kế toán hành chính sự nghiệp Accounting Administration Kinh doanh nhà đất Real Estate Business Tkhô cứng toán quốc tế International Payment II.4 Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần Professional Practice II.5 Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần Thesis

Nếu mong muốn dịch thuật, vui vẻ liên hệ văn phòng Dịch thuật Đà Nẵng của chúng tôi


Các môn học tập ngành khuyến nông bởi Tiếng Anh 92 Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng 68 Từ vựng Tiếng Anh về bóng đá Từ vựng Tiếng Anh về gia đình Tên những sách vở và giấy tờ có tác dụng visa
*
*

Dịch thuật oimlya.com