QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thực solo Sơ đồ gia dụng cổng giới thiệu Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục hành chánh Ủy ban thai cử thành phố Đội ngũ công chức, viên chức dự án công trình hạng mục đầu tư Danh mục dự án công trình chỉ huy điều hành giao tiếp trực tuyến đường các cuộc thai cử cùng nhân sự của HĐND với UBND thành phố hồ chí minh tủ sách hình ảnh Đảng và Đoàn thể
*


tin tức phải được công khai trên cổng thông tin điện tử (Theo Điều 19 công cụ Tiếp cận tin tức số 104/2016/QH13)

*
chuyên mục tiếp cận tin tức


thông tin phải được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử (Theo Điều 19 cách thức Tiếp cận tin tức số 104/2016/QH13)
khuôn khổ chữ
*
*
color chữ
*

1. Trong những thông tin hình thức tại Điều 17 của phép tắc này, các thông tin tiếp sau đây phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang tin tức điện tử:

a) Văn phiên bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà việt nam là một bên; giấy tờ thủ tục hành chính, quá trình giải quyết quá trình của cơ quan nhà nước;

b) thông tin phổ biến, phía dẫn tiến hành pháp luật, chế độ, cơ chế đối cùng với những nghành thuộc phạm vi làm chủ của ban ngành nhà nước;

c) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phạt triển kinh tế tài chính - làng hội của quốc gia, địa phương; quy hướng ngành, nghành nghề và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác làm việc hằng năm của phòng ban nhà nước;

d) tin tức về danh mục dự án, công tác và hiệu quả thực hiện chi tiêu công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư chi tiêu công, các nguồn vốn vay;

đ) tin tức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức, sơ đồ tổ chức triển khai của cơ sở và của đơn vị chức năng trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ cửa hàng thư điện tử của cơ quan nhà nước, tín đồ làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thông tin;

e) báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, nghành quản lý; tin tức về hạng mục và công dụng chương trình, đề tài khoa học;

g) danh mục thông tin yêu cầu được công khai, trong các số ấy phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối cùng với từng loại thông tin;

h) các thông tin nếu xét thấy quan trọng vì lợi ích công cộng, sức mạnh của cùng đồng;

i) những thông tin khác mà pháp luật quy định bắt buộc đăng trên cổng tin tức điện tử, trang tin tức điện tử.

Bạn đang xem: Quy định về cổng thông tin điện tử

2. Việc công khai thông tin bên trên cổng thông tin điện tử, trang tin tức điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc tw được thực hiện theo chiến lược ứng dụng technology thông tin của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

3. các cơ quan công ty nước gồm trách nhiệm tin báo theo giải pháp tại Luật này có trách nhiệm giữ giàng hồ sơ, tài liệu đã có được nhập vào danh mục và buộc phải xếp loại theo phong cách thức, hiệ tượng tạo dễ ợt cho việc đảm bảo an toàn quyền tiếp cận thông tin của công dân; đảm bảo thông tin rất có thể được lưu trữ điện tử, bắt buộc được số hóa trong một thời hạn tương thích và được để mở đến mọi fan tiếp cận; đồng thời, phải kết nối với mạng năng lượng điện tử trên nước ta để hoàn toàn có thể truy cập dễ ợt từ các hệ thống khác nhau.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phần Mềm Aide Pdf To Dwg Converter, Download Aide Pdf To Dxf Converter 9

4. Cổng thông tin điện tử, trang tin tức điện tử của cơ sở nhà nước nên được liên kết, tích phù hợp với cổng tin tức điện tử, trang tin tức điện tử của phòng ban trực ở trong để cập nhật thông tin, tạo thuận tiện cho công dân trong việc đào bới tìm kiếm kiếm, khai quật thông tin.

5. Ngoài những thông tin cách thức tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước dữ thế chủ động đăng tải thông tin khác vì mình tạo nên trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.

6. Trường hợp cơ sở nhà nước chưa xuất hiện cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, gồm trách nhiệm công khai minh bạch thông tin lao lý tại khoản 1 Điều này bằng hiệ tượng thích thích hợp khác.