Reverse Là Gì

reverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp phát âm reverse giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reverse.

Bạn đang xem: Reverse là gì


Từ điển Anh Việt

reverse

/ri"və:s/

* tính từ

đảo, nghịch, ngược lại, trái lại

in the reverse direction: ngược chiều

the reverse side: phương diện trái

reverse current: làn nước ngược

* danh từ

(the reverse) điều trái ngược

it is quite the reverse: hoàn toàn ngược lại

bề trái, mặt trái (của đồng tiền, tờ giấy, huân chương...)

sự chạy lùi (ô tô)

on the reverse: đang làm việc lùi

sự thất bại; vận rủi, vận bĩ

to suffer a reverse: bị thất bại

miếng tiến công trái

(kỹ thuật) sự đổi chiều

* ngoại rượu cồn từ

đảo ngược, lộn ngược, lộn (cái áo) lại

to arms: có súng dốc ngược

đảo lộn (thứ tự)

cho chạy lùi

to reverse the engine: đến máy chạy lùi

thay đổi trọn vẹn (chính sách, lệnh, quyết định, ý kiến...)

(pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu (bản án...)

* nội cồn từ

đi ngược chiều

xoay tròn trái hướng (người khiêu vũ điệu vănơ)

chạy lùi (ô tô)

đổi chiều (máy)

reverse

ngược, nghịch đảo


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

reverse

* tởm tế

bãi bỏ

bề lưng

bề trái

đảo

đảo lại

đảo ngược

ghi sổ ngược lại

hủy bỏ

làm ngược lại

mặt trái

nghịch

ngược lại

sự nghịch lại

sự trái ngược

thủ tiêu

triệt bỏ

tương phản

* kỹ thuật

chạy lùi

cơ cấu đảo chiều

đảo

đảo chiều

đảo ngược

nghịch

nghịch đảo

ngược

ngược chiều

ngược lại

mặt sau

mặt trái

vật lý:

cấu đảo chiều

làm đảo chiều

cơ khí & công trình:

cơ cấu đổi chiều

giao thông và vận tải:

đảo hướng (đoàn tàu)

lái lùi lại

toán và tin:

ngược, nghịch đảo


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Fake Cmnd ChứNg Minh Nhân Dân Không CầN Photoshop


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm và xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ hy vọng xem.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*