Rundown là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú oimlya.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Rundown là gì

We have sầu become so accustomed to lớn rundowns, closures and the failure of expansion plans that it is now looked on as not too bad.
The employees were told then, and have been told recently, that the order books were full; if that is true, why the rundowns và closures?
By the over of the 19th century & into lớn the 20th, these large out-of-town asylums had become overcrowded, misused, isolated & run-down.
The sugar industry was transformed from a run-down, unprofitable, inhuman, paternalistic & plantocratic expatriate family concern inlớn a rehabilitated, forward-looking, productive sầu & dynamic enterprise.
The team has the task of completing the total renovation of run-down và tired rooms before the houseowner returns trang chủ.
In later years, the station became very dilapidated và run-down, và suffered a sharp fall in passenger numbers after the introduction of buses.
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*Xem thêm: Cho Em Hỏi Bloody Hell Là Gì Vậy Mấy Thím? Bloody Hell Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Các App Tốt Nhất Dùng Để Khóa Ứng Dụng Android Tốt Nhất 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức