SẢN PHẨM HỎNG TRONG ĐỊNH MỨC VÀ NGOÀI ĐỊNH MỨC

Hôm nay dịch vụ thương mại kế toán David xin được hướng dẫn chúng ta đọc hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất ví dụ như sau:


Sản phẩm hỏng là thành phầm không thoả mãn những tiêu chuẩn chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của sản xuất về màu sắc sắc, kích cỡ, trọng lượng, phương pháp lắp ráp.

Tuỳ theo từng nấc độ hỏng mà thành phầm hỏng được chia thành 2 loại:

– thành phầm hỏng có thể sửa chữa được là những thành phầm hỏng mà lại về mặt kỹ thuật rất có thể sửa chữa trị được và vấn đề sửa chữa có lợi về mặt gớm tế.

– Sản phảm hỏng không thể thay thế được là những thành phầm mà về mặt kỹ thuật ko thể sửa chữa được hoặc có thể sửa chữa được cơ mà không có lợi về mặt khiếp tế.

1. Trình từ kế toán

+ Đối với sản phẩm hỏng có thể sửa chữa trị được

– lúc phát sinh túi tiền sửa chữa thành phầm hỏng và các giá cả thanh lý, kế toán ghi:

Nợ TK 621, 622, 627

Có TK liên quan

– Kết đưa để tổng hợp chi phí sửa chữa thực tế phát sinh

Nợ TK 154

Có TK 621, 622

Có TK 627 (nếu có phân bổ chi phí sản xuất chung)

– lúc có đưa ra quyết định xử lý về thiệt hại sản phẩm hỏng, kế toán ghi

Nợ TK 138(8) : Bắt bồi thường

Nợ TK 152 : phế truất liệu thu hồi

Nợ TK 821 : Tính vào ngân sách bất thường

Có TK 154 : giá cả sửa chữa

+ Đối với thành phầm hỏng ko thể thay thế sửa chữa được

– căn cứ vào quý giá của sản phẩm hỏng

Nợ TK 154 : thành phầm hỏng

Có TK154 : thành phầm đang sản xuất phát hiện trong quá trình sản xuất

Có TK 155 : thành phầm hỏng phát hiện nay trong kho

Có TK 157 : hàng gửi buôn bán bị trả lại

Có TK 632 : mặt hàng đã chào bán bị trả lại

– căn cứ vào phế liệu thu hồi được

Nợ TK 152 : truất phế liệu thu hồi

Có TK 154 : sản phẩm hỏng

– địa thế căn cứ vào kết quả xử lý thiệt hại

Nợ TK 154 : Tính vào sản phẩm hỏng

Nợ TK 138(8) : Bắt bồi thường

Nợ TK 821 : Tính vào ngân sách chi tiêu bất thường

Có TK 154 : thành phầm hỏng


*

Mail: oimlya.com
gmail.com

Dịch vụ kế toán David siêng cung cấp: thành lập công ty, dịch vụ thương mại kế toán thuế trọn gói, kế toán tài chính dịch vụ, dịch vụ kế toán trọn gói, thương mại & dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ thương mại làm report tài chính, dịch vụ báo cáo thuế, thương mại & dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ thương mại hoàn thuế, thương mại dịch vụ kế toán giá chỉ rẻ, thương mại & dịch vụ kế toán nội bộ, kế toán tài chính xuất nhập khẩu.