Shrinking Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Shrinking là gì

*
*
*

shrink
*

shrink /ʃriɳk/ nội rượu cồn từ shrank/ʃræɳk/, shrunk/ʃrʌɳk/, shrunken/”ʃrʌɳkən/ co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vàothis cloth shrinks in the wash: vải này giặt vẫn coto shrink into oneself: teo vào chiếc vỏ ốc của mình lùi lại, lùi bước, chùn lạito shrink from difficulties: lùi cách trước nặng nề khăn ngoại đụng từ có tác dụng co (vải…) danh từ sự co lạico ngótchilling shrink: co ngót bởi vì lạnhshrink hole: lỗ rỗ vày co ngótco rútdúmngótchilling shrink: co ngót vì lạnhholding shrink: khô ngót bởi vì bảo quảnshrink head: đậu ngótshrink hole: lỗ rỗ vày co ngóttotal shrink: tổn thất thô ngót tổngrút lạisự coheat shrink fitting: sự co vì chưng nhiệtsự teo ngótsự rút lạiLĩnh vực: năng lượng điện lạnhco (lại)Lĩnh vực: xây dựnghétLĩnh vực: thứ lýlàm cochilling shrinktổn hao vị lạnhheat shrink fittingsự kiểm soát và điều chỉnh co vị nhiệtholding shrinktổn thất vì bảo quảnshrink capsulehộp coshrink fitghép coshrink fitlắp chặt cấp cho bashrink fitlắp nghiền nóngshrink fitráp coshrink formingđịnh dạng coshrink holehốc hình ốngshrink holelỗ coshrink linkvòng thắt (lắp nóng)shrink markdấu vết co (đúc)shrink packbao phân bì co đượcshrink packbao suy bì xốpshrink packsự chèn chỗ coshrink sleeveống coshrink sleeveống lót coshrink templatekhuôn coshrink tunnel for sleeve sealingống co dùng cho hàn ống mềmshrink tunnel for sleevingống co để gia công ống lótshrink wrappingbao gói teo giãnto shrink onlắp nónglớp màng co rút đượcshrink wrapped: được quấn dưới lớp màng co rút đượcshrink ate of retail inventoryhao sút hàng trữ của siêu thị (bán lẻ)shrink filmlớp màng co rút được danh từ o sự co, sự rút lại động từ o teo lại, rút lại § shrink fit : lắp ghép nóng

Động từ bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): shrink / shrank / shrunk

*
*

*

shrink

Từ điển Collocation

shrink verb

1 become smaller

ADV.

Bạn đang xem: Shrinking là gì

dramatically | a little, slightly | further | fast, rapidly competing in a market that is shrinking fast | gradually, slowly | steadily

PREP. by Their profits shrank by 4% last year. | from, khổng lồ Their mô tả of the market has shrunk from 14% to 5%.

PHRASES shrink in kích cỡ Households have been shrinking in kích thước but increasing in number.

2 move away

ADV.

Xem thêm: Cách Bày Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Trai Đơn Giản Chuẩn, Đặt Mâm Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai Đơn Giản

a little He shrank a little at the sight of the blood. | away, back

VERB + SHRINK try to

PREP. against He shrank back against the wall. | in She shrank back in terror. | into I shrank back into the shadows. | from She shrank from his touch.

Từ điển WordNet

English Synonym and Antonym Dictionary

shrinks|shrank|shrinking|shrunksyn.: cringe dwindle flinch pull back recoil retreat shrivel withdraw witherant.: expand