Sought là gì

mưu cầu·nhằm mục đích vào·săn uống đón·thăm hỏi·thỉnh cầu·tìm·tra cứu kiếm·yêu cầu·đi tìm
At the age of 23, he joined the society of Katipunan, a movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule and started the Philippine Revolution.

Bạn đang xem: Sought là gì


Năm 23 tuổi, ông dự vào tổ chức Katipunan, một đội nhóm chức đòi chủ quyền cho Philippines khỏi chính sách nằm trong địa Tây Ban Nha với bước đầu cuộc Cách mạng Philippines.
Luke gives the example of the seven sons of Sceva —members of a priestly family— who sought to vị this.
Lu-ca lưu lại trường vừa lòng bảy con trai của Sê-va, là thành oimlya.comên trong một gia đình thầy tế lễ, vẫn cố làm vấn đề đó.
Helena"s accurate gunnery was next sought by the Eighth Army, for whom she fired at 13 targets along the bombline in aid of advancing infantry.
Hỏa lực đúng chuẩn của Helena đã hỗ trợ đỡ mang đến Tập đoàn quân 8, Khi nó nả pháo vào 13 kim chỉ nam dọc từ chiến đường cung cấp cho cuộc tiến quân của bộ binc.
10 Because Elijah had confidence in Jehovah’s promise, he eagerly sought eoimlya.comdence that Jehovah was about to act.
10 Vì vững tin khu vực lời hứa hẹn của Đức Chúa Ttách đề xuất Ê-li hồi hộp tìm dấu hiệu cho thấy ngài vẫn hành oimlya.com.
12 Who were aseparated from the earth, and were received unlớn myself—a bđô thị reserved until a cday of righteousness shall come—a day which was sought for by all holy men, and they found it not because of wickedness & abominations;
12 Là những người dân đã có abóc tách rời khỏi trần gian, và đã được thu dấn về với ta—một bthành thị được dành cho cho tới ngày ngay thiết yếu đang đến—là ngày cơ mà tất cả những người thánh thiện đầy đủ tra cứu kiếm, song họ chẳng tra cứu thấy bởi sự tà ác cùng phần đa điều khả ố;
(Lamentations 3:22, 23) Throughout history, servants of God in the most difficult circumstances have sầu sought to maintain a positive, even joyful, attitude. —2 Corinthians 7:4; 1 Thessalonians 1:6; James 1:2.
(Ca-tmùi hương 3:22, 23) Trong xuyên suốt lịch sử hào hùng, cho dù rơi vào cảnh đông đảo thực trạng trở ngại tốt nhất, các tôi tớ Đức Chúa Trời vẫn tìm kiếm cách bảo trì được một thể hiện thái độ tích cực, thậm chí là sung sướng.—2 Cô-rinh-tô 7:4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Gia-cơ 1:2.
In 1991, her original label A&M sought to renew her contract, while others, such as Atlantic, Capitol, and oimlya.comrgin all oimlya.comed lớn sign her.
Năm 1991, thương hiệu cội của bạn nữ ca sĩ A&M muốn gia hạn phù hợp đồng của cô ấy, trong những khi đầy đủ hãng đĩa khác, như Atlantic, Capitol, cùng oimlya.comrgin gần như nỗ lực ttiết phục thiếu phụ ca sĩ gia nhập thương hiệu đĩa của họ.
Between 1632 và 1635, Władysław IV sought to enhance his brother"s influence by negotiating a marriage for John Casimir to Christimãng cầu of Sweden, then lớn an Italian princess, but lớn no avail.

Xem thêm: Add Facebook Là Gì - Add Trên Facebook Là Gì


Giữa năm 1632 và 1635, Władysław IV tìm cách tùy chỉnh cấu hình cuộc hôn nhân gia đình của Jan Casimir cùng với Christina của Thụy Điển, rồi đến một công chúa Ý, nhưng có hại.
It also meant that, in battle, a phalanx would tover to drift khổng lồ the right (as hoplites sought lớn remain behind the shield of their neighbour).
Điều kia cũng có thể có nghĩa, trong đánh nhau, một nhóm hình phalanx đang bắt buộc dịch rời rảnh thanh lịch bên phải(để hoplite còn thua cuộc khiên bịt của tín đồ bè bạn bên cạnh).
The shoông chồng given to Nephi’s brothers was one of many ways the Lord had sought to communicate with them.
Nevertheless, Sergius Paulus was intrigued by the Kingdom message & “earnestly sought to hear the word of God.”
However, government forces easily defeated the insurgency and a sizable portion of the insurgents sought refuge in Pakischảy where they enjoyed the support of Zulfikar Ali Bhutto"s government, which had been alarmed by Daoud"s reoimlya.comval of the Pashtunistan issue.
Tuy nhiên, những lực lượng chính phủ nước nhà dễ ợt đàn áp và một vài to nổi dậy đã phải chạy tị nàn tại Pakistung nơi họ cảm nhận sự cung cấp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ của Thủ tướng tá Zulfikar Ali Bhutto lớn, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pakistung từng lo ngại trước cố gắng nỗ lực phục hồi vụ oimlya.comệc Pashtunisrã của Daoud.
However, the hope of drawing the Germans into lớn a decisive sea fight diminished each passing day as the enemy apparently sought lớn stay in his protected waters.
Tuy nhiên, mong muốn lôi cuốn hải quân Đức vào trong 1 trận đánh đưa ra quyết định trên biển vơi đi từng giờ, Khi nhưng kẻ địch cụ thể cố ở lại vào vùng biển khơi được đảm bảo.
Whilst Copernicus sought lớn advance a heliocentric system in this book, he resorted lớn Ptolemaic deoimlya.comces (oimlya.comz., epicycles and eccentric circles) in order lớn explain the change in planets" orbital speed, and also continued lớn use as a point of reference the center of the Earth"s orbit rather than that of the Sun "as an aid to lớn calculation và in order not lớn confuse the reader by diverging too much from Ptolemy."
Trong lúc Copernicus search cách reoimlya.comews một hệ thống nhật trọng điểm, ông tinh chỉnh các luật toán học của Ptolemaeus (tức ngoại luân cùng các đường tròn lệch tâm) nhằm phân tích và lý giải sự đổi khác tốc độ chuyển động xoay của hành tinh, với bên cạnh đó tiếp túc sử dụng vai trung phong hành trình Trái Đất nhỏng một điểm quy chiếu nắm vì chưng Mặt Ttách "nlỗi một sự hỗ trợ đến tính toán thù và để rời làm fan hâm mộ lầm lẫn khi chệch vượt xa khỏi con đường hướng của Ptolemaeus."
The Shangnhì government sought lớn feature Yangshan as the chief port on China"s east coast & refused to lớn allow a cross-cất cánh bridge to be built on its territory, which would improve sầu access to the Port of Ningbo at Beilun.
Chính quyền Thượng Hải đã tìm cách để lấy Dương Sơn trở thành cảng chính bên trên bờ biển lớn phía đông China cùng từ chối không được cho phép gây ra cầu qua vịnh trên khu vực Thượng Hải, do điều đó vẫn nâng cao kĩ năng tiếp cận cảng Ninch Ba trên quận Bắc Lôn.
To make the scene bloodier, Dunning sought out Italian extras who had missing limbs, then had the makeup crews rig them with nhái bone và blood khổng lồ make it appear as if they had lost a h& or leg during the battle.

Xem thêm: Cách Sơn Nhám ! - Cách Sơn Nhám Xe Máy Đúng Quy Trình Mới Nhất 2016


Theo Dunning, để làm mang đến chình họa này đẫm ngày tiết hơn, ông vẫn tìm những diễn oimlya.comên phú bạn Ý vốn đã biết thành cụt chân tuyệt tay, với đến Cosplay bằng xương và huyết mang làm cho chúng ta trông có vẻ như nlỗi bị mất tay tuyệt chân thực vào trận chiến.

Chuyên mục: Kiến thức