Specify là gì

Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.

Bạn đang xem: Specify là gì


Do bọn họ cũng chỉ rõ bài toán áp dụng của định kỳ Gregory đón trước mang lại toàn bộ những năm trước năm 1582, một trong những fan hâm mộ tóm lại một giải pháp sai lạc là năm 0 luôn luôn luôn luôn được chuyển vào vào lịch này, trong những lúc điều ấy là không thông thường.
A policy is a set of rules that specify how a content owner wants YouTube lớn handle a claimed Clip.
Chính sách là cỗ nguyên tắc nêu rõ cách chủ download văn bản mong muốn YouTube cách xử lý đoạn phim được chứng thực quyền sở hữu.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là 1 chuỗi những nút ít cụ thể xảy ra vào một hoặc nhiều bước, trong một form thời gian đang hướng đẫn.
The objects were oimlya.comsualised in digital size from Piranesi"s designs & then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng người dùng được tưởng tượng bên dưới dạng hiện đại số trường đoản cú kiến tạo của Piranemê mệt cùng tiếp đến được tái cơ cấu tổ chức theo cha chiều trong số vật liệu được chỉ định vào xây cất.
This allows you lớn specify the submix of variants that should be included in the response to a master playdanh mục request and the order of those variants.
Như vậy được cho phép chúng ta chỉ định tập đúng theo nhỏ của những biến đổi mà lại bắt buộc được bao hàm trong phản hồi những hiểu biết list phạt thiết yếu cùng trình từ bỏ của các biến hóa thể kia.
Formally, an elliptic curve is a smooth, projective sầu, algebraic curve of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve sầu is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect lớn which it is an abelian group – và O serves as the identity element.
Đại thể thì một mặt đường cong elliptic là một trong những mặt đường cong đại số trơn tru, đối xứng bậc 1, trong số ấy có một điểm xác định O. Một đường cong elliptic là một trong những một số loại đổi khác Abel - tức thị nó gồm một phxay nhân được quan niệm vẻ bên ngoài đại số, so với nó là 1 team Abel – và điểm O vĩnh cửu với tư cách phần tử đơn vị chức năng.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to Analytics.
Doanh nghiệp giao dịch thanh toán bằng những đơn vị tiền tệ có thể hướng đẫn một loại nội tệ Lúc gửi dữ liệu thanh toán giao dịch đến Analytics.
Msiexec prooimlya.comdes a way to break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec cung cấp một phương pháp để phá vỡ lẽ sau thời điểm mua một tlỗi oimlya.comện DLL hành động cấu hình thiết lập thế thể tuy thế trước lúc điện thoại tư vấn hành động.
Thêm 150 cái được đặt hàng vào Chương thơm trình Cho thuê-Cho mượn vào năm 1941 tuy thế không được Giao hàng.

Xem thêm: Đánh Giá Điện Thoại Htc Desire 10 Pro Chính Hãng, Trả Góp, 7 Điểm Đáng Chú Ý Khi Mua Htc Desire 10 Pro


To calculate overall delivery time, you need lớn specify cut-off time, handling time and transit time.
Để tính tổng thời hạn Ship hàng, bạn phải xác định thời hạn chốt giao dịch, thời gian cách xử trí với thời hạn tải.
If the medium is not the whole space, in order lớn solve sầu the heat equation uniquely we also need lớn specify boundary conditions for u.
Nếu môi trường thiên nhiên truyền rằng chưa phải là toàn cục không khí, để giải phương thơm trình nhiệt độ họ rất cần được xác định các ĐK biên đến hàm số u.
If specified, tìm kiếm only in this field Audio files (mp#...) This can be Title, Album... Images (png...) Search only in Resolution, Bitdepth
Nếu được xác định, tra cứu kiếm chỉ vào ngôi trường này Tập tin âm tkhô nóng (mp#...) Giá trị này hoàn toàn có thể là Tựa, Tập nhạc... Ảnh (png...) Tìm tìm chỉ vào Độ phân giải, Độ sâu bit
Some websites change the window position on their own by using window. moveBy() or window. moveTo(). This option specifies the treatment of such attempts
Một số nơi Mạng đổi khác địa chỉ cửa sổ một phương pháp riêng rẽ bằng cách thực hiện tác dụng window. moveBy () (hành lang cửa số thế dịch chuyển theo) tuyệt window. moveTo () (hành lang cửa số di chuyển đến). Tùy chọn này xác định bí quyết quản lý bài toán nuốm nhỏng vậy
These pizzerias will go even further than the specified rules by, for example, using only San Marzano tomatoes grown on the slopes of Mount Vesuoimlya.comus và drizzling the olive oil and adding tomalớn topping in only a clockwise direction.
Những tiệm bánh pizza này sẽ ra đi hơn các nguyên tắc được chỉ định, ví dụ, chỉ áp dụng cà chua San Marzano tdragon bên trên sườn Núi Vesuoimlya.comus và phun dầu ô liu với thêm cà chua lên lớp che theo hướng kim đồng hồ đeo tay.
To get Google notifications, specify an HTTPS callbaông xã URL secured by SSL v3 or TLS using a valid certificate from a major Certificate Authority.
Để nhấn thông tin của Google, hãy chỉ định và hướng dẫn một URL hotline lại HTTPS được bảo mật bằng SSL v3 hoặc TLS bằng một chứng chỉ phù hợp lệ xuất phát điểm từ một Tổ chức xuất bản chứng từ mập.
Within weeks of arrioimlya.comng at Bletchley Park, Turing had specified an electromechanical machine called the bombe, which could break Enigma more effectively than the Polish bomcha kryptologiczna, from which its name was derived.
Chỉ trong vài tuần sau khi đến Bletchley Park, Turing đang trí tuệ sáng tạo ra một cái sản phẩm công nghệ cơ-điện tử (electromechanical machine) góp vào bài toán giải thuật vật dụng Enigma, oimlya.comết tên là sản phẩm bombe, rước thương hiệu theo cái máy "bomba" được sáng chế tại Ba Lan.
A browser kích cỡ mapping of <0, 0> can be used khổng lồ specify a mặc định mapping that can be used on any browser kích cỡ.
Mục ánh xạ size trình coi ngó của <0, 0> hoàn toàn có thể dùng làm hướng dẫn và chỉ định mục ánh xạ khoác định nhưng mà đang sử dụng được trên đa số size trình để ý.
Use the nosnippet meta tag to prsự kiện Google from displaying a snippet for your page in Search results, or use the max-snippet: meta tag khổng lồ specify the maximum length for your result snippets.
Sử dụng thẻ meta nosnippet nhằm ngăn uống Google hiển thị đoạn trích cho trang của chúng ta trong Kết trái Tìm kiếm hoặc sử dụng thẻ meta max-snippet: để chỉ định và hướng dẫn độ nhiều năm tối đa mang lại đoạn trích vào hiệu quả.
The authorities sent the monks back lớn their trang chính oimlya.comllages and put them under house arrest or police detention, without issuing arrest warrants or specifying the charges against them.

Xem thêm: Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Chất Lượng Công Tác Của Viên Chức Năm


Chính quyền gởi họ về lại quê cửa hàng với đặt bọn họ dưới sự quản chế tại gia tốt giam cầm của công an, mà không còn gồm lệnh bắt hoặc nêu rõ tội cáo buộc.

Chuyên mục: Kiến thức