Tại Sao Phải Xác Định Đường Khử Trong Thực Phẩm


*

System.NullReferenceException: Object reference not set to lớn an instance of an object. At PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TCVN 4594 - 88

ĐỒ HỘP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TỔNG SỐ, ĐƯỜNG KHỬ VÀ TINH BỘTCanned foods - Determination of total sugar và starch content

Tiêu chuẩn này cân xứng với ST SEV 3450 - 81 và thay thế sửa chữa TCVN 185 - 65 mục 35, phần IX.

Bạn đang xem: Tại sao phải xác định đường khử trong thực phẩm

1. Xác định hàm lượng con đường tổng số theo bectorang

1.1. Nội dung phương pháp

Chiết con đường tổng số tự mẫu bằng nước nóng, cần sử dụng axit clohydric thủy phân thành đường glucoza, lượng glucoza được xác minh qua những phản ứng với dung dịch pheling, fe (III) sunfat cùng kali pemanganat.

1.2. Lấy mẫu theo TCVN 4409 - 87. Chuẩn bị mẫu theo TCVN 4413 - 87.

1.3. Dụng cụ, hóa chất

Cân phân tích chính xác đến 0,0001g;

Bình tam giác diện tích 250 và 500ml;

Nút cao su thiên nhiên có gắn sinh hàm ngược hoặc ống thủy tinh đường kính 2cm, lâu năm 1m;

Bình định mức, thể tích 250 và 500ml;

Phễu thanh lọc G4;

Pipet 5 và 25ml;

Buret 10; 25ml;

Ống đong 10; 50ml;

Cốc thủy tinh tất cả mỏ không gian 50; 250ml;

Bình hút lọc bề mặt 500; 1000ml;

Bơm chân ko hoặc vòi hút Burner;

Bếp biện pháp thủy điều chỉnh được nhiệt độ độ;

Axit clohydric 1/3;

Chì axetat 10% hoặc kẽm axetat 20%;

Kali oxalat bão hòa hoặc dinatriphotphat bão hòa;

Natri hydroxit 20%;

Phenolphtalein 0,1% trong etanola 600;

Sắt (III) sunfat 5%: tổ hợp 50g fe (III) sunfat trong 200ml nước gồm chứa sẵn 108ml axit sunfuric quánh (d = 1,84), khuấy tan, thêm nước mang lại 1000ml.

Dung dịch này đề nghị khử sắt (II) oxyt bằng kalipermanganat 0,1N cho tới có màu sắc phớt hồng;

Kalipermanganat 0,1N;

Pheling A:

Hòa tung 69,2g đồng sunfat trong 500ml nước cất, thêm 10ml axit sunfuric sệt để dễ tan, thêm nước chứa đến 1000ml, lắc kỹ, lọc;

Pheling B:

a - tổng hợp 346g kali natri tactrat trong 500ml nước cất;

b - hài hòa 100g natri hydroxit trong 500ml nước cất, đổ a và b, thêm nước cho 1000ml, lắc kỹ, lọc.

1.4. Sẵn sàng thử

Mẫu đã chuẩn bị theo điều 1.2 được đo độ khô bằng khúc xạ kế, trường đoản cú độ khô suy ra lượng mẫu mã cân làm thế nào để cho thể tích kali pemanganat 0,1N dùng chuẩn chỉnh độ sau cùng nằm trong tầm 4 - 27ml.

Với chủng loại đồ hộp và nguyên liệu rau quả bao gồm độ thô 5 - 20% lượng mẫu cân từ trăng tròn đến 5g.

1.5. Triển khai thử

Cân 5 - 20g chủng loại đã chuẩn chỉnh bị, chuyển toàn thể vào bình tam giác 250ml, tráng kỹ cốc cân bằng nước cất, số lượng nước cho vào trong bình là một nửa thể tích, đậy bình bằng nút cao su có gắn ống sinh hàn hoặc ống thủy tinh. Đun trên bếp cách thủy làm việc 800C trong 15 phút. Mang ra để nguội. Thêm 10ml chì axetat 10% rung lắc kỹ nhằm kết tủa protit bao gồm trong mẫu. Rất có thể kiểm tra câu hỏi loại protit trả toàn bằng cách để lắng trong mẫu mã rồi rót thư thả theo thành bình một cái mảnh chì axetat 10%, nếu tại phần tiếp xúc giữa hai hỗn hợp không sinh ra kết tủa là việc loại protit vẫn hoàn toàn, nếu như còn kết tủa phải thêm hỗn hợp chì axetat. Để lắng. Thêm vào mẫu 5 - 10ml dung dịch kalioxalat bão hòa, lắc kỹ để loại chì dư. Để lắng. Thanh lọc qua giấy lọc vội nếp, thu dịch lọc vào bình định nút 500ml, cọ kỹ kết tủa, thêm nước chứa đến vạch mức, lắc kỹ.

Hút 50 - 100ml dịch thanh lọc chuyển vào bình tam giác 250ml thêm 15ml axit clohydric 1/3, bít nút cao su thiên nhiên có gặm ống thủy tinh, đun trên bếp cách thủy sôi trong 15 phút lấy ra để nguội. Trung hòa dung dịch mẫu bằng natri hydroxit 30% thử bởi giấy chỉ thị. Chuyển cục bộ dịch mẫu vào bình định nút 250ml, thêm nước đựng đến vạch, lắc kỹ.

Hút 10 - 25ml dung dịch mẫu vào trong bình tam giác 250ml, cho vào bình hỗn hợp gồm 25ml dung dịch pheling A cùng 25ml hỗn hợp pheling B, rung lắc nhẹ, để trên bếp điện gồm lưới amiăng cùng đun 3 phút kể từ khi sôi. Để nguội sút và lắng kết tủa đồng oxyt.

Lắp hệ thống lọc (xem hình vẽ).

Lọc hỗn hợp qua phễu lọc G1. Chú ý để cơ hội nào cùng bề mặt kết tủa cũng có một lớp dung dịch hay nước cất. Cọ kỹ kết tủa trên phễu thanh lọc vào trong bình tam giác bằng nước đựng đun sôi. đưa phễu thanh lọc sang bình tam giác gồm kết tủa, tổ hợp kết tủa trên phễu vào trong bình bởi 10 - 20ml hỗn hợp sắt (III) sunfat 5%.

1. Ly lọc xốp

2. Bình hút có nhánh

3. Ra bơm chân không hoặc vòi hút Busner

Chuẩn khoan dung sắt (II) hình thành trong bình tam giác bởi dung dịch kali pemanganat 0,1N cho tới khi dung dịch có mầu hồng sẫm bền vững trong 1 phút. Ghi số ml kalipemanganat 0,1N đang dùng.

1.6. Tính kết quả

Từ số ml kalipemanganat 0,1N đã sử dụng tra bảng Bectrang được số mg glucoza tương ứng, đưa ra gam.

Hàm lượng đường tổng số (X) tính bởi % theo công thức:

Trong đó:

a - lượng glucoza tương ứng, g;

V - thể tích tỉnh bình định mức mẫu mã để khử protit, ml;

V1 - thể tích chủng loại lấy để thủy phân, ml;

V2 - thể tích bình định mức chủng loại đã thủy phân, ml;

V3 - thể tích mẫu lấy để gia công phản ứng với pheling, ml;

m - lượng cân mẫu, g.

Kết trái là trung bình cộng của công dụng 2 lần xác minh song song. Tính đúng đắn đến 0,01%. Chênh lệch công dụng giữa 2 lần khẳng định song tuy nhiên không được lớn hơn 0,02%.

2. Phương thức xác định hàm lượng đường khử

2.1. Nội dung phương thức

Chiết đường khử bằng nước nóng, khẳng định trực tiếp bằng phương thức Bectrang như điều 1.1.

2.2. Lấy chủng loại và sẵn sàng mẫu theo điều 1.2.

2.3. Dụng cụ, hóa chất theo điều 1.3.

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Đọc File Pdf Nhanh Và Tốt Nhất Hiện Nay, 16 Phần Mềm Đọc File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất

2.4. Sẵn sàng thử theo điều 1.4.

2.5. Triển khai thử

Cân 10 - 25g mẫu, chiết khử protit, thanh lọc mẫu, định mức như điều 1.5. Hút 25ml dung di chuyển vào bình tam giác 250ml thêm 25ml nước cất, 50ml hỗn hợp pheling A, B và triển khai đun, lọc chuẩn độ như điều 1.5.

Ghi thể tích hỗn hợp kalipemanganat 0,1N vẫn dùng.

2.6. Tính công dụng

Từ thể tích kalipemanganat 0,1N đã dùng tra bảng Bectrang được số mg glucoza tương ứng, đổi ra gam.

Hàm lượng con đường khử (X) tính theo cách làm sau:

Trong đó:

a - lượng glucoza tương ứng, g;

V - dung tích bình định mức, ml;

V1 - thể tích chủng loại hút phản bội ứng với hỗn hợp pheling, ml;

m - lượng cân nặng mẫu, g.

Xử lý hiệu quả như điều 1.6.

3. Cách thức xác định hàm lượng tinh bột

3.1. Nội dung cách thức

Hàm lượng tinh bột trong mẫu mã là hiệu số giữa các chất gluxit tổng thể của các chất đường tổng số xác định theo cách thức Bectrang với nhân với thông số 0,9.

3.2. Lấy mẫu mã và chuẩn bị mẫu theo điều 1.2.

3.3. Chính sách hóa chất

Axit clohydric quánh d20 = 1,11.

3.4. Chuẩn bị thử theo điều 1.4.

3.5. Tiến hành thử

3.5.1. Xác minh hàm lượng gluxit tổng thể

Cân 5 - 20g mẫu, chuyển toàn thể vào bình tam giác khoảng không gian 250ml, tráng kỹ cốc cân đối nước cất, ít nước cho vào trong bình khoảng 100 - 150ml. Thêm 5ml axit clohydric đặc vào trong bình khoảng 100 - 150ml. Thêm 50ml axit clohydric đặc vào trong bình mẫu, bít nút cao su thiên nhiên có cắm ống sinh hàn ngược và đun trên phòng bếp cách thủy sôi vào 2 giờ. Rước bình ra làm nguội, th-nc mẫu bởi natri hydroxit 30%, khử protit, lọc, định nút theo điều 1.5.

Hút 5 - 25ml dịch lọc, chuyển vào bình tam giác khoảng không gian 250ml, thêm vào bình 50ml hỗn hợp pheling A, B và thường xuyên đun, lọc, hòa tan và chuẩn độ như điều 1.5. Ghi số ml kali pemanganat 0,1N đã dùng.