Thanh Tra Tiếng Anh Là Gì

Even the inspectors of manufactures, the men charged with enforcing the detailed codes for procedures & quality, were of several minds.

Bạn đang xem: Thanh tra tiếng anh là gì

The railway clerks và inspectors were of a different political breed than the stalwarts of the old regime.
There were calls for the appointment of sanitary inspectors, compound managers và medical officers, & ideas as lớn what needed lớn be done started khổng lồ crystallize into a definite plan.
The inspectors can only assess the care delivered that day, và only observe what is there khổng lồ be seen; death cannot be planned for.
Hence, to lớn make judgements about the quality of care that a resident has received, the inspectors rely on documentation & on retrospective và prospective accounts.
những quan điểm của những ví dụ cần thiết hiện quan điểm của các biên tập viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press hay của các nhà cung cấp phép.
*

in American football, a pass in which the ball is put directly into the hands of another player

Về việc này
*

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tăng Like Cực Hiệu Quả Trên Facebook, Tăng Like Facebook Hiệu Quả Với 6 Cách Này Ngay

*

*

phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập oimlya.com English oimlya.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message