Thế Nào Là Thì Hiện Tại Đơn

Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là một trong trong các thì giờ Anh - chủ điểm ngữ pháp căn bản trước tiên mà bất kể người học tiếng Anh nào cũng đều đề xuất “nằm lòng” trước khi học những mảng con kiến thức mở rộng và sâu xa hơn.

Bạn đang xem: Thế nào là thì hiện tại đơn


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp chúng ta hiểu rõ thì hiện tại đơn tất cả công thức, phương pháp dùng và dấu hiệu phân biệt như rứa nào, cũng giống như giúp chúng ta có thể sâu chuỗi kiến thức bài học thuận tiện hơn. ở bên cạnh đó, rất nhiều ví dụ phân tích ví dụ và bài tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp các bạn càng nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn này. Vậy họ cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

*

#1. KHÁI NIỆM THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để mô tả một hành vi mang tính tiếp tục (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành vi lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc mô tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

  ➢ I walk to school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

➢ He often plays soccer. (Anh ấy liên tiếp chơi trơn đá)

 

*

Ví dụ về thì hiện tại đơn

#2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

Thể

Động trường đoản cú “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + ……

I + am

He, She, It + is

You, We, They + are

E.g.1: I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ mọi là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là bà bầu tôi.)

 

S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào lúc 11 giờ đồng hồ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

 

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

E.g.: She is not my friend. (Cô ấy chưa phải là bạn tôi.)

 

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

do not = don’t

does not = doesn’t

E.g.: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác làm việc ở cửa tiệm.)

 

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t. 

E.g.: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ để hỏi)

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g.:

a) What is this? (Đây là gì?)

b) Where are you? (Bạn ở chỗ nào thế?)

 

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

 

E.g.: bởi you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g.:

a) Where bởi you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What vày you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

 

Lưu ý khác

Khi chia động từ sinh sống thì này, so với ngôi đầu tiên (I), đồ vật hai (you) cùng thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, áp dụng động từ bỏ nguyên thể không có “to” như sống ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số không nhiều (he, she, it), nên chia đụng từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau hễ từ:

– Thêm s vào đằng sau phần nhiều các đụng từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– vứt y với thêm ies vào sau các động từ ngừng bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

 

MỞ RỘNG: giải pháp phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc những từ một số loại khác nhau)

Chú ý: biện pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm thế giới (international transcription) chứ không phụ thuộc cách viết (spelling).

– /s/: khi từ có âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: khi từ bao gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: lúc từ gồm âm cuối là các phụ âm sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

➣ Diễn tả một thói quen giỏi hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại.

Ví dụ: 

- I brush my teeth every day.

Tôi tấn công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi thường xuyên thức giấc vào tầm khoảng 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy cơ hội 6h sáng là hành vi lặp đi lặp lại thường xuyên => áp dụng thì lúc này đơn. Bởi chủ ngữ là “I” đề nghị động trường đoản cú “get up” ở dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên.

Là các sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống không có gì để tranh luận

Ví dụ: 

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

➨ việc trái đất luôn luôn quay quanh khía cạnh trời là sự thật phân minh => dùng bây giờ đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường vận dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh cất cánh dịp 7 giờ chiếu sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất phát lúc 8 giờ phát sáng mai.

➨ tuy vậy máy bay không đến hay tàu chưa căn nguyên nhưng vì đó là lịch trình tất cả sẵn phải sẽ áp dụng thì bây giờ đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu đk loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tôi qua đi, bạn cũng có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng trong một vài cấu trúc khác trong tiếng Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi vẫn đợi cho đến khi anh ấy tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ vẫn đi biển chỉ lúc trời nắng.

Xem thêm: Cách Làm Món Gỏi Bò Bóp Thấu Ngon Tuyệt, Chồng Khen Hết Lời, Cách Làm Gỏi Bò Bóp Thấu Đơn Giản Siêu Thơm Ngon

They will go to the beach only when it is sunny.

Bạn bắt buộc tham khảo: vớ tần tật ngữ pháp ẵm trọn 990 điểm TOEIC

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn: lúc trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng shop chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường tuyệt uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình mỗi tối.)I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi lội mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận bốn vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình từ biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

 #5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 Bài 1: chia động từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ khổng lồ me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: áp dụng những đụng từ cho tiếp sau đây để điền vào vị trí trống ham mê hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic và Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động từ sau để dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân tách động từ mang đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour lớn get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want khổng lồ know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to lớn the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits lớn work? => bởi vì they wear suits to work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to lớn her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: xong xuôi đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) vì chưng you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) khổng lồ away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense khổng lồ me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) khổng lồ buy the tickets and pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ............................ (I / not / want) to vị anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

#6. ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1 - am

2 – does not study

3 – are not

4 – has

5 – have

6 – lives

7 – Where are your children?

8 – works

9 – likes

10 – lives

11 – rains

12 – fly

13 – flies

14 – closes

15 – tries – bởi not think

16 – passes

17 – is - watch

18 – writes

19 – vày you speak English?

20 – does not live

Bài 2:

1. Speaks

2. Drink

3. Opens

4. Causes

5. Live

6. Take

7. Connects

Bài 3:

1. goes

2. Doesn’t grow

3. Rises

4. Make

5. Don"t eat

6. Doesn"t believe

7. Translates

8. Don"t tell

9. Flows

Bài 4:

1. Doesn"t drink

2. Bởi the banks close

3. Don"t use

4. Does Ricardo come

5. Vị you do

6. Takes ... Does it take

7. Does this word mean

8. Doesn"t do

Bài 5:

1. How often bởi vì you play tennis

2. Does your sister play tennis?

3. Which newspaper vì chưng you read?

4. What does your brother do?

5. How often vị you go to lớn the cinema?

6. Where do your grandparents live?

Bài 6: Câu hoàn chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Vày you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go to lớn her Chinese class?

8. Why vị I have to clean up?

Bài tập 7

1. I go

2. comes

3. we travel

4. don’t you come

5. Doesn’t make

6. Vị you take

7. I love

8. Does it cost

9. I don’t know

10. That doesn’t matter

11. I don’t want

`12. Does that annoy

13. It doesn’t annoy

14. Find 

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đó là toàn bộ cụ thể bài học về thì hiện tại đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, giải pháp sử dụng, vết hiệu nhận thấy và bài xích tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thật rõ kỹ năng về thì cơ bạn dạng này cũng như có thể áp dụng thiết yếu xác trong giao tiếp. Chúng ta đừng quên học thêm những bài học về các thì tiếng Anh khác trên site oimlya.com nhé! 

Nếu có bất kể thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập tập, chúng ta đừng ngần ngại comment dưới bài viết để được lí giải và đáp án nha!