Download Phiếu Kê Khai Thông Tin Học Sinh

Mẫu phiếu thông tin học viên là biểu mẫu dùng làm kê khai lý lịch cụ thể của từng học sinh, để từ kia nhà trường nắm vững được lý lịch cũng như hoàn cảnh của những em học sinh. Mời các bạn cùng xem thêm và thiết lập mẫu kê khai tin tức học sinh.

Bạn đang xem: Download phiếu kê khai thông tin học sinh


1. Mẫu phiếu thông tin học sinh là gì?

Mẫu phiếu thông tin học viên là chủng loại để kê khai toàn cục thông tin cá nhân, tin tức nhân thân, công dụng học tập năm học cũ, gồm tham gia cán bộ lớp hay là không để thầy cô dùng làm căn cứ cai quản học sinh dễ ợt hơn.


THÔNG TIN HỌC SINH LỚP....... Năm học tập 2021 - 2022

(Phụ huynh ghi không hề thiếu thông tin nhằm GVCN lưu hồ sơ học sinh)

Họ với tên học sinh: ................................................................. - Lớp:........

Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................

Là bé thứ: .....................................................................................................

Tiền sử bệnh dịch tật: ..........................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................

Hộ khẩu hay trú: .......................................................................................

Hộ khẩu tạm thời trú: ...........................................................................................

Hiện tại ở: .........................................................................................................

Họ với tên bố: ....................................... Sinh năm: ........................................

Số CMND: .........................................Cấp ngày: ...../...../......... Tại..................

Nghề nghiệp: ............................................ ĐTDĐ: .....................................

Quê quán: ............................................................................

Hộ khẩu hay trú: ...................................................................................

Hộ khẩu trợ thời trú: ..........................................................................................

Hiện tại ở: .....................................................................................................

Họ và tên mẹ: ........................................ Sinh năm: ..................................

Số CMND: .......................................Cấp ngày: ...../...../......... Tại................

Nghề nghiệp: .......................................... ĐTDĐ: ............................................

Quê quán: ..................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Hộ khẩu nhất thời trú: .....................................................................................

Hiện tại ở: ...................................................................................................

(Lưu ý: PHHS điền đúng số điện thoại cảm ứng thường xuyên dùng)

Phụ huynh học tập sinh(Ký cùng ghi rõ họ tên)

..............................


Phiếu điều tra thông tin học sinh

Lớp.......GVCN

1. Họ cùng tên..........................................................

2. Tháng ngày năm sinh........................................

3. Chỗ ở hiện tại tại:...................................................

4. Kết quả xếp một số loại năm học tập 2019-2020:....................

5. Đã thâm nhập cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh).....................

6. Họ tên bố: ............................Năm sinh.........................Nghề nghiệp.............

Nơi công tác......................................SĐT liên lạc........................

7. Bọn họ tên mẹ: ............................Năm sinh.........................Nghề nghiệp.............

Nơi công tác......................................SĐT liên lạc........................

8. Sở trường, năng khiếu của học sinh.................................

9. Em say mê gì? Em ghét gì?

..................................................................................................

..................................................................................................

10. Em mong muốn điều gì sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm

..................................................................................................

..................................................................................................

Ghi chú: Đề nghị học sinh ghi đầy đủ và nộp đúng hạn mang đến giáo viên

Xác thừa nhận của phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

.........ngày......tháng......năm......

Học sinh cam kết tên


4. Mẫu mã phiếu thông tin học viên số 2


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

____________________________________

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học viên (viết chữ in hoa): .........................................

Xem thêm: Lý Thuyết Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Gì, Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Gì

2) giới tính (Nam/Nữ): ..............

3) Dân tộc: .........................................

4) Đối tượng chủ yếu sách: ...................................................................

5) Ngày sinh: ....../......../....................

6) địa điểm sinh (tỉnh/thành phố): ............................................................

7) học sinh khuyết tật: .........................................................................

8) Hộ khẩu thường trú:.............................................

8a) Tỉnh/thành phố: ...................................

8b) Quận/huyện: .................................. 8c) Phường/xã/thị trấn: ..................

8d) Phố/thôn: .............................8đ) Tổ/xóm: ................

9) khu vực ở hiện tại nay:...........................................

9a) Tỉnh/thành phố: ................................... 9b) Quận/huyện: ......................

9c) Phường/xã/thị trấn: .................................. 9d) Phố/thôn: ............................. 9đ) Tổ/xóm: .................

Tôi khẳng định những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/ tín đồ đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Lưu ý: CMHS nộp phiếu này đến nhà trường chậm nhất ngày .............

........., tháng ngày ....năm ....

NGƯỜI KÊ KHAI

(ký với ghi rõ bọn họ tên)

..................................................


PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÍ LỊCH HỌC SINH

Lớp:.......................

-----***-----

I. Bạn dạng thân học tập sinh

1. Họ cùng tên :.........................Giới tính (Nam, nữ)……….....Dân tộc : ............

2. Ngày tháng năm sinh:...............................................................................

3. Vị trí sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):.................................................................

4. Chổ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh):............................................

…………………………………………………………....................…..................

5. Số smartphone (Di động hoặc bên riêng nếu như có) :..................................................

6. Kết quả xếp một số loại năm học tập ........: học tập:...........................Hạnh kiểm :......................

7. Đã thâm nhập cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, team trưởng, chi đội trưởng: ....................................................................................................................

II. Nhân thân:

8. Bọn họ tên cha:..................................Năm sinh:…………………… .......................

Nghề nghiệp: ……........................................................................................

Nơi công tác: ...…………………Số điện thoại cảm ứng thông minh liên lạc: ……........………….........

9. Bọn họ tên mẹ:..............................................Năm sinh:.….…............... ............

Nghề nghiệp:.............................................................................................

Nơi công tác : ...……………………Số smartphone liên lạc: ………………..................................

10. Hoàn cảnh gia đình (Con yêu đương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, khó khăn)..............................

Ghi rõ vài nét khái quát về thực trạng gia đình hiện thời như nắm nào (khó khăn, nhức ốm, thu nhập cá nhân của cha mẹ, hoàn cảnh các bạn em trong mái ấm gia đình có gì trở ngại khăn, đề xuất giúp đỡ):........................................................

11. Sở trường học những môn:........................................................................

12. Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, biến đổi thơ văn, Tin học...):.............................................................................

Ghi chú:

Đề nghị HS ghi không thiếu thông tin với nộp đúng hạn để khỏi tác động công việc chung của trường.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

(ký và ghi rõ họ tên)

.......ngày.…....tháng .........m

Học sinh ký kết tên


Trên đây là Mẫu phiếu thông tin học viên 2021 dùng để làm kê khai chi tiết lý kế hoạch của từng học viên vào dịp đầu năm mới học mới, nhằm nhà trường quản lý học sinh dễ ợt hơn.

Mời độc giả cùng đọc thêm tại mục giáo dục giảng dạy trong mục biểu mẫu nhé.