THÔNG TIN KIÊN GIANG


Bạn đang xem: Thông tin kiên giang

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Một số chỉ tiêu hầu hết tháng 3 năm 2022(+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)
Tổng mức bán lẻ hàng hóa+5,86
Kim ngạch Xuất khẩu-18,76
Kim ngạch Nhập khẩu-13,04
Chỉ số Giá chi tiêu và sử dụng CPI+3,44
Chỉ số thêm vào ngành Công nghiệp (IIP)+14,45
Chỉ số tiêu hao của ngành Công nghiệp sản xuất chế tạo+1,42
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế tao chế tạo-76,93
Chỉ số sử dụng lao đụng ngành Công nghiệp+19,82

Xem thêm: Hướng Dẫn Lợp Ngói Màu Sjvc, Hướng Dẫn Thi Công Ngói Sóng

Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và khảo sát cơ sở hành thiết yếu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH, PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA ghê TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Tích hợp các giá trị vào công trình xây dựng Cái Lớn- Cái bé bỏng tạo cần thương hiệu đến nông sản Kiên Giang cùng cả vùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành: tiếp tục quan tâm công tác phòng kháng dịch và triển khai “ kim chỉ nam kép”
Ông Nguyễn Thanh Nhàn- túng bấn thư Thành ủy, quản trị UBND TP. Hà Tiên được bầu giữ chức Phó quản trị UBND tỉnh giấc Kiên Giang
Đảng bộ Khối những cơ quan - công ty tỉnh: tìm mọi cách tăng thu nhập cho những người lao rượu cồn từ 10% trở lên