Thông tư hướng dẫn nghị định 86/2015

Thông bốn liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP luật pháp về hình thức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế miễn, bớt học phí, hỗ trợ túi tiền học tập từ năm học 2015-2016 mang đến năm học tập 2020-2021.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 86/2015

 

I. Gợi ý Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 cùng 9 Điều 5 Nghị định 86 phương tiện về học tập phí so với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục và đào tạo đại học, giáo dục đào tạo nghề nghiệp

Theo Thông tư liên tịch 09, trên các đại lý khung chi phí khóa học tại Khoản 1 Điều 4 với mức trần chi phí khóa học tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định 86, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp mức sử dụng mức học tập phí cụ thể hàng năm (đối với những cơ sở giáo dục do địa phương quản ngại lý); tương xứng với các cấp học tập và chuyên môn đào tạo; cân xứng với những nhóm ngành nghề huấn luyện và đào tạo và hình thức đào tạo, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc có nhiệm vụ phê chuẩn y đề án tự nhà về nút thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh tự đảm bảo an toàn kinh phí chi tiếp tục và chi chi tiêu thuộc địa phương quản ngại lý.

II. Lý giải Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86/2015/NĐ-CP

1. Thông bốn liên tịch số 09/2016 của Bộ giáo dục - bộ Tài chính - bộ Lao động mức sử dụng các đối tượng người tiêu dùng không phải đóng học tập phí, đối chọi cử:

Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu ước phát triển tài chính - làng mạc hội, quốc phòng, bình yên theo Luật giáo dục đại học. Các ngành trình độ chuyên môn đặc thù vày cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền ban hành.

2. Vào các đối tượng người tiêu dùng được miễn ngân sách học phí quy định tại TTLT 09/2016/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, đơn cử:

- sinh viên cao đẳng, đại học, học tập viên cao học, nghiên cứu và phân tích sinh học những chuyên ngành trong nghành nghề năng lượng nguyên tử;

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ chuyên môn trung cấp (bao có cả học sinh xuất sắc nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề cùng trung cấp cho chuyên nghiệp);

- fan học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề cực nhọc tuyển sinh mà lại xã hội mong muốn theo hạng mục do Thủ trưởng cơ quan thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở tw quy định;

- fan học những ngành, nghề trình độ đặc thù thỏa mãn nhu cầu yêu mong phát triển tài chính - làng hội, quốc phòng, bình an theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Các ngành chuyên môn đặc thù vị cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền ban hành, theo Thông tứ liên tịch 09 năm 2016.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 mon 03 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02THÁNG 10 NĂM năm ngoái CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚICƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌCPHÍ, HỖ TRỢ đưa ra PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC năm ngoái - năm 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của bao gồm phủquy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 mon 12 năm trước đó của chủ yếu phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của cục Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Lao cồn - yêu thương binh với Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 10 năm năm ngoái của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về chế độ thu, cai quản họcphí đối với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế miễn,giảm học tập phí, hỗ trợ ngân sách học tập từnăm học 2015 - năm nhâm thìn đến năm học 2020 - 2021;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm và bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh với Xã hội ban hànhThông tứ liên tịch lí giải thực hiện một trong những Điều của Nghịđịnh số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định về qui định thu, thống trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân và cơ chế miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học năm ngoái -2016 mang lại năm học tập 2020 - 2021.

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh

Thông bốn này hướng dẫn triển khai mộtsố Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 10 năm năm ngoái của thiết yếu phủquy định về phép tắc thu, cai quản học phíđối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảmhọc phí, hỗ trợ chi tiêu học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học tập 2020 - 2021(sau đây gọi là Nghị định 86).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng so với tất cảcác mô hình nhà trường ở những cấp học, chuyên môn đào tạo và cơ sở giáo dục kháccủa hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông bốn này áp dụng so với trẻem học mầm non, học sinh phổ thông; học tập sinh, sinh viên hệcử tuyển; học viên trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trườngdự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học tập viên cao học,nghiên cứu vớt sinh học bao gồm quy, học liên thông theo bề ngoài đào tạo bao gồm quytại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học; học tập viên học ở cáctrung vai trung phong giáo dục tiếp tục theo lịch trình trung học cơ sở, trung học phổthông.

Điều 3. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 và 9 Điều 5 Nghị định86

1. Trên cơ sở khung khoản học phí được quyđịnh tại Khoản 1 Điều 4 và mức trần học phí tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 của Nghị định 86, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh trình Hội đồng nhândân thuộc cấp cơ chế mức học phí rõ ràng hàng năm (đối với các cơ sở giáo dụcdo địa phương quản lý) phù hợp với từng vùng, miền; phù hợp với các cấp học vàtrình độ đào tạo (giáo dục mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông, giáo dục đào tạo nghề nghiệp,giáo dục đại học và sau đại học); tương xứng với các nhóm ngành nghề huấn luyện vàhình thức đào tạo và giảng dạy (giáo dục thiết yếu quy và giáo dục và đào tạo thường xuyên), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệtđề án tự chủ về nút thu học phí của những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dụcđại học tập tự đảm bảo kinh tầm giá chi tiếp tục và chi chi tiêu thuộc địa phương quảnlý.

3. Những cơ sở giáo dục nghề nghiệp vàđại học công lập không tự đảm bảo an toàn kinh tổn phí chi liên tiếp và chi đầu tư được ápdụng khung ngân sách học phí theo nguyên lý tại Khoản 2, Khoản 3 cùng Điểm aKhoản 4 Điều 5 Nghị định 86.

4. Người học theo vẻ ngoài đào tạotín chỉ, mô-đun chưa hẳn nộp học phí đối với các tín chỉ, mô-đun, môn học đượcmiễn hoặc chưa phải học.

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vàgiáo dục đại học công lập thuộc cấp Trung ương làm chủ được chính sách mức họcphí đối với các trường vừa lòng học lại. Ủy bannhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ra quyết định về mức tiền học phí họclại so với các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệpvà đh công lập nằm trong thẩm quyền làm chủ trực tiếp của địa phương. Mức tiền học phí học lại tối đa không vượt vượt mứctrần tiền học phí quy định trên Nghị định 86 phù hợp với từng mô hình đơn vị.

6. Những cơ sở giáo dục tiến hành côngkhai mức tiền học phí theo phương pháp của Thông bốn số09/2009/TT-BGDĐT ngày thứ 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất về banhành quy định thực hiện công khai minh bạch đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dụcquốc dân. Cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp thực hiện công khai minh bạch mức học phí theo quy địnhtại Khoản 5 Điều 23 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Điều 4. Phía dẫn Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86

1. Đối tượng không hẳn đóng học phí:

a) học sinh tiểu học trường công lập;

b) học tập sinh, sv ngành sư phạmhệ chủ yếu quy sẽ theo học tại những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục và đào tạo đại họccông lập, theo chỉ tiêu đào tạo của phòng nước;

c) tín đồ theo học những ngành trình độ chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu mong phát triển tài chính - làng hội, quốcphòng, bình an theo chính sách của LuậtGiáo dục đại học. Những ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước gồm thẩm quyềnban hành.

2. Đối tượng đượcmiễn học tập phí:

a) người dân có công với bí quyết mạng vàthân nhân của người dân có công với giải pháp mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công vớicách mạng được hợp nhất tại văn phiên bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 mon 7 năm 2012 củaVăn phòng Quốc hội. Cố thể:

- anh hùng Lực lượng vũ trang nhândân; thương binh; tín đồ hưởng chính sách như yêu đương binh; nhân vật lao độngtrong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

- nhỏ củangười vận động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); bé của ngườihoạt động bí quyết mạng từ ngày 01 mon 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa mon Támnăm 1945 (nếu có); nhỏ của hero Lực lượng vũ trangnhân dân; nhỏ của nhân vật Lao hễ trong thời kỳ khángchiến; bé của liệt sỹ; con của thươngbinh; nhỏ của người hưởng chế độ như yêu mến binh; con của dịch binh; nhỏ của người chuyển động khángchiến bị nhiễm độc hại hóa học.

b) trẻ em học mẫu giáo cùng học sinh, sinhviên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy địnhcủa Thủ tướng chính phủ;

c) trẻ nhỏ học mẫugiáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng chế độ tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định thiết yếu sáchtrợ góp xã hội đối với đối tượng bảo trợ buôn bản hội. Nắm thể:

- Bị vứt rơi chưa xuất hiện người dìm làmcon nuôi;

- mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi cha hoặc chị em và bạn còn lạimất tích theo biện pháp của pháp luật;

- Mồ côi thân phụ hoặc mẹ và fan còn lạiđang hưởng cơ chế chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ làng mạc hội, công ty xã hội;

- Mồ côi thân phụ hoặc bà bầu và bạn còn lạiđang trong thời hạn chấp hành án phạt tù đọng tại trại giam hoặc vẫn chấp hành quyếtđịnh xử lý vi phạm hành bao gồm tại ngôi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc,cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả cha và bà bầu mất tích theo quy địnhcủa pháp luật;

- Cả thân phụ và người mẹ đang hưởng cơ chế chămsóc, nuôi dưỡng tại đại lý bảo trợ làng mạc hội,nhà làng hội;

- Cả cha và người mẹ đang trong thời gianchấp hành án phạt tù hãm tại trại giam hoặc vẫn chấp hành đưa ra quyết định xử lý vi phạmhành bao gồm tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắtbuộc;

- thân phụ hoặc bà bầu mất tích theo quy địnhcủa pháp luật và người còn lại hưởng chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảotrợ xóm hội, đơn vị xã hội;

- phụ vương hoặc mẹ mất tích theo quy địnhcủa pháp luật và người sót lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hãm tại trạigiam hoặc vẫn chấp hành ra quyết định xử lý phạm luật hànhchính trên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, các đại lý cai nghiện bắt buộc;

- phụ thân hoặc người mẹ đang hưởng chế độ chămsóc, nuôi chăm sóc tại các đại lý bảo trợ làng mạc hội, nhà xã hội và người sót lại đangtrong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đã chấp hành quyết địnhxử lý phạm luật hành chủ yếu tại ngôi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, cơ sởcai nghiện bắt buộc.

d) trẻ em học mẫu mã giáo và học viên phổthông có bố mẹ thuộc diện hộ nghèo theo mức sử dụng của Thủ tướng bao gồm phủ;

e) học sinh, sv hệ cử tuyển chọn (kểcả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trởlên);

f) học viên trường phổ biến dân tộcnội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;

g) học tập sinh, sinh viên học tập tại các cơsở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số ở trong hộnghèo với hộ cận nghèo theo hiện tượng của Thủ tướng Chínhphủ;

h) sinh viên học chuyên ngành Mác -Lê nin và tư tưởng hồ nước Chí Minh;

i) học sinh, sinh viên, học viên họcmột trong các chuyên ngành Lao, Phong, chổ chính giữa thần, giám định pháp Y, Pháp y tâmthần và Giải phẫu căn bệnh tại các cơ sở đào tạo và huấn luyện nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêuđào tạo trong phòng nước;

k) học sinh, sinh viên tín đồ dân tộcthiểu số khôn xiết ít tín đồ ở vùng có Điều kiện tài chính - làng mạc hội trở ngại hoặc quánh biệtkhó khăn. Nuốm thể:

- Người dân tộc thiểu số vô cùng ít ngườibao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, BốY, mê say La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

- Vùng có Điều kiện tài chính - buôn bản hộikhó khăn và quan trọng khó khăn được xác định theo những văn bạn dạng quy định tại phụ lụcI tất nhiên Thông tứ liên tịch này.

l) sinh viên cao đẳng, đại học,học viên cao học, nghiên cứusinh học những chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

m) Người tốt nghiệp trung học đại lý họctiếp lên trình độ chuyên môn trung cấp (bao bao gồm cả học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học các đại lý họctiếp lên trình độ trung cung cấp nghề cùng trung cung cấp chuyên nghiệp);

n) người học những trình độ trung cấp,cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó khăn tuyển sinh nhưng lại xã hội mong muốn theodanh Mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục công việc và nghề nghiệp ở trungương quy định;

o) bạn học các ngành, nghề chăm mônđặc thù đáp ứng nhu cầu yêu mong phát triển kinh tế - xã hội, quốcphòng, bình yên theo hiện tượng của Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Những ngành chuyênmôn tính chất do cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền ban hành.

3. Đối tượng được giảm học phí:

a) Các đối tượng người tiêu dùng được giảm 70% họcphí gồm:

- học tập sinh, sinh viên học những ngànhnghệ thuật truyền thống cuội nguồn và đặc thù trong những trường văn hóa truyền thống - thẩm mỹ và nghệ thuật công lậpvà không tính công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống cuội nguồn Huế,đờn ca tài tử phái mạnh Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệthuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật và thẩm mỹ ca trù, thẩm mỹ và nghệ thuật bài chòi, màn trình diễn nhạccụ truyền thống;

- học tập sinh, sinh viên các chuyênngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc;một số nghề học tập nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp.Danh Mục những nghề học tập nặng nhọc, độc hại, nguy hại do bộ Lao cồn - Thươngbinh cùng Xã hội quy định;

- trẻ nhỏ học mẫu giáo và học sinh,sinh viên là người dân tộc thiểu số (không nên là dân tộc thiểu số khôn cùng ít người)ở vùng tất cả Điều kiện kinh tế - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn theo khí cụ của cơquan bao gồm thẩm quyền. Núm thể:

+ Người dân tộc bản địa thiểu số (không phảilà dân tộc thiểu số khôn xiết ít tín đồ theo luật pháp tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thôngtư liên tịch này);

+ Vùng gồm Điều kiện tài chính xã hội đặcbiệt khó khăn: được vẻ ngoài tại phụ lục I đương nhiên Thông bốn liên tịch này (trừcác vùng có Điều kiện kinh tế - làng mạc hội nặng nề khăn).

b) Các đối tượng người dùng được giảm 1/2 họcphí gồm:

- trẻ nhỏ học mẫu giáo với học sinh,sinh viên là nhỏ cán bộ, công nhân, viên chức mà thân phụ hoặc mẹ bị tai nạn đáng tiếc lao độnghoặc mắc bệnh nghề nghiệp và công việc được tận hưởng trợ cấp thường xuyên;

- trẻ nhỏ học mẫu mã giáo và học sinh phổthông có phụ huynh thuộc hộ cận nghèo theo cơ chế của Thủ tướng chính phủ.

4. Đối tượng được hỗ trợ ngân sách họctập:

a) trẻ em học chủng loại giáo và học sinh phổthông không cha mẹ cả thân phụ lẫn mẹ;

b) trẻ nhỏ học chủng loại giáo và học sinh phổthông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo phương tiện của Thủ tướngChính phủ;

c) trẻ em học mẫu mã giáo và học viên phổthông có bố mẹ thuộc diện hộ nghèo theo lao lý của Thủ tướng bao gồm phủ.

Điều 5. Hướng dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86

1. Đối với người học tại những cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh công lập

a) hồ nước sơ:

- Đơn kiến nghị miễn, giảm chi phí khóa học và hỗtrợ chi phí học tập:

+ Đối với các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện đượcmiễn, giảm khoản học phí học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên: Mẫu solo theo phụ lục II.

+ Đối cùng với các đối tượng người dùng thuộc diện đượchỗ trợ chi tiêu học tập học mầm non, phổ thông, giáo dục đào tạo thường xuyên: Mẫu đối chọi theo phụ lục III.

+ Đối với các đối tượng thuộc diện miễn,giảm học phí học ở cửa hàng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục và đào tạo đại học: Mẫu solo theo phụ lục IV.

- bạn dạng sao xác nhận giấy tờ chứngminh thuộc đối tượng miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ giá thành học tập so với các đốitượng sau:

+ Giấy chứng thực của cơ quan thống trị đốitượng người dân có công đối với đối tượng người tiêu dùng được dụng cụ tại Điểm a Khoản 2 Điều 4Thông tứ liên tịch này;

+ Giấy xác thực khuyết tật vì chưng Ủy ban nhân dân cung cấp xã cung cấp hoặc ra quyết định vềviệc trợ cung cấp xã hội của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện đối với đối tượng người dùng được khí cụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịchnày với giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp cho hoặc xác nhận;

+ đưa ra quyết định về vấn đề trợ cấp xã hội củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện đối vớiđối tượng được vẻ ngoài tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tứ liên tịch này;

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo bởi Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp hoặc chứng thực cho đốitượng được luật tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông bốn liên tịch này;

+ Giấy khai sinh và sách vở chứngminh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vị Ủy bannhân dân cấp xã cung cấp hoặc xác nhận cho đối tượng người sử dụng được công cụ tại Điểm g Khoản2 Điều 4 Thông tứ liên tịch này;

+ Giấy khai sinhvà sổ hộ khẩu hay trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng người dùng đượcquy định trên Điểm k Khoản 2 với gạch đầu dòng thứ ba Điểm aKhoản 3 Điều 2 Thông bốn liên tịch này;

+ Bằng tốt nghiệp trung học đại lý đốivới đối tượng người dùng được vẻ ngoài tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;

+ Sổ tận hưởng trợ cấp hàng tháng của chahoặc mẹ bị tai nạn ngoài ý muốn lao cồn hoặc mắc bệnh công việc và nghề nghiệp do tổ chức triển khai bảo hiểm thôn hộicấp đối với đối tượng được lý lẽ tại gạch ốp đầu dòng trước tiên Điểm b Khoản 3 Điều4 Thông tứ liên tịch này;

+ Giấy tờ minh chứng là hộ cận nghèodo Ủy ban nhân dân cấp cho xã cấp cho hoặc xác nhậncho đối tượng người tiêu dùng được khí cụ tại gạch men đầu dòng thứ nhì Điểm b Khoản 3 Điều 4Thông tứ liên tịch này;

- Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinhphổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa trực thuộc diện được hỗ trợ chiphí học tập, chỉ yêu cầu làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan liêu nói trên kèm cácđơn theo chủng loại (phụ lục II và III) của Thông tư liên tịch này;

- fan học ở trong diện miễn, sút họcphí cùng hỗ trợ ngân sách học tập chỉ cần làm 01 cỗ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gianhọc tập. Riêng đối với người học tập thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗiđầu học kỳ yêu cầu nộp bổ sung cập nhật giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để gia công căn cứxem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập mang lại kỳ học tiếp theo.

b) Trình từ bỏ thực hiện:

- trong vòng 45 ngày tính từ lúc ngày khaigiảng năm học, phụ huynh (hoặc tín đồ giám hộ) trẻ em học mẫu mã giáo, học viên phổthông, học viên học chương trình trung học các đại lý và trunghọc ít nhiều học ở các trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên; học sinh, sinh viên, họcviên học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học có Đơn ý kiến đề xuất miễn,giảm học phí và hỗ trợ giá thành học tập và bạn dạng sao giấy tờ minh chứng thuộc đốitượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ giá cả học tập gửi cơ sở giáo dục;

- các đại lý giáo dục nghề nghiệp và giáodục đh căn cứ vào chuyên ngành học của fan học để đưa ra quyết định miễn, giảmhọc phí đối với người học tập thuộc diện miễn, giảm ngân sách học phí đượcquy định tại: Điểm h, i Khoản 2, gạch đầudòng máy nhất, gạch men đầu dòng thứ nhị Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông bốn liên tịchnày.

c) trách nhiệm xét để ý và thẩm địnhhồ sơ:

- Đối với trường thiếu nhi và trung họccơ sở: Hiệu trưởng nhà trường gồm tráchnhiệm xét coi sóc hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗtrợ giá cả học tập gởi phòng giáo dục đào tạo và đào tạo;

- Đối với trường trung học phổ thôngvà những cơ sở giáo dục trực ở trong sở giáodục với đào tạo: Hiệu trưởng nhà trường có nhiệm vụ xétduyệt hồ nước sơ và lập danh sách học viên được miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ chi phíhọc tập gửi sở giáo dục và đào tạo;

- Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà giáo dục đào tạo đại học: Thủtrưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đh có trách nhiệmxét duyệt y hồ sơ và quyết định miễn, bớt học phí đối với học sinh, sv vàhọc viên; bên cạnh đó lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảmhọc mức giá theo mẫu công cụ tại phụ lục VIII, XII report cơ quan thống trị cấptrên trực tiếp. Cơ quan làm chủ cấp bên trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫuquy định tại phụ lục IX, XII gửi bộ Tài bao gồm tổng hợp, trình cấp bao gồm thẩm quyềnbố trí tởm phí thực hiện trong dự toán ngân sách chi tiêu hàng năm.

Thời gian họcsinh, sinh viên bị kỷ luật hoàn thành học hoặc buộc thôi học, họclưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không còn được cung cấp bù tiềnmiễn, bớt học phí.

2. Đối với người học tại những cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh ngoàicông lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp lớn nhànước, tổ chức triển khai kinh tế

a) Trình tự thực hiện và hồ sơ:

Trong vòng 45 ngày tính từ lúc ngày bắt đầukhai giảng năm học, cha mẹ (hoặc tín đồ giám hộ) trẻem học mẫu mã giáo, học viên phổ thông; học tập sinh, sinh viên học tập ởcác đại lý giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đh phải làm đơn có xác thực củanhà trường nhờ cất hộ về:

- Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo: Đối vớitrẻ em học chủng loại giáo, học sinh tiểu học thuộc trường vừa lòng được hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học trung họccơ sở (đơn cấp cho bù chi phí miễn, giảm học phí mẫu theo phụ lụcV; đơn hỗ trợ chi phí học tập mẫu theo phụ lục III).

- Sở giáo dục và đào tạo: Đối với họcsinh học tập trung học phổ biến (đơn cung cấp bù tiền miễn, giảm khoản học phí mẫu theo phụ lụcV; đối chọi hỗ trợ chi phí học tập mẫu mã theo phụ lục III).

- chống lao động-thương binh cùng xã hội:Đối với học sinh, sinh viên học tập ở những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đạihọc (mẫu solo theo phụ lục VI).

Tùy theo từng đối tượng người dùng được miễn, giảmhọc tổn phí và hỗ trợ giá cả học tập, kèm theo đối kháng là bạn dạng sao xác nhận một trongcác sách vở và giấy tờ được luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông bốn này. Riêng biệt đối vớingười học học các ngành, nghề được luật pháp tại Điểm h, i Khoản 2 cùng gạch đầudòng thiết bị nhất, gạch đầu mẫu thứ nhì Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông bốn liên tịchnày, kèm theo đơn kiến nghị miễn, giảm ngân sách học phí là giấy xác nhận của bên trường.

b) Đối với trẻ nhỏ mẫu giáo với họcsinh phổ thông vừa ở trong diện được miễn, giảm tiền học phí vừa nằm trong diện được hỗ trợchi mức giá học tập, chỉ bắt buộc làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liênquan nói trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục III và phụ lục V) của Thông bốn liêntịch này;

c) người học nằm trong diện được miễn, giảmhọc tổn phí và hỗ trợ chi tiêu học tập chỉ đề nghị làm 01 cỗ hồ sơ nộp lần đầu mang lại cảthời gian học tập. Riêng so với người học tập thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèothì vào đầu mỗi học kỳ đề xuất nộp bổ sung cập nhật giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèođể làm địa thế căn cứ xem xét miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập đến kỳ họctiếp theo;

d) trọng trách xét duyệt, thẩm định hồsơ cùng xác nhận:

- Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổthông: trong khoảng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp bù chi phí khóa học và hỗtrợ túi tiền học tập, Hiệu trưởng bên trường có trách nhiệm chứng thực đầy đủ những nội dung theo mẫu phương tiện tại Phụ lục III với Phụ lục V củaThông tư liên tịch này.

Xem thêm: Hệ Thống Thông Tin Trong Y Tế, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Khai Báo Y Tế

- Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệpvà giáo dục đại học: trong khoảng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị cấp bùtiền miễn, sút học phí, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghềnghiệp cùng giáo dục đại học có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung được quyđịnh trên Phụ lục VI cố nhiên Thông bốn liên tịch này;

- Thủ trưởng những cơ sở giáo dục đào tạo hoàntoàn phụ trách về ngôn từ đãxác thừa nhận trên đơn kiến nghị của fan học.

- Đối với những lần cấp bù chi phí miễn,giảm chi phí khóa học và hỗ trợ giá thành học tập những lần sau, bạn học không phải làmđơn ý kiến đề xuất cấp bù tiền miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chiphí học tập tập. Trong tầm 30 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ mới cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông, giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh có trách nhiệm cấp chongười học tập Giấy chứng thực được pháp luật tại Phụ lục VII kèm theo Thông bốn liên tịchnày.

đ) thời hạn họcsinh, sinh viên bị kỷ luật dứt học hoặc buộc thôi học, học giữ ban, học lại,học bổ sung thì sẽ không còn được cấp cho bù tiềnmiễn, bớt học phí.

Điều 6. Hướng dẫn thủ tục cấpbù tiền miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập

1. Phương thức cấp bù chi phí miễn, giảmhọc phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Kinh phí thực hiện cấp bù chi phí khóa học chocơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại họccông lập được giá cả nhà nước cấp hàng năm theo hiệ tượng giao dự toán. Việcphân bổ dự toán ngân sách đầu tư thực hiện cơ chế cấp bù khoản học phí cho cửa hàng giáo dụcmầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh công lập được thựchiện mặt khác với thời Điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước mặt hàng năm. Khigiao dự toán cho các cơ sở giáo dục, cơ quan nhà quản nên ghi rõ dự trù kinhphí thực hiện cơ chế cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn,giảm khoản học phí đang theo học tập tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục đào tạo nghềnghiệp với giáo dục đại học công lập.

Khi rút dự toán ngân sách đầu tư cấp bù tiềnmiễn, sút học phí, cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp vàgiáo dục đại học công lập cần gửi phòng ban Kho tệ bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịchbản tổng hợp đề xuất cấp bù tiền học phí miễn, giảm (gồm các nội dung: họ tênngười học thuộc diện được miễn, giảm chi phí khóa học hiện đang theo học tại trường; mứcthu học phí của nhà trường; mức ngân sách học phí miễn, sút và tổng yêu cầu kinh mức giá đềnghị cấp bù).

Nguồn kinh phí chi tiêu nhà nước cấpbù tiền học phí miễn, bớt cho cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổ thông, trung tâmgiáo dục thường xuyên; đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học công lậpđược trường đoản cú chủ áp dụng theo qui định hiện hành về chế độ tự chủ tài thiết yếu của đơnvị sự nghiệp công lập.

2. Phương thức đưa ra trả chi phí hỗ trợchi tổn phí học tập so với các đối tượng người dùng đang học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo mầm nonvà càng nhiều công lập

a) Phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo chịutrách nhiệm đưa ra trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi tiêu học tập trực tiếp bằng tiềnmặt cho phụ huynh (hoặc bạn giám hộ) trẻ em học chủng loại giáo, học viên tiểu học, họcsinh trung học các đại lý hoặc ủy quyền đến cơ sở giáo dục chitrả, quyết toán với phòng giáo dục và đào tạo vàđào tạo;

b) Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo chịu tráchnhiệm đưa ra trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ túi tiền học tập trực tiếp bằng tiền mặtcho bố mẹ học sinh (hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên học tập ở các trung vai trung phong giáo dục tiếp tục và học sinh học tại các cơ sở giáodục khác vì chưng Sở giáo dục đào tạo và giảng dạy quảnlý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán vớiSở giáo dục và đào tạo và đào tạo;

c) ngân sách đầu tư hỗ trợ ngân sách học tập đượccấp không thực sự 9 tháng/năm học tập và bỏ ra trả gấp đôi trong năm: Lần 1 đưa ra trả 4 thángvào tháng 10 hoặc mon 11; Lần 2 chi trả 5 tháng trong tháng 3 hoặc mon 4;

d) trường hợp cha mẹ (hoặc fan giámhộ) trẻ em học mẫu mã giáo và học viên chưa nhận tiền hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập theothời hạn điều khoản thì được truy vấn lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

3. Phương thức bỏ ra trả tiền miễn, giảmhọc chi phí và hỗ trợ giá thành học tập đối với người học tập ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoàicông lập; các đại lý giáo dục nghề nghiệp vàgiáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế

a) Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy chịutrách nhiệm đưa ra trả, quyết toán ngân sách đầu tư cấpbù khoản học phí và hỗ trợ giá cả học tập trực tiếp bởi tiền mặt(hoặc ủy quyền mang đến cơ sở giáo dục và đào tạo chi trả) cho cha mẹ (hoặc ngườigiám hộ) trẻ nhỏ học mẫu mã giáo, học viên tiểu học tập và học viên trung học cơ sở;

b) Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy chịu tráchnhiệm bỏ ra trả, quyết toán kinh phí cấp bù tiền học phí và hỗ trợ giá thành học tập trực tiếp bởi tiền mặt cho cha mẹ họcsinh trung học phổ thông hoặc ủy quyền mang đến cơ sở giáo dục chi trả;

c) chống lao hễ - yêu thương binh cùng xãhội phụ trách chi trả, quyết toán kinh phí đầu tư cấp bù chi phí khóa học trực tiếp bằngtiền phương diện cho phụ huynh học sinh, sinh viên vẫn học tại những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp vàgiáo dục đại học.

Trường hợp họcsinh, sv bị kỷ luật xong học hoặc buộc thôi học tập thì cơ sở giáo dục đào tạo nghềnghiệp và giáo dục đh nơi học sinh, sinh viên đã học gửi thông báo đểphòng lao rượu cồn - yêu mến binh với xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh,sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơsở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đại học thì chống lao hễ - yêu thương binh vàxã hội liên tiếp thực hiện chi trả. Thời hạn học giữ ban, học tập lại, hoàn thành học, họcbổ sung sẽ không còn được tính để bỏ ra trả tiền cấp cho bù miễn, sút học phí;

d) ngân sách đầu tư cấp bù chi phí miễn, giảm họcphí và hỗ trợ chi phí học tập được cấpkhông thừa 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/nămhọc (đối với học tập sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc giáo dụcđại học) và triển khai 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học tập sinhmầm non với phổ thông), 5 mon (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sởgiáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) trong thời điểm tháng 10 hoặctháng 11; Lần 2 đưa ra trả 5 tháng trong thời điểm tháng 3 hoặc tháng 4;

đ) trường hợp cha mẹ (hoặc bạn giámhộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh,sinh viên chưa nhận tiền cung cấp bù khoản học phí và hỗ trợ túi tiền học tập theo thời hạn khí cụ thì được truy hỏi lĩnh vào kỳ bỏ ra trả tiếp theo.

Điều 7. Hướng dẫncông tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán cùng nguồn kinh phí chi trả cung cấp bù họcphí, hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập

1. Lập dự toán, phân bổ và quyết toánkinh phí đưa ra trả cấp bù chi phí khóa học và hỗ trợ giá cả học tập

a) Lập dự toán

Hàng năm, căn cứ thông tư của Thủ tướngChính đậy về bài toán xây dựng kế hoạch phát triển tài chính xã hộivà dự toán chi phí nhà nước năm kế hoạch; Thông tứ hướng dẫn của bộ Tài chínhvề việc xây dựng dự toán giá thành nhà nước năm kế hoạch; dự kiến con số cácđối tượng nằm trong diện được miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ giá thành học tập, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, các Bộ ngành, cơ quanTrung ương thành lập dự toán nhu yếu kinh phí bỏ ra trả cung cấp bù khoản học phí và hỗ trợchi giá thành học tập tổng hợp bình thường trong dự kiến yêu cầu dự toán chi ngân sách chi tiêu nhànước của địa phương, của Bộ, ngành gửi bộ Tài bao gồm cùng thời gian report dựtoán ngân sách chi tiêu nhà nước năm kế hoạch. Ví dụ như sau:

- cấp bù học tập phí cho những cơ sở giáo dụccông lập:

+ Cơ sởgiáo dục thiếu nhi và thêm công lập địa thế căn cứ mức thu chi phí khóa học do Hội đồng nhândân cấp tỉnh pháp luật và số lượng đối tượng người tiêu dùng được miễn, giảmhọc chi phí để lập danh sách, phát hành dự toán kinh phí đề nghị cấp cho bù tiền học phímiễn, sút (kèm theo những hồ sơ chứng thực đối tượng theo điều khoản tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tứ này) như sau: Đối vớitrường thiếu nhi và trung học cơ sở: nhờ cất hộ về Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy thẩm định,tổng vừa lòng gửi cơ hậu sự chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp gồm thẩm quyền bốtrí dự toán kinh phí đầu tư thực hiện; Đối với ngôi trường trung họcphổ thông và những cơ sở giáo dục trực nằm trong Sởgiáo dục với đào tạo: gửi về Sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy thẩm định, tổng thích hợp gửi cơquan tài bao gồm cùng cung cấp để tổng đúng theo trình cấp gồm thẩm quyền sắp xếp dự toán kinhphí thực hiện;

+ các đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáodục đh công lập địa thế căn cứ mức thu chi phí khóa học tương ứng cùng với từng ngành, nghề đàotạo của ngôi trường (không vượt quá mức cần thiết trần ngân sách học phí quy định trên Nghị định 86) và sốlượng đối tượng người tiêu dùng được miễn, giảm học phí lập danh sách, xây dựng dự toán kinhphí gởi Cơ quan chủ đạo thẩm định, tổng đúng theo gửi cỗ Tài chính, Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo nên và cỗ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng thích hợp trình cấp tất cả thẩm quyềnbố trí dự toán kinh phí thực hiện.

- hỗ trợ chi phíhọc tập mang lại các đối tượng theo mức sử dụng tại Điều 10 của Nghị định86

Phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện hoặc Sởgiáo dục và huấn luyện căn cứ nấc hỗ trợ chi tiêu học tập được quy địnhtại Nghị định 86 (100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở cùng các đồ dùng khác) cùng số lượng đối tượng người tiêu dùng được hỗtrợ túi tiền học tập để lập danh sách bao gồm cả các đối tượng người dùng học công lập và ko kể công lập (kèm theo các hồ sơxác nhận đối tượng người sử dụng theo hình thức tại Điều 5 của Thông bốn liên tịch này), thẩm định,tổng hợp và thi công dự toán ngân sách đầu tư gửi cơ săng chính cùng cấp cho tổng hợptrình cấp bao gồm thẩm quyền sắp xếp dự toán kinh phí thực hiện.

- cung cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảmhọc phí cho tất cả những người học tại các cơ sở giáodục quanh đó công lập; đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh thuộc doanhnghiệp bên nước, tổ chức kinh tế:

+ Phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy căn cứ mứcthu học tập phí của các trường mầm non, trung học đại lý công lập vào vùng vì Hộiđồng nhân dân cấp cho tỉnh hình thức và số lượng đối tượng người dùng được miễn, sút học phíđang học tập tại các trường mần nin thiếu nhi và trung học tập cơ sở bên cạnh công lập bên trên địa bànđể lập list (kèm theo những hồ sơ xác nhận đối tượng theo nguyên lý tại Khoản2 Điều 5 của Thông tứ liên tịch này) thẩm định, tổng hợp và phát hành dự toánkinh mức giá gửi cơ thùng chính cùng cấp tổng phù hợp trình cấp bao gồm thẩm quyền tía trídự toán kinh phí thực hiện;

+ Sởgiáo dục và huấn luyện và đào tạo căn cứ nấc thu học phí của các trường trung học phổ thôngcông lập trong vùng bởi Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh mức sử dụng và con số đối tượngđược miễn, giảm học phí đang học tại các trường trung học tập phổ thông không tính cônglập trên địa phận để lập list (kèm theo những hồ sơ xác thực đối tượng theoquy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông bốn liên tịch này) thẩm định, tổng hợp vàxây dựng dự toán ngân sách đầu tư gửi cơ hậu sự chính cùng cấp tổng đúng theo trình cung cấp cóthẩm quyền bố trí dự toán ngân sách đầu tư thực hiện;

+ chống lao đụng - yêu mến binh cùng xãhội cấp cho huyện địa thế căn cứ mức trần học phí của chương trình phổ thông tại cửa hàng giáo dụcnghề nghiệp và giáo dục đh chưa tự bảo đảm chi tiếp tục và bỏ ra đầu tưtương ứng cùng với từng ngành, nghề giảng dạy được chính sách tại Nghị định 86 và số lượngđối tượng được miễn, giảm chi phí khóa học học ở những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáodục đại học ngoài công lập và thuộc những doanh nghiệp đơn vị nước, tổ chức kinh tếđể lập list (kèm theo những hồ sơ chứng thực đối tượng theo khí cụ tại Khoản2 Điều 5 của Thông tư liên tịch này) thẩm định, tổnghợp và kiến thiết dự toán kinh phí đầu tư gửi cơ cỗ áo chính cùng cung cấp đểtổng hòa hợp trình cấp tất cả thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách đầu tư thực hiện.

- căn cứ tổng hợp danh sách, kinh phíthực hiện nay miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập vì chưng Phòng giáo dục và đào tạo và đàotạo, phòng lao rượu cồn thương binh và xã hội thẩm định, cơ cỗ ván chính cùng cấptổng đúng theo trình Ủy ban nhân dân cung cấp huyệnra đưa ra quyết định phê lưu ý và thông báo hiệu quả cho cơ sở giáo dục đào tạo mầm non và phổ biến cơ sở; mặt khác gửi Sở tài chính, Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và Sở lao đụng - yêu đương binh cùng xã hội tổng hợp bố trí kinh phí.

Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện cùng của Sở giáo dục vàđào tạo, Sở tài thiết yếu chủ trì phối phù hợp với Sở giáo dục đào tạo và đào tạo tổng vừa lòng số đối tượng, nhu yếu kinhphí để report Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt, sắp xếp kinh phí, bên cạnh đó gửi báo cáo về cỗ Tài chính, cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, bộ Lao động-Thương binh cùng Xã hội (Phụ lục số X, XI, XII và phụ lụcXIII).

b) phân chia dự toán

Căn cứ đưa ra quyết định giao dự trù ngânsách nhà nước của Thủ tướng bao gồm phủ:

- Ủyban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ra quyết định phân bổkinh phí tiến hành chi trả cấp bù tiền học phí và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập vào dựtoán đưa ra sự nghiệp giáo dục huấn luyện và đào tạo địa phương theo chế độquy định;

- những Bộ, ngành, cơ sở Trung ươngquyết định phân chia kinh phí cung cấp bù học tập phí cho những cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà giáo dục đh công lập trực nằm trong theo chế độ quy định.

c) cai quản và quyết toán gớm phí

- các cơ quan, đơn vị chức năng được giao kinhphí tiến hành chi trả cấp bù chi phí khóa học và hỗ trợchi phí tổn học tập tất cả trách nhiệm cai quản và sử dụng kinh phí đúng Mục đích, theođúng chế độ của LuậtNgân sách bên nước cùng gửi report quyếttoán kinh phí tiến hành các cơ chế này về phòng ban quảnlý cung cấp trên để tổng hợp, nhờ cất hộ cơ săng chính cùng cấp cho trướcngày 20/7 hàng năm làm căn cứ xác định, sắp xếp dự toán kinh phí của năm kế hoạch.

- Số liệu quyếttoán kinh phí đầu tư chi trả cung cấp bù ngân sách học phí và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập được tổng hợpchung trong report quyết toán chi ngân sách chi tiêu nhà nước hàng năm của đơn vị và đượcthực hiện theo đúng quy định hiện nay hành củaLuật ngân sách chi tiêu Nhà nước, các văn phiên bản hướngdẫn luật và Mục lục giá cả Nhà nước hiện tại hành.

2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí triển khai chi trả chếđộ cấp cho bù khoản học phí và hỗ trợ chi phí học tậptheo chế độ tại Thông bốn này được giao trong dự trù chisự nghiệp giáo dục đào tạo và giảng dạy hàng năm của địa phương, của những Bộ, ngành với cơquan tw theo chính sách sau đây:

a) giá cả trungương hỗ trợ giá thành địa phương để thực hiện cơ chế miễn, giảm học phí vàhỗ trợ chi tiêu học tập cho người học theo nguyên tắc: hỗ trợ 100% so với địaphương không tự cân đối được giá thành và tỉnh giấc Quảng Ngãi,hỗ trợ một nửa kinh phí so với địa phương có xác suất Điều tiết về ngân sách chi tiêu trungương bên dưới 50%, những địa phương còn lại tự bảo đảm an toàn kinh phí;

b) Ủy ban nhândân các tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương sắp xếp ngân sách địa phương cùng rất nguồnhỗ trợ của giá cả trung ương nhằm thựchiện chính sách miễn, giảm khoản học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho những người học theo quy định;

c) giá cả trung ương đảm bảo an toàn kinhphí thực hiện cấp bù học tập phí cho những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đào tạo đạihọc do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý;

d) ngôi trường hợp xong xuôi năm ngân sách,phần chi phí trung ương cung cấp thực hiện chính sách miễn, giảm khoản học phí và hỗtrợ túi tiền học tập theo khí cụ tại Nghị định 86 không áp dụng hết (nếu có) được đưa sang năm tiếp theo để thường xuyên thực hiện, không đượcsử dụng cho mục tiêu khác. Trường hợp trong thời hạn thiếu kinh phí phần ngân sách trung ương cung cấp theo quy định, những bộ,ngành và địa phương có báo cáo cụ thể để cỗ Tài chủ yếu xem xét bổ sung kinh phíđể thực hiện.

Điều 8. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông bốn liên tịch này còn có hiệu lựcthi hành tính từ lúc ngày 16 mon 5 năm 2016.

2. Thời Điểm tiến hành cơ chế thu, quảnlý học phí, cơ chế miễn, giảm chi phí khóa học và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập phương tiện tạiThông tư liên tịch này được tính từ thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2015.

3. Thông tứ liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, cỗ Tài chính và bộ Lao cồn - yêu thương binh và Xã hội gợi ý thực hiệnmột số Điều của Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, sút họcphí, hỗ trợ túi tiền học tập và phép tắc thu, áp dụng học phí so với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học tập 2010 - 2011 mang đến năm học 2014 - năm ngoái và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửa đổi,bổ sung một số trong những Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông bốn liên tịch số14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, cỗ Tài thiết yếu và cỗ Lao động-Thương binh và Xã hộisửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông bốn liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và Thông tứ liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTCngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên cỗ Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội, bộ Giáodục với Đào sản xuất và cỗ Tài chủ yếu hướng dẫn về chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo và đàotạo đối với người có công với nước và con của họ hết hiệulực thi hành tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Nút thu tiền học phí từ đầu xuân năm mới học2015 - 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm năm ngoái được triển khai theo mức tiền học phí docác địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo đại học ra mắt nhưng tối đa ko vượt khung với mức nai lưng học phíđược luật pháp tại Nghị định số49/2010/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về miễn,giảm học phí, cung cấp chiphí học tập và chính sách thu, thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011đến năm học tập 2014-2015, vận dụng cho năm học 2014-2015; chính sách miễn, sút họcphí cùng hỗ trợ giá thành học tập từ đầu xuân năm mới học năm ngoái - năm 2016 đến ngày 30 tháng 11năm 2015 được thực hiện như Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số74/2013/NĐ-CP của chủ yếu phủ, Thông bốn liên tịch số20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, cỗ Tài thiết yếu và cỗ Lao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội gợi ý thực hiệnmột số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CPvà Nghị định số 74/2013/NĐ-CP với Thông tư liên tịch số14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 mon 7 năm năm ngoái của Liên Bộ giáo dục vàĐào tạo, bộ Tài chính và bộ Lao động-Thương binh cùng Xã hội sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố Điều của Thông tứ liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

2. Đối với đối tượng thuộc diện đượcmiễn, giảm học phí học hệ dân sự trong những trường thuộc cỗ Quốc phòng, bộ Côngan; học những chuyên ngành khác (không phải ngành sư phạm) trong trường sư phạmcông lập: thực hiện theo phương tiện tại Khoản 1 Điều 5, Điều 6 cùng Điều 7 củaThông tư liên tịch này.

4. Đối với đối tượng người sử dụng thuộc diện đượcmiễn tiền học phí là sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu và phân tích sinhhọc những chuyên ngành trong nghành nghề năng lượng nguyên tử: thực hiện theo công cụ tại Thông bốn liên tịch số208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Giáodục cùng Đào chế tạo hướng dẫn một vài Điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 10 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định chế độ ưu đãi, hỗ trợ người đi đàotạo trong nghành năng lượng nguyên tử.

5. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệpđược thu theo số tháng thực học.

6. Các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện được miễngiảm học phí và hỗ trợ giá cả học tập theo luật tạiThông tư liên tịch này nhưng cùng một dịp được tận hưởng nhiềuchính sách cung cấp có cùng đặc thù thì chỉ thừa hưởng mộtchế độ ưu tiên cao nhất.

7. Học tập sinh, sinh viên, học tập viên thuộcdiện được miễn, giảm khoản học phí nếu đôi khi học ở những cơ sở giáo dục đào tạo hoặc những khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thìđược tận hưởng một cơ chế ưu đãi.

8. Ko áp dụng chế độ ưu đãi về miễn,giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học tập viên vào trường hợp sẽ hưởng chếđộ này tại một cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệphoặc cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, nay thường xuyên học thêm sống mộtcơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh khác cùng cấp cho học và trình độđào tạo.

9. Không áp dụng cơ chế miễn, sút họcphí đối với trường hợp sẽ hưởng lương cùng sinh hoạt tổn phí khi đi học, các trườnghợp học tập cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định trên Điểm i, lKhoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này).

10. Trường hợp các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật nêu tại Thông bốn liên tịch này được sửa đổi, bổsung hay sửa chữa bằng văn bản mới thì vẫn được tiến hành theo văn bạn dạng mới banhành.

Trong quy trình thực hiện, nếu bao gồm vướngmắc các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành để kết hợp vớiBộ Tài chính, bộ Lao cồn - thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG Huỳnh Văn Tí

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Huỳnh quang Hải

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chính phủ; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - tand nhân dàn tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở LĐTBXH; - Công báo; - Cục bình chọn văn phiên bản QPPL (Bộ tư pháp); - Website thiết yếu phủ; - Website bộ GD&ĐT, cỗ TC, cỗ LĐTBXH; - Lưu: VT, bộ GD&ĐT, bộ TC, bộ LĐTBXH.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN khiếp TẾ -XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN(Kèm theo Thông tứ liên tịch số09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 mon 3 năm năm nhâm thìn của Liên Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, cỗ Tàichính và cỗ Lao động-Thương binh với Xã hội)

CÁCVĂN BẢN CỦA CƠ quan liêu CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆNKINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

1. Quyếtđịnh số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng cơ quan chính phủ vềviệc phê chăm nom Danh sách những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vùng bãingang ven biển và hải đảo quá trình 2013-2015;

2. Ra quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm trước đó của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt danh sách cácxã đặc trưng khó khăn, xóm biên giới, xã bình yên khu vào diệnđầu tư của công tác 135 năm 2014 và năm 2015;

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng, công ty nhiệm Ủyban dân tộc bản địa phê duyệt danh sách thôn đặc biệt quan trọng khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện chi tiêu của công tác 135 và đưa ra quyết định số 130/QĐ-UBDTngày 08 mon 5 năm năm trước của cỗ trưởng, công ty nhiệm Ủy banDân tộc về bài toán phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khănvào diện đầu tư của công tác 135 năm2014 và năm 2015.

7. Các địa bàn có Điều kiện tài chính -xã hội trở ngại và địa bàn có Điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặcbiệt khó khăn được cơ chế tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quyđịnh cụ thể và lý giải thi hành một số Điều của giải pháp Đ