5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần Câu hỏi: Tôi đang có nhu cầu kinh doanh rượu, nhưng thấy quy đ" /> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần Câu hỏi: Tôi đang có nhu cầu kinh doanh rượu, nhưng thấy quy đ" />

Thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm

" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="1"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (2) lần4 (0) lần3 (0) lần2 (0) lần1 (0) lần
*

Câu hỏi:

Tôi đang có nhu cầu kinh doanh rượu, mà lại thấy điều khoản của pháp luật thì đây là ngành nghề sale có đk và bước đầu tiên theo như tôi khám phá là giấy tờ thủ tục công bố. Dụng cụ sư cho tôi hỏi giấy tờ thủ tục này cần triển khai ở đâu và sách vở để thực hiện bao gồm những gì?


*

Trả lời:

Thành phần hồ sơ ra mắt chất số lượng hàng hóa rượu

Theo qui định tại khoản 4 Điều 7 Luật bình an thực phẩm số 55/2010/QH12, để cung ứng và lưu giữ thông thành phầm rượu trên thị trường, cá nhân, tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thành phầm về rượu phải triển khai thủ tục công bố với ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

Bạn đang xem: Thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm

Khi triển khai thủ tục chào làng chất số lượng hàng hóa rượu, hồ sơ chúng ta cần chuẩn bị theo điều khoản của khoản 2 Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

- Bản ra mắt sản phẩm được phương pháp tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

- Phiếu hiệu quả kiểm nghiệm bình yên thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp làm hồ sơ được cấp vì phòng kiểm định được chỉ định và hướng dẫn hoặc phòng chu chỉnh được công nhận tương xứng ISO 17025: Phiếu xét nghiệm phải bảo đảm an toàn đủ đk theo tiêu chuẩn của cỗ Y tế đề ra.theo Thông tứ 45/2010/TT-BYT;

- Bằng hội chứng khoa học hội chứng minh tính năng của sản phẩm hoặc của thành phần chế tạo nên chức năng đã ra mắt (bản thiết yếu hoặc bản sao có xác thực của tổ chức, cá nhân);

- Giấy Đăng ký kết kinh doanh bao gồm ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá thể (bản sao có xác thực của tổ chức, cá nhân);

- Giấy chứng nhận cơ sở đầy đủ điều kiện bình yên thực phẩm (đối với đối tượng người sử dụng phải cấp) (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng;

- Kế hoạch đo lường và thống kê định kỳ;


- Mẫu nhãn sản phẩm.

Hồ sơ được giải quyết và xử lý như cụ nào?

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền theo hiện tượng tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký phiên bản công bố sản phẩm qua khối hệ thống dịch vụ công trực con đường hoặc con đường bưu năng lượng điện hoặc nộp trực kế tiếp cơ quan mừng đón hồ sơ của bộ Y tế, ở đấy là sản phẩm rượu sẽ bởi Cục an toàn thực phẩm mừng đón và cách xử lý hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

- thời hạn kiểm nghiệm hồ sơ: là 07 ngày có tác dụng việc.

- thời hạn hoàn tất phiên bản công bố thành phầm là 03 – 05 ngày làm cho việc.

Xem thêm: Luật An Ninh Mạng Quy Định Về Bảo Vệ Quyền Con Người Như Thế Nào?

Cơ quan chào đón hồ sơ có nhiệm vụ thẩm định làm hồ sơ và cung cấp Giấy tiếp nhận đăng ký phiên bản công bố thành phầm theo chủng loại số 03 Phụ lục I hình thức tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Trong trường hòa hợp không đồng ý với hồ sơ chào làng sản phẩm của tổ chức, cá thể hoặc yêu mong sửa đổi, vấp ngã sung, cơ quan chào đón hồ sơ phải gồm văn bạn dạng nêu rõ nguyên nhân và căn cứ pháp luật của câu hỏi yêu cầu. Cơ quan đón nhận hồ sơ chỉ được yêu ước sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận làm hồ sơ sửa đổi, xẻ sung, cơ quan mừng đón hồ sơ đánh giá hồ sơ và có văn bạn dạng trả lời. Tuy vậy sau 90 ngày có tác dụng việc kể từ khi có công văn yêu mong sửa đổi, bổ sung mà các bạn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì hồ nước sơ không thể giá trị.

Giấy tiếp nhận phiên bản công tía hợp quy bởi vì Cục bình an thực phẩm cấp có giá trị trong khoảng 03 năm, hết thời hạn 03 năm, các bạn phải tiến hành lại việc đăng ký bạn dạng công ba hợp quy theo chính sách của pháp luật.