THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2016

*

planer và văn bản thực tập xuất sắc nghiệp năm 2016 ngành cntt


Khoa công nghệ thông tin thông tin về kế hoạch thực tập xuất sắc nghiệp dịp 1 năm năm nhâm thìn và văn bản thực tập của ngành technology thông tin, cụ thể như sau:

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

- tương tác địa điểm thực tập mang đến sinh viên.

Bạn đang xem: Thực tập công nghệ thông tin 2016

- chuẩn bị quyết định thực tập.

- tổ chức lễ ra quân thực tập.

Khoa

Phòng Đào tạo

Ban CTSV

Sinh viên

(Tuần 1)

- GV phụ trách theo dõi thực tập chuyển sinh viên đến cửa hàng thực tập

- hoàn chỉnh các sách vở và giấy tờ thủ tục với các đại lý thực tập

- Sinh viên "download đề cưng cửng thực tập".

- vào tuần đầu tiênmọi không nên sót về thông tin sinh viên, đơn vị chức năng thực tập,…sinh viên phải report cho cô giáo theo dõi cùng Khoa nhằm được chỉnh sửa kịp thời.

Khoa

Phòng Đào tạo

Sinh viên

(Tuần 2)

- SV thực tập xuất sắc nghiệp theo đề cương cứng tại cửa hàng thực tập.

- GV theo dõi phối hợp cùng với những cơ sở thực tập đã có phân công phụ trách nhằm theo dõi, kiểm tra thực trạng thực tập của sinh viên.

Khoa

Sinh viên

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương tại đại lý thực tập.

- GV theo dõi kết hợp cùng với những cơ sở thực tập đã làm được phân công phụ trách nhằm theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên.

- GVbáo cáo thực trạng thực tập của SV cùng với Khoa và Nhà trường.

Khoa

Phòng Đào tạo

Sinh viên

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương tại cửa hàng thực tập.

Xem thêm: Logitech F710 Đánh Giá - Logitechâ® F710 Wireless Gamepad

- GV theo dõi kết hợp cùng với các cơ sở thực tập đã được phân công phụ trách để theo dõi, kiểm tra tình trạng thực tập của sinh viên.

Khoa

Sinh viên

( Tuần 5)

- SV thực tập xuất sắc nghiệp theo đề cương tại các đại lý thực tập.

- GV theo dõi phối kết hợp cùng với các cơ sở thực tập đã có được phân công phụ trách để theo dõi, kiểm tra thực trạng thực tập của sinh viên.

Khoa

Sinh viên

(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương cứng tại đại lý thực tập.

- SV xin thừa nhận xét của đại lý thực tập (Giấy dìm xét theo mẫu mã qui định).

- SV viết báo cáo thực tập, trình giáo viên theo dõi xem với góp ý và để được hoàn chỉnh.

- GV kiểm tra, duyệt báo cáo thực tập mang đến SV và report tình hình thực tập của SV với Khoa.

- GV thanh toán giao dịch tiền cho cửa hàng thực tập.

Khoa

Sinh viên

(Tuần 7)

+ trình bày phần kim chỉ nan của báo cáo: tại phòng F101B.

+ tiến hành phần kỹ năng tay nghề phần cứng trang bị tính (tháo dỡ, lắp ráp, nhận diện các thông số kỹ thuật của các thành phần trong CPU của máy tính): tại chống F102 CTMT.

+ thực hiện phần khả năng tay nghề mạng thứ tính (bấm dây mạng, đấu nối dây mạng ở cả hai đầu, tùy chỉnh cấu hình các thông số cơ bạn dạng để máy tính kết nối được vào mạng LAN và Internet): tại phòng F102 CTMT.