To whom là gì

*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 5 năm trước

Ta biết cách dùng của who là như sau:

1. Dùng trong câu hỏi:

Who will go with you?= Ai sẽ đi cùng với bạn?

2. Sử dụng làm đại từ quan lại hệ nhằm chỉ danh từ bỏ chỉ fan phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sinh sống trong căn nhà này đã hỗ trợ tôi ngày hôm qua.

Bạn đang xem: To whom là gì

Whom hoàn toàn có thể dùng thay thế cho who khi vị trí này được một cồn từ tốt giới tự phía sau ảnh hưởng tác động lên. Ví dụ:

1. Cần sử dụng trong câu hỏi:

Whom will you meet?= Bạn vẫn gặp ai?

(hành rượu cồn meet ảnh hưởng lên whom)

Whom will you send this letter to?= Bạn đã gửi lá thư này đến ai?

(giới trường đoản cú to tác hễ lên whom)

2. Dùng làm cho đại từ quan liêu hệ nhằm chỉ danh từ chỉ tín đồ phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người người công nhân cô ấy thuê đã giúp cô ấy.

(hành đụng hires tác đụng lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người người công nhân cô ấy làm chung với đã hỗ trợ cô ấy.

Xem thêm: Khu Du Lịch Núi Sập Ở Đâu Chỉ Có Tà Pạ, Khu Du Lịch Hồ Ông Thoại

(giới từ bỏ with tác đụng lên whom)

Hoặc có thể đổi giới từ lên trước whom như sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người công nhân cô ấy làm bình thường với đã hỗ trợ cô ấy.

Vậy câu em hỏi ở trên cũng tương tự vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …những trưởng chống các report hàng tháng yêu cầu được gửi đến

(giới trường đoản cú to tác hễ lên whom)

Đổi giới từ bỏ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …những trưởng phòng các báo cáo hàng tháng bắt buộc được giữ hộ đến

Lưu ý là who cũng có thể nằm địa chỉ này. Nhưng mà khi hy vọng cho giọng văn trịnh trọng thì ta dùng whom. Với khi giới từ ở phía trước thì bắt buộc dùng whom, không sử dụng who.

Mẹo: vào phạm vi bài xích thi TOEIC thì em cứ ghi nhớ như sau:

Trong dạng câu nhưng mà 4 lời giải là 4 chữ có wh- (where, which, who,…), thì ta cứ theo cấu tạo này: