Tổng Quan Vấn Đề Nghiên Cứu Là Gì

*
*
*
*
*
*
*
*
 Khuyến ngh (hoc Hàm ý chính sách)

Phần này gửi ra những giải pháp, đề xuất nhằm cải thiện hoặc xử lý vấn đề đã được nêu ra trong bài nghiên cứu sau khi đã tiến hành phân tích kết quả. Các khuyến nghị được giới thiệu dựa trên tác dụng nghiên cứu vãn thu được và nối liền với thực tiễn tương tự như mang tính khả thi. Đối cùng với những nghiên cứu và phân tích có quy mô khủng và tầm ảnh hưởng quan trọng, phần này thường được lấy tên là Khuyến nghị, đối với những phân tích có phạm vi phân tích nhỏ, công dụng chỉ mang tính thay mặt cho một tập chủng loại nào đó, phần này thường được đặt tên là hàm ý chính sách.

Hi vọng qua nội dung bài viết này, bạn đã biết đâu là phần đa nội dung đặc biệt của một tài liệu nghiên cứu, từ đó tiết kiệm thời hạn hơn trong quá trình đọc một tài liệu. Để quá trình đọc hiệu quả hơn nữa, hãy cùng xã hội oimlya.com tò mò cách đọc tài liệu công dụng cùng các oimlya.com trong các bài viết của loạt “Làm nạm nào nhằm đọc tài liệu nghiên cứu hiệu quả?” trên www.oimlya.com.