Trên trục số điểm 2 nằm ở đâu

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Trên trục số điểm 2 nằm ở đâu

*

*

*

Cho các điểm A(-1; 0), B(0; 2), C(2; -3), D(3; 0), O(0; 0). Tất cả bao nhiêu điểm nằm trên trục hoành trong những các điểm trên?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


câu 1: Cho bố điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5). Chọn câu đúng.

A. Bố điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5) phần lớn nằm bên trên trục hoành

B. Ba điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5) số đông nằm trên trục tung

C. Tía điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5) không thẳng hàng

D. Cha điểm M(2; 6); N(−3; −9); P(2,5; 7,5) trực tiếp hàng


Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tìm Lại Cảm Hứng Trong Công Việc, 9 Cách Lấy Lại Cảm Hứng Cho Công Việc

Bài:

a) Biết tọa độ điểm A nằm ở trục tung và gồm tung độ là 2

b) Biết tọa độ điểm B nằm trong trục hoành và tất cả hoành độ là -3

c) Biết tọa độ của điểm Aphẩy ,Bphẩy đối xứng cùng với A,B 

 


Viết tọa độ của điểm A vị trí trục hoành và có hoành độ bởi 3;

b) Viết tọa độ của điểm B nằm trên trục tung và bao gồm tung độ bởi -2;

c) Viết tọa độ của điếm C biết hình chiếu của C bên trên trục hoành là gồm hoành độ bởi 4 với hình chiếu của C bên trên tung là gồm tung độ bằng -1.


Trên hệ trục tọa độ Oxy, tất cả điểm A(

*
− 2;1). Trong những điểm sau điểm nào nằm trên đường thẳng OA: B(2;1), C(
*
− 1;2), D(
*
2 3 ; − 1 3 ), E(2;0), F(
*
− 3 2 ; 3 4 ), G(2;
*
− 1)


) cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ điểm M phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện gì để:

i) Điểm M luôn nằm trên trục hoành;

ii) Điểm M luôn luôn nằm bên trên trục tung;

iii) Điểm M luôn luôn nằm trê tuyến phố phân giác của góc phần tư thứ I;

iv) Điểm M luôn nằm trên phố phân giác của góc phần bốn thứ IV


Version:0.9 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000000967 StartFragment:0000000141 EndFragment:0000000927

Câu 71: trên mặt phẳng tọa độ, những điểm bao gồm hoành độ bằng 0 là:

A. Vị trí trục hoành

B. Nằm ở trục tung

C. Điểm A(0;3)

D. Cội tọa độ


Tìm 2 phân số có mẫu bởi 9 , tử là hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp làm sao cho trên trục số màn biểu diễn phân số 4/7 ở giữa những điểm của 2 phân số bắt buộc tìm