Uvula Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự oimlya.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Uvula là gì

There are nine lobules of the vermis: lingula, central lobule, culmen, clivus, folium of the vermis, tuber, pyramid, uvula và nodule.
These lesions most often appear on the tonsillar pillars (adjacent to the tonsils), but also on the soft palate, tonsils, uvula, or tongue.
A medicinal tincture of kino was used as a gargle for the relaxation of the uvula; it contained kino, glycerin, alcohol, and water.
It is an out-patient procedure, in which a laser is used to lớn remove parts or all of the uvula at the rear of the mouth.
When producing nasal consonants (such as m, n, and ng), the uvula remains relaxed, thereby enabling the air to go through the nose.
During speech or swallowing, the uvula lifts against the back throat wall to lớn cđại bại the nasal cavity.
The damage may result in anesthesia of the soft palate, enlargement of the uvula, dysphonia, & various degrees of airway obstruction.
Depending on the cause of obstruction, surgery may focus on the soft palate, the uvula, tonsils, adenoids or the tongue.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của các biên tập viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Hệ Điều Hành Ios Là Gì ? Những Đặc Điểm Của Hệ Điều Hành Ios

to lớn act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you to do

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語