Văn Bản Hướng Dẫn Các Tội Phạm Về Ma Túy

*

Bạn đang xem: Văn bản hướng dẫn các tội phạm về ma túy

*

ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền mướn nhà cho tất cả những người lao động trong những năm 2022

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Trên 1688 Về Việt Nam Từ A, Đặt Hàng 1688

trang chủ Thư viện lao lý Luật sư toàn quốc quy định sư tư vấn Cùng luận bàn Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu vãn biểu chủng loại
x xin chào mừng các bạn đến cùng với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi công cụ Sư, kết nối với nguyên tắc sư và bạn bè, … Bạn vui vẻ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

*

Nhằm hỗ trợ cho các bạn cần tài liệu nghiên cứu, học tập. Dưới đây mình gồm tổng hợp các văn bạn dạng hướng dẫn và có liên quan đến ma túy, các tội phạm về ma túy. Hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta cần:

Văn bản

Tình trạng hiệu lực

Luật phòng, chống ma túy 2000

Còn hiệu lực

Luật phòng, phòng ma túysửa thay đổi 2008

Còn hiệu lực

Nghị định 94/2010/NĐ-CP luật pháp về tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà đình, cùng đồng

Còn hiệu lực

Nghị định 94/2009/NĐ-CP phía dẫn chính sách phòng, chống ma túy sửa đổi về thống trị sau cai nghiện ma túy

Còn hiệu lực

Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng giải pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định cơ chế áp dụng phương án xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH sửa thay đổi Thông tứ 33/2010/TT-BLĐTBXH trả lời Nghị định 94/2009/NĐ-CP phía dẫn công cụ Phòng, chống ma túy về làm chủ sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy

Còn hiệu lực

Thông bốn liên tịch 121/2010-TTLT-BTC-BLĐTBXH phía dẫn cơ chế hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại vị trí cư trú; chế độ đóng góp và cung ứng đối với những người sau cai nghiện ma tuý

Còn hiệu lực

Thông tư 124/2018/TT-BTC nguyên tắc về quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư thực hiện cung ứng đối với những người cai nghiện ma túy tự nguyện

Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định cai quản và sử dụng kinh phí đầu tư thực hiện chế độ áp dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc; chính sách đối với những người chưa thành niên, bạn tự nguyện trị trị, cai nghiện

Còn hiệu lực

Thông bốn 117/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư thực hiện chính sách áp dụng phương án đưa vào đại lý cai nghiện yêu cầu và tổ chức cai nghiện ma tuý yêu cầu tại cộng đồng

Còn hiệu lực

Thông tứ liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA gợi ý Nghị định 94/2010/NĐ-CP pháp luật về tổ chức triển khai cai nghiện ma túy tại nhà đình, cùng đồng

Còn hiệu lực

Thông bốn liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA điều khoản thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác minh tình trạng nghiện ma túy

Còn hiệu lực

Thông tứ liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn vận dụng Chương XVIII "Các tầy về ma túy"

Còn hiệu lực

Thông bốn liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa thay đổi Thông tứ liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn vận dụng quy định tại Chương XVIII “Các tù túng về ma túy”

Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một vài quy định của bộ luật Hình sự

Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP về câu hỏi hướng dẫn áp dụng một vài quy định của những điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289

Còn hiệu lực

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về vấn đề hướng dẫn áp dụng một trong những quy định của cục luật Hình sự