Văn Hóa Tiếng Anh Là Gì

Văn hóa là đặc trưng của mỗi nước ko thể bỏ lỡ khi bạn có nhu cầu tìm phát âm về một tổ quốc nào này còn xa lạ. Không chỉ mỗi quốc gia, nhưng mỗi vùng miền, từng nơi bạn sinh sống, có tác dụng việc đều có những nét văn hóa riêng. Nếu như khách hàng đang muốn share nhiều rộng với các bạn bè, đồng nghiệp về nét đặc trưng ấy, TOPICA Native sẽ giúp bạn tự tin hơn cùng với bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh về văn hóa tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Văn hóa tiếng anh là gì

1. Từ vựng giờ Anh về văn hóa

Culture (ˈkʌltʃə(r)): Văn hóaCultural assimilation (ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn): Sự đồng hóa về văn hóaExchange (ɪksˈtʃeɪndʒ): Trao đổiCultural exchange (ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ): trao đổi văn hóaCultural festival (ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl): lễ hội văn hóaCultural heritage (ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ): di tích văn hoáCultural integration (ˈkʌltʃərəl ˌɪntɪˈɡreɪʃn): Hội nhập văn hóaCultural misconception (ˈkʌltʃərəl ˌmɪskənˈsepʃn): phát âm lầm về văn hóaCultural specificity (ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti): Nét đặc thù văn hóaCultural uniqueness (ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs): Nét lạ mắt trong văn hóaCulture shock (ˈkʌltʃə(r) ʃɒk): Sốc về văn hóaAcculturation (əˌkʌltʃəˈreɪʃn): Sự tiếp nhận và biến thay đổi văn hóaAncient monument (ˌeɪnʃənt ˈmɒnjumənt): di tích lịch sử cổArt show (ɑːt ʃəʊ): buổi biểu diễn văn nghệArtworks siêu thị (ˈɑːtwɜːk ʃɒp): cửa hàng mỹ nghệAssimilate (əˈsɪməleɪt): Đồng hóaCivilization (ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn): Nền văn minhDiscriminate (against smb) (dɪˈskrɪmɪneɪt): minh bạch đối xử (với ai)Eliminate (ɪˈlɪmɪneɪt): các loại trừEthical standard (ˈeθɪkl ˈstændəd): chuẩn mực đạo đứcFine art handicraft articles (faɪn ɑːt ˈhændikrɑːft ˈɑːtɪkl): Đồ bằng tay thủ công mỹ nghệFolk culture (fəʊk ˈkʌltʃə(r)): văn hóa dân gianFull satisfaction guaranteed (fʊl ˌsætɪsˈfækʃn ˌɡærənˈtiː): bảo đảm hoàn toàn thỏa mãnGarments (ˈɡɑːmənt): Đồ may mặcHistoric site (hɪˈstɒrɪk saɪt): di tích lịch sử lịch sửWonder (ˈwʌndə(r)): Kỳ quanWooden carvings (ˈwʊdn ˈkɑːvɪŋ): Đồ gỗ chạm trổ gỗIntangible cultural heritage of humanity (ɪnˈtændʒəbl ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ əv hjuːˈmænəti): Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loạiIntegrate (ˈɪntɪɡreɪt): Hội nhập
Để nâng cao trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và thương lượng cùng giáo viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.? Bấm đăng ký ngay nhằm nhận khóa học thử, yên cầu sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

International and domestic tours (ˌɪntəˈnæʃnəl ənd dəˈmestɪk tʊə(r)): những tua du ngoạn quốc tế và nội địaNational identity (ˈnæʃnəl aɪˈdentəti): phiên bản sắc dân tộcNew Year’s Eve (ˌnjuː jɪəz ˈiːv): Đêm giao thừaOffering/ sustenance (ˈɒfərɪŋ/ ˈsʌstənəns): Đồ cúngTradition (trəˈdɪʃn): truyền thốngTraditional opera (trəˈdɪʃənl ˈɒprə): ChèoOral tradition (ˈɔːrəl trəˈdɪʃn): Truyền miệngPrejudice (ˈpredʒədɪs): Định kiến, thành kiếnRace conflict (reɪs ˈkɒnflɪkt): Xung bỗng sắc tộcRacism (ˈreɪsɪzəm): nhà nghĩa phân biệt chủng tộcRattan wares (ræˈtæn weə(r)): Đồ làm bởi mâyRitual (ˈrɪtʃuəl): Lễ nghiShow prejudice (against smb/smt) (ʃəʊ ˈpredʒədɪs): bộc lộ thành kiến (với ai, mẫu gì)Stone stele (stəʊn): Bia đáTangerine trees (ˌtændʒəˈriːn triː): Cây quít, quấtTet pole (pəʊl): Cây nêu ngày tếtMuseum (mjuˈziːəm): Bảo tàngThe Museum of Fine Arts (ðə mjuˈziːəm əv faɪn ɑːt): kho lưu trữ bảo tàng mỹ thuậtThe Museum of History (ðə mjuˈziːəm əv ˈhɪstri): kho lưu trữ bảo tàng lịch sửThe Museum of the Army (ðə mjuˈziːəm əv ðə ˈɑːmi): bảo tàng quân độiThe Museum of the Revolution (ðə mjuˈziːəm əv ðə ˌrevəˈluːʃn): kho lưu trữ bảo tàng cách mạng
*

Học từ vựng tiếng Anh về văn hóa


Pagoda (pəˈɡəʊdə): chùaThe Ambassadors’ Pagoda (ðə æmˈbæsədə(r) pəˈɡəʊdə): chùa Quán SứPagoda of the Heavenly Lady (pəˈɡəʊdə əv ðə ˈhevnli ˈleɪdi): chùa Thiên MụThe One Pillar pagoda (ðə wʌn ˈpɪlə(r) pəˈɡəʊdə); chùa Một CộtThe Perfume Pagoda (ðə ˈpɜːfjuːm pəˈɡəʊdə): miếu HươngThe portico of the pagoda (ðə ˈpɔːtɪkəʊ əv ðə pəˈɡəʊdə); Cổng chùaThe ancient capital of the Nguyen Dynasty (ðə ˌeɪnʃənt ˈkæpɪtl əv ðə Nguyen ˈdɪnəsti): chũm đô triều NguyễnMarket (ˈmɑːkɪt): chợThe Ben Thanh market (ðə Ben Thanh ˈmɑːkɪt): Chợ Bến ThànhThe Hung Kings (ðə Hung kɪŋ): các vua HùngThe Lenin park (ðə lenin pɑːk): khu vui chơi công viên LêninThe Reunification Railway (ðə ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn ˈreɪlweɪ): Đường fe Thống NhấtThe thirty-six streets of old Hanoi (ðə ˈθɜːti sɪks striːt əv əʊld Hanoi): cha mươi sáu phố phường tp hà nội cổThe Trinh Lords (ðə Trinh lɔːd): các chúa TrịnhThe Vietnamese speciality (ðə ˌviːetnəˈmiːz ˌspeʃiˈæləti): Đặc sản Việt NamTo be imbued with national identity (ɪmˈbjuː): Đậm đà bạn dạng sắc dân tộcTo be well­ preserved (ˌwel prɪˈzɜːvd): Được giữ lại gìn, bảo tồn tốt
*

Học tự vựng tiếng Anh về văn hóa


2. Mẫu mã câu thực hiện từ vựng giờ đồng hồ Anh về văn hóa

 Văn hóa là công ty đề thân quen mỗi khi bọn họ muốn mày mò và chia sẻ những góc nhìn của bản thân về một sự vật, sự việc, hay một đất nước. Với gần như mẫu câu sử dụng từ vựng giờ Anh về văn hóa truyền thống dưới đây, cửa hàng chúng tôi hy vọng các bạn sẽ áp dụng được để tiếp xúc trong cuộc sống nhé:

We celebrate New Year’s Eve with parties and fireworks – Chúng tôi ăn uống mừng tối giao quá với liên hoan tiệc tùng và pháo hoaCooking is a hugely important part of French culture – Nấu ăn uống là một phần vôi cùng quan trọng của văn hóa truyền thống Pháp.

Xem thêm: Dịch Vụ Làm Visa Ở Hải Phòng, Dịch Vụ Xin Visa Tại Hải Phòng

The film examines the culture clash between the generations – Bộ phim thảo luận về cuộc xung đột văn hóa giữa những thế hệ.The children are taught to respect different cultures – Những đứa trẻ em được dạy phải tôn trọng những nền văn hóa truyền thống khác nhauIt’s a result of the cultural exchange between japan and Vietnam – Đó là công dụng của sự trao đổi văn hóa giữa Nhật phiên bản và Việt NamVietnamese Tet traditional holiday is a Cultural uniqueness – Ngày Tết truyền thống cuội nguồn là một đường nét văn hóa lạ mắt của Việt Nam

Với phần lớn từ vựng tiếng Anh về văn hóa truyền thống này, hy vọng các bạn sẽ tiếp thu được thiệt nhiều kỹ năng và kiến thức mới không chỉ là về văn hóa mà còn bao gồm cả những kỹ năng khác trong quy trình học. Quá qua nỗi hại “học vẹt trường đoản cú vựng” bằng phương thức đặc biệt được tin dùng bởi vì 80000+ trên 20 tổ quốc tại đây


Để nâng cao trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo Tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng giáo viên từ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.? Bấm đăng ký ngay nhằm nhận khóa đào tạo thử, từng trải sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!