0+ Số phóng đại k=−d"d=3 (1)+ Mặt khác, ta có: 1f=1d+1d" (2)Từ (1) và (2), ta suy ra:d"=3d1f=1d−13d=23d→f=3d2=3, 102=15cm Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính qua thấu kính cho ảnh ngược chiều cao gấp 3 lần vật và cách nó 80cm" /> 0+ Số phóng đại k=−d"d=3 (1)+ Mặt khác, ta có: 1f=1d+1d" (2)Từ (1) và (2), ta suy ra:d"=3d1f=1d−13d=23d→f=3d2=3, 102=15cm Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính qua thấu kính cho ảnh ngược chiều cao gấp 3 lần vật và cách nó 80cm" />

VẬT SÁNG AB ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH CỦA MỘT THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ CÁCH THẤU KÍNH 10CM

Ta có, vật thật qua thấu kính hội tụ cho hình ảnh cùng chiều với thiết bị thì đó là hình ảnh ảo→d"0→k>0

+ Số cường điệu k=−d"d=3 (1)

+ khía cạnh khác, ta có: 1f=1d+1d" (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

d"=3d1f=1d−13d=23d

→f=3d2=3.102=15cm

*


Bạn đang xem: Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10cm

Vật sáng AB đặt vuông góc cùng với trục thiết yếu qua thấu kính cho hình ảnh ngược độ cao gấp 3 lần thứ và phương pháp nó 80cm . Tiêu cự của thấu kính là:


Một thấu kính mỏng được đặt thế nào cho trục thiết yếu trùng với trục Ox của hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Điểm sáng A để gần trục chính, trước thấu kính. A" là hình ảnh của A qua thấu kính (hình bên). Tiêu cự của thấu kính là:

*


xy là trục chủ yếu của thấu kính, AB là thứ thật, A’B’ là ảnh:

*

Thấu kính thuộc một số loại nào cùng vật được đặt phía bên trái hay bên nên thấu kính theo phía vào của mắt ta?


Ở hình bên, xy là trục bao gồm của thấu kính L, S là một đặc điểm trước thấu kính, S’ là hình ảnh của S cho do thấu kính. Kết luận nào sau đây đúng ?

*


Trong mẫu vẽ bên, S’ là ảnh của một điểm sáng S sang một thấu kình bao gồm trục bao gồm xx’. Dìm xét nào dưới đây sai ?

*


Một thấu kính nhị mặt lồi cùng bán kính R , khi để trong bầu không khí nó bao gồm tiêu cự f=30cm . Nhúng chìm thấu kính vào một trong những bể nước, mang lại trục chính của nó thẳng đứng rồi cho 1 chùm sáng song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm hội tụ cách thấu kính 80cm. R=?Biết phân tách suất của nước là 43.


Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. đồ vật sáng AB để vuông góc với trục bao gồm của thấu kính. Ảnh của thiết bị tạo vì chưng thấu kính là hình ảnh ảo và biện pháp vật 40 cm. Khoảng cách từ AB mang đến thấu kính có mức giá trị sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Trong hình sau, S - là vấn đề vật thật, S’- là vấn đề ảnh, xy- là trục thiết yếu thấu kính.

*

Gọi d là khoảng cách từ S mang đến thấu kính, d nằm trong khoảng nào?


Xem thêm: ปักพินในบอร์ด Build A Tool, Báo Động Súng Tự Chế Rao Bán Tràn Lan Trên Mạng

Vật AB để vuông góc cùng với trục chủ yếu của một thấu kính tại A cho ảnh A’B’. Biết A’B’ cao vội 3 lần AB và cách AB một khoảng tầm 120cm . Thấu kính này là thấu kính:


Trong hình sau, S - là điểm vật thật, S’- là vấn đề ảnh, xy- là trục thiết yếu thấu kính.

*

Hãy cho thấy S’ là hình ảnh gì với thấu kính thuộc nhiều loại nào?


Một vật dụng phẳng bé dại AB để trước một thấu kính hội tụ, mang lại một ảnh thật giải pháp thấu kính 60cm. Nếu núm thấy kính hội tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng vào nơi thấu kính hội tụ thì ảnh của AB sẽ nằm giải pháp thấu kính 12cm. Tiêu cự của thấu kính hội tụ là:


Đặt một thấu kính bí quyết một trang sách 20cm, liếc qua thấu kính thấy hình ảnh của dòng chữ thuộc chiều với dòng chữ nhưng cao bằng nửa cái chữ thật. Thấu kính thuộc nhiều loại gì với tiêu cự có mức giá trị là bao nhiêu?


xy là trục chính của thấu kính, AB là trang bị thật, A’B’ là ảnh:

*

Hãy cho thấy A’B’ là hình ảnh gì?


Cho một thấu kính L gồm độ tụ 5 dp. Xác định vị trí, tính chất và độ to của ảnh tạo bởi vì một đồ dùng AB cao 2cm , vuông góc cùng với trục chính. Mang lại biết: AB là thứ thật, cách L là 30cm:


Vật AB = 10cmlà một quãng thẳng tuy nhiên song cùng với trục thiết yếu của một thấu kính hội tụ mỏng dính tiêu cự f=20cm. B ngay sát thấu kính và phương pháp thấu kính. Khoảng cách AB cho tới trục bao gồm của thấu kính làh=3cm. Độ lớn của hình ảnh là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam