Xếp Loại Đường Để Xác Định Cước Vận Tải Đường Bộ Năm 2018 Của Bộ Giao Thông Vận Tải

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 3717/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

XẾPLOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chínhquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông vận tải đườngbộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 02 năm 2010 của chính phủ nước nhà về làm chủ và đảm bảo an toàn kếtcấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ;

Căn cứ Tiêu chuẩn chỉnh Việt NamTCVN 4054:2005 đường xe hơi - yêu ước thiết kế;

Căn cứ đưa ra quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVTngày 17 mon 6 năm 2005 của Bộ giao thông vận tải vận tải ban hành Quy định về xếploại con đường để xác định giá cước vận tải đường bộ đường bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại đườngbộ (đường tỉnh) trên địa phận tỉnh Thanh Hóa để tính giá bán cước vận tải. đưa ra tiếtcó phụ lục kèm theo.

Bạn đang xem: Xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2018 của bộ giao thông vận tải

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày ký.

Xem thêm: Học Cpa Việt Nam 2021 - Cpa Là Gì Và Tất Cả Những Điều Cần Biết Về Cpa

Điều 3. Những văn bảntrước phía trên trái với ra quyết định này đều bến bãi bỏ.

Chánh công sở Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cung cấp tỉnh, quản trị UBND những huyện,thị xã, tp và những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thihành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Anh Tuấn


PHỤ LỤC:

TT

Tên đường tỉnh

Số hiệu

Từ Km - đến Km

Loại 1 (Rất tốt)

Loại 2 (Tốt)

Loại 3 (Khá)

Loại 4 (Trung bình)

Loại 5 (Xấu)

Loại 6 (Đặc biệt xấu)

1

Trường Thi - Hàm Rồng

501

Km0 - Km4+500

4.5

2

Đình mùi hương - Giàng - Thiệu Đô

502

Km0 - Km14+500

14.5

3

QL47 - Cảng Thanh Hóa

503

Km0 - Km2

2

4

Quảng Bình - Quảng Yên

504

Km0 - Km10+906

10.9

5

Chuối - Thanh Tân

505

Km0 - Km28+300

28.3

6

TT Thiệu Hóa - Xuân Vinh - Xuân Lam

506B

Km0 - Km12

12

Km12 - Km34

22

7

Yên Phong - ước Bụt

506C

Km0+00 - Km6

6

Km 7+850 - Km12+850

5

8

Thọ Minh - Kiên Thọ

506D

Km0 - Km9+900

9.9

9

Hà Ninh - Ngã cha Hạnh

508

Km0 - Km14

14

10

Nghĩa Trang - Chợ Phủ

509

Km0 - Km5+200

5.2

11

Hoằng Long - Hoằng Đạ I - vấp ngã Tư Goòng - Chợ Vực

510

Km0 - Km15

15

Km15 - Km22+400

7.4

12

Hoằng ngôi trường - Hoằng Phụ

510B

Km0 - Km15

15

13

Ngã bố Môi - Núi Chẹt

511

Km0 - Km14+300

14.3

14

Tân Dân - Chuồng

512

Km0 - Km13+400

13.4

Vạn Thiện - Tượng Sơn

Km0 - Km13+500

13.5

15

Cầu Hổ - Nghi Sơn

513

Km0 - Km14+020

14.02

16

Cầu Thiều - Thượng Ninh

514

Km0 - Km33+400

33.4

17

Ngã cha Sim - Xuân Thắng

514B

Km0 - Km14

14

18

Ngã cha Chè- Hạnh Phúc

515

Km0 - Km20+900

20.9

19

Thiệu Lý - Đông Hoàng

515B

Km0 - Km4

4

20

Đu - thọ Vực

515C

Km0 - Km4

4

21

Kim Tân - Thạch Định - Thạch Quảng

516

Km0 - Km28

28

22

Kim Tân - Vĩnh Hùng - TT cửa hàng Lào - TTNT Thống duy nhất - Phố Châu

516B

Km0 - Km14+500

14.5

Km14+500 - Km21+700

7.2

Km22+200 - Km59

36.8

23

Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân

516C

Km0 - Km13+500

13.5

Km13+500 - Km18+900

5.4

Km18+900 - Km35+900

17

24

Định Tiến - yên ổn Hùng

516D

Km0 - Km21+300

21.3

25

Cầu Trầu - Nưa

517

Km0 - Km12+700

12.7

26

Kiểu - Ấn Đỗ

518

Km0 - Km12

12

Km12 - Km23+600

11.6

27

Cẩm đánh - Qúy Lộc - Kiểu

518B

Km0 - Km18

18

Km18 - Km27

9

28

Mục đánh - Hón Can

519

Km0+00 - Km10

10

Km10 - Km24+700

14.7

29

TT Sao quà - Bình tô - Luận Thành - Bù Đồn

519B

Km0 - Km20

37.9

20

Km20 - Km57+900

30

Sim - TT Bến Sung - Thanh Tân

520

Km0 - Km48

48

31

Xuân Quỳ - Thanh Quân

ĐT.520B

Km0 - Km5

5

Km5 - Km24+730

19.73

32

Vạn Mai - Trung Sơn

521

Km0 - Km24

24

33

Cành thiếu phụ - Lũng Cao

521B

Km0 - Km15+800

15.8

Km15+800 - Km20+800

5

Km20+800 - Km29+800

9

Km0+00 - Km4+500 (Tuyến nhánh)

4.5

34

Ban Công - Phú Lệ

521C

Km0 - Km36+800

36.8

35

Thị trấn Mường Lát - Mường Lý

521D

Km0 - Km13+700

13.7

36

Tén Tằn - quang Chiểu - Mường Chanh

521E

Km0 - Km25+900

20

5.9

37

Thành vai trung phong - Thành Long - Vĩnh Hưng - TT Vĩnh Lộc

522

Km0 - Km25+400

25.4

38

Bỉm đánh - Hà Long - Hà Lĩnh

522B

Km0+00 - Km22+600

22.6

39

Cầu Cừ - Kim Tân - Dốc Trầu - Thạch Quảng

523

Km0 - Km33+300

33.3

40

Cẩm Tú - Điền Lư

523B

Km0 - Km32

32

41

Vĩnh Long - Thạch Bình - Cẩm Ngọc

523C

Km0 - Km23+900

23.9

42

Ban Công - Lương Nội

523D

Km0 - Km30

30

43

Cẩm Phong - Cẩm Lương - Cẩm Thạch

523E

Km0 - Km15+500

15.5

44

Cầu Báo Văn - xẻ Tư Sy - Nga Phú

524

Km0 - Km24+700

24.7

45

Chợ Kho - Minh Thọ

525

Km0 - Km12+700

12.7

Thăng thọ - Tượng Văn

Km0 - Km10+300

10.3

46

Hoa Lộc - Minh Lộc - Hải Lộc - Đa Lộc

526

Km0 - Km30+500

30.5

47

Hậu Lộc - tiệm Dốc

526B

Km0 - Km7+800

7.8

48

Cầu Hà Lan - QL10

527

Km0 - Km11+600

11.6

49

Tứ buôn bản - Mộng Giường

527B

Km0 - Km13+500

13.5

50

Thi Trấn Hà Trung - Hà Lan

527C

Km0 - Km11+400

11.40

51

Quán Lào - Sét - Dốc Lê

528

Km0 - Km8

8

52

Thanh Tân - trườn Lăn

529

Km0 - Km10+500

10.5

53

Lang Chánh - im Khương

530

Km0 - Km10

10

Km10 - Km24+500

14.5

Km24+500 - Km43+820

19.32

54

TT Lang Chánh - Trung Hạ

530B

Km0 - Km34+930

34.93

B

Đường tuần tra biên giới

Km0 - Km135+200

135.2

C

Các tuyến đường khác do Sở GTVT quản ngại lý

1

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Km0 - Km2

2

2

Đường vào nhà máy giấy Châu Lộc

Km0 - Km3

3

3

Đường giao thông vận tải từ Ngã ba Voi đi Thị làng mạc Sầm Sơn

Km2+351 - Km8+500

6.15

4

Đại lộ phái mạnh sông Mã (giai đoạn 1)

Km1 - Km15+600

14.6

5

Đường trường đoản cú QL.47 mang đến đường hồ Chí Minh

Km0 - Km5+800

5.8

6

Đường vành đai phía Tây tp Thanh Hóa

Km6 - Km14+600

8.63

7

Đường GT trường đoản cú CHK lâu Xuân đi KKT Nghi Sơn

Km0 - Km65+950

65.95

8

Đường tự QL.47 đi CHK thọ Xuân và đoạn tuyến số 1 thuộc hạng mục ĐBGT liên hoàn